Kritik af ny lov om aktivering

Af Kim Brejnholt Hansen, freelancejournalist
Tina Enggård Jensen, freelancejournalist

Tusindvis af ledige vil fremover få lov til at udføre reelt arbejde, når de sendes i praktik på virksomheder, og det får kritikere til at frygte, at flere virksomheder vil udnytte den billige arbejdskraft.

En række fagforbund med Specialarbejderforbundet (SiD) i spidsen er bange for, at flere aktiverede vil udføre almindeligt arbejde på bekostning af ordinært ansatte, når en ny lov om aktivering træder i kraft 1. juli i år.

Den nye lov betyder nemlig blandt andet, at de ledige, der i dag er i såkaldt individuel jobtræning og kun må udføre arbejde, der ellers ikke var blevet udført, fremover kan komme ind under den nye virksomhedspraktik i private virksomheder eller offentlige institutioner. Og her må de gerne udføre reelt arbejde – så længe det dog ikke er konkurrenceforvridende. 

Det har mange af dem, der beskæftiger sig med aktivering, svært ved at få til at stemme overens.

»De to paragraffer hænger simpelthen ikke sammen. Det er ren spekulation fra regeringens side. Det kommer til at fremme lønkonkurrencen, når man ansætter folk på dårligere vilkår,« vurderer Viggo Jonassen, lektor i socialret ved Den Sociale Højskole i Århus.

»Lov om aktiv beskæftigelsesindsats«, som blev vedtaget af et flertal i Folketinget i begyndelsen af juni, har som overordnet formål at få 20.000 ledige i arbejde og er andet skridt i regeringens arbejdsmarkedsreform »Flere i arbejde«. Loven afskaffer den nuværende jobtræning, revalidering og aktivering med mere og opererer i stedet med løntilskud, virksomhedspraktik samt vejledning og opkvalificering.

SiD er især modstander af den nye virksomhedspraktik.
»Vi frygter, at flere virksomheder vil sætte aktiverede til almindeligt arbejde for deres kontanthjælp og dermed udnytte den billige arbejdskraft,« siger Kaj Lynge Jensen, forretningsordfører i SiD.

Det er Simon Thorbæk, lektor ved den Sociale Højskole i København enig i.
»Problemet bliver meget værre med den nye lov,« siger han.

Også andre arbejdsmarkedsforskere er bekymrede for effekten af den nye lov. Flemming Larsen, arbejdsmarkedsforsker fra Aalborg Universitet, mener, at loven ikke vil være effektiv, hvis ledigheden fortsætter med at stige.

»Loven er baseret på, at vi vil få mangel på arbejdskraft, og derfor er der lagt stor vægt på at få folk hurtigt ud på arbejdsmarkedet. Så det er klart, at hvis ledigheden fortsætter med at stige, er det dybt problematisk.«

Ulovlig aktivering nu lovlig

Kun Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti stemte imod »Lov om aktiv beskæftigelsespolitik«. De to partier mener, det er forkert at stryge paragraffen om, at ledige i individuel jobtræning ikke må udføre egentligt arbejde. 

»Der er mange projekter, som man før lukkede, fordi de var ulovlige, som nu med den nye lov vil blive lovlige,« siger Line Barfod, arbejdsmarkedsordfører i Enhedslisten.

Også Socialdemokraterne har været på vagt over for den nye lov, men stemte alligevel for med den betingelse, at der bliver oprettet koordinationsudvalg. Disse udvalg skal have styr på aftalerne mellem kommuner og de arbejdspladser, der aktiverer ledige.

»Så kan man se, hvilke aftaler der er lavet. Det kan man ikke i dag, og derfor er det svært at afsløre de virksomheder, der storforbruger aktiverede. Det vil sige dem, der aldrig ansætter aktiverede, men kun bruger dem som billig arbejdskraft,« siger Bjarne Laustsen, socialdemokratisk næstformand for Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) mener, at lovforslaget vil gøre det lettere at få de aktiverede ud i private virksomheder. Og her har de bedst chance for at opnå de færdigheder, der kan hjælpe dem videre til et almindeligt lønnet job, mener han.

Han mener desuden, at de stærke grupper, som fagforeningerne repræsenterer, bør vise solidaritet med de svagere grupper.

»Det kræver, at vi erkender, at vi befinder os i en gråzone, hvor de svage ledige optrænes til rigtige job, så vi ikke henvises til at opfinde kunstige ordninger og meningsløs aktivering,« siger Claus Hjort Frederiksen.