Kvindedagen markeret

Af Elisabeth Møller Jensen, centerleder, Kvinfo

Ugebrevet A4 markerer 8. marts ved at viderebringe den forbløffende nyhed, at der i dagens Danmark ikke er basis for en politisk ligestillingskamp. Det er ikke imponerende.

Telefonen ringer. Gallup er i røret. Du er i dit venlige hjørne, så mon ikke du som næsten alle andre (89 procent) svarer ja til, at ligestilling handler »om at sikre mænd og kvinder lige muligheder. Om de vil udnytte dem, er op til den enkelte«. Hvem siger nej til lige muligheder, og hvem går ind for tvang? Nej vel. Men er du klar over, at dit ja fortolkes som et ja til et liberalt syn på ligestilling? Mon ikke det vil komme bag på dig?

Det lyder som en joke eller som grov manipulation, men det er ikke desto mindre Gallup, der spørger, samfundsforsker Johannes Andersen, der udlægger svaret, og Ugebrevet A4, der viderebringer den forbløffende nyhed. For ligestilling kan da måles på andet end lige muligheder.

Opnåede resultater for eksempel. Mon jeg er alene om drømmen om et samfund, hvor kvinder tjener 50 procent af pengene, udøver 50 procent af magten og bærer 50 procent af omsorgen?
For der er åbenlyst langt igen. Hele 64 procent svarer ja på spørgsmålet om, hvorvidt kvinder i stor udstrækning udsættes for diskrimination. Og næsten lige så mange (32 procent plus 29 procent) mener, der skal ske ændringer på arbejdsmarkedet. Hertil konkluderer Johannes Andersen, at »der er en del, der finder, at kvinder diskrimineres, og at kampen for mere ligestilling stadig er vigtig, men synspunktet er ikke særlig udbredt. Heller ikke blandt kvinder«. Siden hvornår er næsten to tredjedel af de adspurgte, blevet til »en del« og ikke særligt udbredt?
Hvis du stadigvæk hænger på, bliver det bestemt ikke nemmere, når du kommer til spørgsmålet, om ligestillingsproblemer skyldes kvinderne selv eller indretningen af arbejdsmarkedet. For når 59 procent mener, at valget skyldes kvindernes egne prioriteringer, ville man jo formode, at vi var ude i området »en del« »men ikke særlig udbredt«. Men når det gælder om at fastslå, at det er kvinders egne prioriteringer, der styrer valget mellem børn og karriere, så bekræfter 59 procent pludselig den moderne individualismes overherredømme, den kollektive kvindekamps hendøen. Der er i dagens Danmark ikke basis for en politisk ligestillingskamp.

International kvindedag 2003 er markeret i A4. Men jeg er ikke imponeret.