Kritik af brugerbetaling på IT-kurser

Af | @GitteRedder

Trods skepsis indfører undervisningsminister Ulla Tørnæs nu brugerbetaling på store dele af voksen- og efteruddannelserne.

Både LO og  flere forbundsformænd er utilfredse med, at undervisningsministeren indfører brugerbetaling på IT-kurser og almene kurser.  Dermed vender Ulla Tørnæs (V) det døve øre til den rådgivning, hun har fået fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering (AUF). En enig indstilling fra AUF-bestyrelsen advarede om at indføre brugerbetaling i år 2002.

»Det her begrænser lønmodtagernes muligheder for at få den nødvendige efteruddannelse, og det falder slet ikke i tråd med regeringens ambitioner om at skabe et videnssamfund,« siger LO-sekretær Harald Børsting.

Undervisningsministeren mener selv, hun har lyttet til AUF-bestyrelsen, når hun dropper den generelle brugerbetaling og nøjes med at indføre den på en tredjedel af kurserne på AMU-centre og erhvervsskoler.

»Ulla Tørnæs har tilsyneladende deponeret sin handlefrihed hos finansminister Thor Pedersen. Alt handler om økonomi fremfor at kvalificere arbejdsstyrken og komme med en fremsynet uddannelsespolitik for arbejdsmarkedet,« siger Harald Børsting.

Til gengæld kommer formand for AUF-bestyrelsen, professor Kjeld Møller Pedersen, med ros til ministeren for kun at indføre brugerbetaling i mindre målestok end planlagt. 

»Ideelt set ville vi helst helt undgå brugerbetaling. Men i et system, hvor både arbejdsmarkedets parter og politikerne deltager, skal ministeren balancere på et knivsæg, og det har hun formået her, hvor hun dels tager hensyn til vores råd og dels sender det politiske signal, at brugerbetaling skal indføres,« mener Kjeld Møller Pedersen.

»Jeg tolker ministerens landing som, at regeringen finder brugerbetaling for at være et godt styringsinstrument på uddannelsesområdet. Nu er det vigtigt, at vi får diskuteret os frem til den rigtige blanding af brugerbetaling for næste år, så ingen faggrupper rammes mere end andre,« siger Kjeld Møller Pedersen.

Også Dansk Arbejdsgiverforening anerkender ministeren for at have lyttet til rådene om at friholde en del efteruddannelse for brugerbetaling.

Formand for HK, John Dahl, kalder brugerbetalingen for »en særskat på HK’s kerneuddannelser«.»I valgkampen hed det sig, at uddannelsesindsatsen skulle styrkes. I stedet har vi set besparelser, nedskæringer og fyringer. Nu er tiden kommet til efter- og videreuddannelserne, hvor regeringen selv regner med et fald på mindst 40 procent af uddannelsesaktiviteterne,« siger John Dahl.

Brugerbetalingen rammer især IT-fagene, der pålægges et gebyr på 750 kroner per uge. Også  sprogkurser og bløde fag som arbejdsorganisering og produktionsgrupper rammes med en deltagerbetaling på 400 kroner per uge.