Kulturkampens uheldige helt

Af Noa Redigton

Kulturminister Brian Mikkelsen (K) har ført an i diskussionen om »det venstreorienterede herredømme i Danmark«. Diskussionen om 68’erne har kørt Foghs kulturkamp af sporet.

I offentligheden er regeringens værdikamp i høj grad blevet forbundet med borgerlige toppolitikeres udfald mod Danmarks Radio (DR) for at være venstreorienteret og anklager om, at undervisningssektoren er præget af socialistiske lærere. Men det er synspunkter, der er helt ude af trit med befolkningen. Kun 25 procent mener, at DR’s indslag og nyheder er farvet af venstreorienterede holdninger. Ligeledes mener kun 26 procent, at venstreorienterede lærere og undervisere er et problem. Selv blandt Venstres og konservatives vælgere får opgøret med 68-generationen en kold skulder.

»Opgøret med 68’erne er den del af værdikampen, hvor regeringen har svagest klangbund hos vælgerne. Kritikken har kun fodfæste i en meget ideologisk gruppe på højrefløjen. Her flytter regeringen ikke stemmer – tværtimod risikerer den at lyde rabiat, selv blandt egne vælgere. Der er ved at opstå en stemning af ‘det er for meget’,« siger valgforsker Johannes Andersen fra Ålborg Universitet.

Pol Pot, Stasi og Gulag

Kulturminister Brian Mikkelsen (K) er med en række markante meldinger de seneste måneder blevet en af de absolutte hovedpersoner i kulturkampen.

For ham handler kulturkampen om fremtiden, og derfor ærgrer det ham, at diskussionen i offentligheden har hæftet sig ved flere af hans udtalelser om DR og hans oplevelser i gymna-sietiden. Men, siger han:

»Jeg er sikker på, at befolkningen udmærket er klar over, at jeg har angrebet den stemning i 1970’erne og 1980’erne, der var præget af det, man ikke sagde. Det var ikke velset at tale om Stalins Gulag, rædslerne i Pol Pots Kampuchea eller Stasi i Østtyskland.«

Er du ikke bange for, at du med dit fokus på opgøret med 1970’erne og 1980’erne kommer til at gøre kulturkampen til en fortidsdiskussion?

»Nej. Det, jeg taler om, er sket for 20 år siden og er en del af historien på linje med samarbejdspolitikken under Anden Verdenskrig,« siger kulturministeren med slet skjult henvisning til statsministerens nylige opgør mod samarbejdspolitikken.

Han forsætter:

»Ud fra en historisk vurdering er opgøret med stemningen i 1970’erne mere interessant end samarbejdspolitikken. Samarbejdspolitikken handlede om passiv tilpasning, mens vi i 1970’ernes undervisningssektor så aktiv chikane af anderledes tænkende og ensretning af holdninger. Det må aldrig gentage sig.« 

Venstre-irritation

Brian Mikkelsens udfald har udløst betydelig irritation i Venstres top, der er uhyre bevidst om partiets nye og brede vælgerbasis. Fremtrædende Venstre-politikere som Claus Hjort Frederiksen og Jens Rohde har offentligt lagt luft til kulturministeren. Og statsministeren har på de indre linjer præciseret, at for ham handler værdikampen først og fremmest om ansvar, konsekvens og »noget for noget«.

Selv siger kulturministeren:

»Jeg er enig i, at værdikampen skal handle om fremtiden, og hvordan vi får et samfund, der giver mere plads til den enkelte borger.«

Vil du så stoppe med at bidrage til diskussionen om 1970’erne og 1980’erne?

»Jeg vil aldrig holde op med at kritisere den ensretning, der fandt sted. Det er min gode, demokratiske ret. Men jeg vil overveje, om det er muligt at skelne mellem fortiden og fremtiden i den offentlige debat.«