Kritik af regeringens au pair-politik

Af Elisabet Svane og Christian Kloster, Avisen.dk
| @IHoumark

På trods af åbenlyse problemer, så har regeringen ikke sørget for at få kontrol med au pair-området, mener Socialdemokraterne. Venstres svar: Klap nu lige hesten.

UNDERBELYST Selv om mange værtsfamilier og au pairer ifølge en ny undersøgelse foretaget af Ugebrevet A4 og Avisen.dk bryder reglerne, så slipper langt de fleste ustraffet fra det. Kun én familie er havnet på Udlændingeservices sorte liste over familier som ingen ret til at have en au pair. Det skal sammenholdes med, at der i øjeblikket er omkring 4.200 au pairer i landet.

Der er noget galt med overvågningen af au pair-ordningen, når kun én værtsfamilie er dømt ude, og der kun er faldet få egentlige domme mod værtsfamilier og au pairer. Det mener folketingsmedlem Thomas Jensen, som er Socialdemokraternes ordfører på au pair-området.

»Det taler sit eget tydelige sprog, at der kun er én familie i karensregistret. Det er simpelthen for få, når jeg tænker på alle de historier, jeg har hørt om au pairer, som arbejder uden for hjemmet eller bliver udnyttet,« siger Thomas Jensen og fortsætter:

»Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech har snorksovet i forhold til kontrol af au pairerne og deres værtsfamilier.«

Som det er nu, udtager Udlændingeservice hvert år nogle tilfældigt udvalgte værtsfamilier og deres au pairer til kontrol. De skal udfylde nogle skemaer og/eller stille op til samtaler hos Udlændingeservice. Udlændingeservice må ikke møde op på uanmeldte besøg hos værtsfamilien og både au pairer og familier har god tid til at aftale de ’rigtige’ svar. Når lovbrydere en sjælden gang opdages, sker det oftest på grund af, at nogle tipper Udlændingeservice.

Ved de seneste to kontroller har Udlændingeservice ikke fundet noget at sætte fingeren på. Ifølge en undersøgelse foretaget af Ugebrevet A4 og Avisen.dk arbejder omkring hver tredje au pair ellers mere, end de må, og syv procent arbejder ulovligt uden for familien.

»Vi skal have mere kontrol med, at au pairerne og værtsfamilierne overholder vilkårene i au pair-ordningen. Præcis hvordan kontrollen skal være, må ministeren og ministeriet komme med bud på. De har i hvert fald haft lang tid til at opdage, at kontrollen halter,« siger Thomas Jensen.

Det har længe været ret kendt, at alt langt fra foregår efter bogen på au pair-området.

»Vi har en lovgivning, som alle med en smule indsigt i au pairernes forhold kan se er helt ude af trit med virkeligheden,« konstaterer Jakob Bang, som er forbundssekretær i FOA og ankermand i et netværk for organisationer/personer med fokus på au pairer.

Massiv stigning

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, men hendes partifælle i Venstre – integrationsordfører Karsten Lauritzen – tager gerne regeringens politik i forsvar.

»Vi har øget de administrative sanktioner, hvis man ikke overholder reglerne i au pair-ordningen. Men man kan selvfølgelig se på, hvor meget kontrol, der foregår,« siger Karsten Lauritzen, der dog ikke har planer om politiske indgreb på au pair-området på nuværende tidspunkt.

»Der er blevet sat en million kroner af under Satspuljen til en rådgivning for au pairer og værtsfamilier – Au pair Support under Dansk Flygtningehjælp. Når den ved udgangen af i år har fungeret et års tid, så kan vi derfra høre, hvad der er kommet af henvendelser og få statistik derfra. Jeg synes, at vi skal vente med at foretage os noget politisk til da. Alt andet ville være uklogt og usagligt,« siger Karsten Lauritzen.

Thomas Jensen vil dog allerede nu have gjort det muligt at give strengere sanktioner til de værtsfamilier, som overtræder reglerne. Og så vil han have Integrationsministeriet til at skaffe langt mere viden om, hvad der foregår. Blandt andet fordi antallet af opholdstilladelser til au pairer er steget brat. Fra 865 i år 2000 til 2.773 opholdstilladelser i 2009.

»Selv om der er sket en kraftig fremgang i antallet af au pairer, så er det et underbelyst område i forhold til viden. Astrid Krag fra SF og jeg har stillet en byge af spørgsmål til Birthe Rønn Hornbech om au pairer. Men gang på gang er svaret: ’Det er der ingen viden om, og det vil være for bekostelig at indsamle data.’«

Karsten Lauritzen føler, at han får nok at vide om au pairer.

»Man får svar, som man spørger. Hvis man har stillet et uintelligent spørgsmål, så bliver svaret også derefter. Sådan er systemet. Jeg har set de mange spørgsmål vedrørende au pairer, og jeg synes, at ministeriet og ministeren har givet fyldestgørende svar,« siger Karsten Lauritzen.