Kritik af screening som redskab til at forbedre arbejdsmiljø

Af | @MichaelBraemer

Arbejdsmiljøforsker kritiserer regeringens forslag til en arbejdsmiljøreform og efterlyser i stedet en indsats rettet mod belastede brancher.

Den screening af arbejdsmiljøet, som beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) lægger op til med sit forslag til en arbejdsmiljøreform, duer ikke som redskab til at forbedre arbejdsmiljøet i danske virksomheder. Det mener arbejdsmiljøforskeren Peter Hasle fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Ifølge forslaget skal Arbejdstilsynet aflægge samtlige danske virksomheder besøg. Her skal man enten blåstemple arbejdsmiljøet, hvorved virksomheden slipper for videre tiltale i mange år frem, eller påpege problemer, som vil føre til yderligere kontrol og krav om at løse dem. En screening vil gennemsnitligt tage halvanden time, og med den planlagte normering vil det tage 11 år, før samtlige virksomheder har fået tjekket deres arbejdsmiljø.

Peter Hasle er ikke i tvivl om, at det vil svække arbejdsmiljøindsatsen, hvis der går så mange år mellem screeningsbesøgene.

»Virksomheder, der først er blevet godkendt, vil uundgåeligt svække indsatsen, fordi de så kan dokumentere, at de gør det godt nok.«

Peter Hasle frygter samtidig, at de fleste virksomheder vil slippe uden anmærkninger ved screeningsbesøgene, simpelthen fordi der ikke er ressourcer til at gå videre med de problemer, som screeningen afdækker. Og at den korte tid, der er sat af til en screening, næppe vil føre til en forsvarlig gennemgang af virksomhedernes arbejdsmiljøforhold – især ikke på store virksomheder.

»Dertil kommer, at mange problemer specielt i forhold til det psykiske arbejdsmiljø ikke kan kontrolleres ved screening,« påpeger han.

Peter Hasle mener, at regeringen i stedet burde lægge op til en indsats målrettet de brancher, som har fælles arbejdsmiljøproblemer. Peter Hasle fremførte sin kritik på en høring, som LO havde arrangeret i forgangne uge som optakt til folketingsforhandlingerne om arbejdsmiljøreformen. Claus Hjort Frederiksens udspil har umiddelbart fået pæne ord med på vejen fra Dansk Folkeparti, men får til gengæld hård kritik fra oppositionen og fagbevægelsen.

De er især utilfredse med, at ministeren vil fjerne 50.000 virksomheders pligt til at være tilmeldt Bedriftssundhedstjenesten. Og med, at der vil gå 11 år, før alle landets virksomheder har fået tjekket deres arbejdsmiljø.

LO krævede flere folk i Arbejdstilsynet, så der maksimalt vil gå tre år, før alle virksomheder er screenet. Men beskæftigelsesministeren tilbageviste kravet med en bemærkning om, at det er et spørgsmål om ressourcer, og at de 65 mand ekstra, som reformen foreslår, efter hans vurdering er et rimeligt niveau.