Kvinder taber på ligestilling

Af Peder Munch Hansen, NET-Redaktionen

EU vil forbyde diskrimination på pensionsområdet, hvor kvinder betaler højere præmier, fordi de lever længere. Men prisen bliver højere bilforsikringer til kvinder. For mænd må heller ikke diskrimineres, fordi de har flere skader.

Kvinder kommer til at betale mere for eksempelvis bilforsikringer, hvis EU vedtager et forslag, der forbyder forskelsbehandling inden for forsikringsområdet og de øvrige finansielle områder.

Forslaget forbyder blandt andet, at præmier på pensionsordninger og livsforsikringer er højere for kvinder end for mænd. En prispolitik, som mange selskaber praktiserer med den begrundelse, at kvinder statistisk lever længere end mænd.

»Kvinder vil med forslaget ganske rigtigt få nedsat de beløb, de skal betale til pensionsordningerne. Men til gengæld kommer de til at betale så meget mere til andre ordninger som for eksempel bilforsikringer. Resultatet er, at de samlet set kommer til at betale mere i forsikringer,« sagde Marie Remy fra de franske forsikringsselskabers organisation ved en høring i Europa-Parlamentet i Bruxelles i sidste uge.

Problemet er, at forsikringer og pensioner i dag i de fleste lande følger de udgifter, som forsikringsselskaberne venter at få til dækning af skader, udbetalinger ved dødsfald og så videre.

Da kvinder statistisk lever længere end mænd, er pensionsordningerne i de fleste lande dyrere for kvinder end for mænd. Til gengæld er blandt andet bilforsikringer billigere, fordi kvinder har færre skader. Og den diskrimination bliver der forbud mod med det nye forslag.

Marie Remy afviste, at kommissionens forslag om ensartede præmier har noget med ligestilling at gøre.

»Som kvinde vil jeg ikke betale mere for mine forsikringer, fordi jeg skal støtte en eller anden abstrakt definition på ligestilling,« sagde hun.

Lederen af de britiske forsikringsselskabers pensionsafdeling, Joanne Segars, er enig i kritikken af forslaget. Pensionsafdelingen har beregnet, at en kvinde sparer omkring 35 kroner om måneden, hvis der bliver ligestilling i indbetalinger til pensioner.

»Men hun vil samtidig komme til at betale 110 kroner mere om måneden til andre forsikringsordninger,« sagde Joanne Segars.

Forsikringsselskaberne beklager udspillet fra EU-kommissionen, der lægger op til et forbud mod de kønsbestemte forskelle i præmiestørrelserne. Forslaget er for dårligt forberedt, mener de. Men direktør Adam Tyson, EU-kommissionen, forsvarer forslaget både i ligestillingens navn og som princip.

»Det er forkert at sige, at dette bare er et forslag mod kønsdiskriminering. Det er et forslag mod generel diskrimination på det finansielle område,« siger Adam Tyson.

Han understreger, at kommissionen også har regnet på tallene. Og kommissionens konklusion er ligeledes, at kvinder i flere tilfælde samlet set kommer til at betale mere for forsikringer.