partilederrunde

Kristian Thulesen Dahl:
Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads til flygtninge

Af | @GitteRedder
| @mettela

Uden en effektiv grænsekontrol, som holder fremtidens menneskestrømme ude, vil vi få et arbejdsmarked med lønpres og større ulighed. Flygtninge er ikke løsningen på mangelen på arbejdskraft. Hellere lade danskerne blive flere år på arbejdsmarkedet, mener Dansk Folkepartis leder.

Foto: Scanpix/Keld Navntoft

Flygtninge, der vandrer langs de danske motorveje i disse dage, er ikke løsningen på Danmarks kommende udfordringer med at skaffe arbejdskraft, mener Kristian Thulensen Dahl.

Fremfor at tillade at flygtninge og migranter får job på det danske arbejdsmarked, mener Dansk Folkeparti, at vi danskere alle sammen skal blive ekstra længe på arbejdsmarkedet.  Derfor sender han et opråb til virksomhederne om at åbne op for flere seniorordninger, så den 68 årige HK'er eller 67-årige metalarbejder bliver lidt længere på jobbet. Så behøver vi ifølge Kristian Thulsesen Dahl ikke at ansætte udenlandsk arbejdskraft.

»Først og fremmest vil jeg gerne have, at vi bruger egen arbejdskraft, før vi rekrutterer udenlandsk arbejdskraft. Og vi har stadig arbejdsløshed, ligesom mange danskere stadig har meget svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet,« siger han.

En stribe danske virksomheder har ellers meldt sig klar med jobtilbud til de nye flygtninge. Dels er der begyndende flaskehalse i nogle områder af landet. Dels kan virksomhederne se, at de får brug for håndværkere og industriarbejdere i fremtiden.

Kristian Thulesen Dahl mener ikke, at virksomhederne skal ansætte flygtninge men i stedet se sig om efter danske seniorer. Det grå guld bliver overset og kan ifølge ham sagtens fylde en del hullerne på arbejdsmarkedet.

Når der i 2030 ifølge OECD vil mangle 250.000 personer på det danske arbejdsmarked, mener han, at vi skal lede efter arbejdskraften indenfor landets grænser.

For Kristian Thulesen Dahl ligger løsningen i, at vi alle arbejder mere og i flere år, frem for at vi leder efter arbejdskraften på den anden side af grænsebommene.

Vi ønsker jo ikke det tyske arbejdsmarked i Danmark. Men det er sådan nogle vilkår vi går i retning af, med det der sker lige nu. Kristian Thulesen Dahl

Han fremhæver, at Dansk Folkepart de seneste ti år har været med i en række forlig, der netop skal skabe et større arbejdsudbud og dermed løse de demografiske udfordringer på arbejdsmarkedet. Blandt andet var der aftalen fra 2006 om at hæve tilbagetrækningsalderen. I 2009 var man med i skatteaftalen, der skulle motivere flere til at arbejde mere. Også dagpengereformen og den nye tilbagetrækningsreform i 2010 og 2011 skulle bidrage til at styrke udbuddet af arbejdskraft, siger han og bedyrer, at Dansk Folkeparti har bidraget med det politiske benarbejde.

Virksomhederne må fastholde seniorer

Nu mener han, at det er virksomhedernes tur til at tage et ansvar. For de politiske aftaler har sendt langt flere seniorer ud på arbejdsmarkedet.

»Hvis virksomhederne formår at fastholde flere seniorer, ligger der en stor arbejdskraft reserve dér.  Det er helt afgørende, at man får en diskussion om, hvad skal der til for at det lykkes,« siger han.

Set med hans øjne virker det ikke som om, at virksomheder, der mangler arbejdskraft eller kommer til det, selv mener, at deres behov kan blive dækket af flygtninge.

»Virksomhederne vil gerne have lov til at hente lige præcis den arbejdskraft, som de efterspørger, i andre lande. Det er ofte en anden type personer end dem, der kommer gennem flygtningesystemet,« siger han.

Kristian Thulesen Dahl understreger, at det selvfølgelig ikke skal forstås sådan, at der slet ikke kommer flygtninge, der kan bruges i virksomhederne.

»Men somme tider har man også en tendens til at få talt de mennesker op, der kommer via flygtningesystemet, og overvurdere deres kompetencer,« fortsætter Kristian Thulesen Dahl.

Fare for ny underklasse

Hvis migranter og flygtninge fortsætter med at komme ind over grænserne, kan det ifølge Kristian Thulesen Dahl vende op og ned på det danske arbejdsmarked, som vi kender det i dag.

Blandt andet vil problemerne omkring social dumping vokse i takt med folkevandringen, advarer han.

»Folkevandringen afstedkommer en diskussion om, hvorvidt de lavestlønnede på det danske arbejdsmarked skal have lavere løn. Den næste diskussion bliver så, om folk med asylbaggrund skal have indslusningsløn og lavere lønsats. Får vi så ikke bare et lavere lønniveau for både asylansøgere og danskere? Er det ikke ny underklasse, vi får skabt i Danmark,« spørger han.

Det bliver altid solgt som en næstekærlig gestus at hjælpe nogle mennesker ind på arbejdsmarkedet til en lidt lavere løn, men der er en risiko ved det, og jeg er meget nervøs. Kristian Thulesen Dahl

Han henviser til, at det tyske arbejdsmarked er langt mere polariseret end det danske, og at millioner af tyske lønmodtagere er nødt til at have flere jobs for at klare sig, fordi lønnen i nogle brancher er så lav.

»Vi ønsker jo ikke det tyske arbejdsmarked i Danmark. Men det er sådan nogle vilkår vi går i retning af, med det der sker lige nu,« siger han og henviser til, at hvis flygtninge får ophold og job i Danmark, risikerer vi løndumping herhjemme udover den, som vi allerede oplever med den østeuropæiske arbejdskraft.

For Dansk Folkeparti handler kampen om at holde flygtningene ude derfor også om at bevare det danske arbejdsmarked, som vi kender det i dag, understreger han.

»Det bliver altid solgt som en næstekærlig gestus at hjælpe nogle mennesker ind på arbejdsmarkedet til en lidt lavere løn, men der er en risiko ved det, og jeg er meget nervøs. Allerede nu ser vi ser klart tendenser til et lavtlønsarbejdsmarked,« siger Kristian Thulesen Dahl, som mener, at presset på lønnen vil øges med antallet af flygtninge, der får lov at slå sig ned og arbejde i Danmark.

Historisk afgørende situation

Tv’et kører på TV 2 News ved siden af sekretærens skrivebord på Kristian Thulesens Dahls forkontor på Christiansborg. Denne onsdag eftermiddag viser det menneskestrømmen, der går langs E45 med kufferter. Partilederen kører selv i båndsløjfe på tv-skærmen.

Når Kristian Thulesen Dahl skal sætte ord på den uoverskuelige flygtningesituation, som Danmark og Europas står i lige nu, pointerer han, at de valg, Danmark træffer nu, bliver historisk afgørende.

»Vi står ved en milepæl og skal afgøre, hvilken retning alt det her skal gå. Det her handler ikke udelukkende om flygtningepolitik. Det handler om, hvor mange mennesker i verden, der bruger - nogle vil sige misbruger - flygtningekrisen til at prøve at migrere fra områder i verden, hvor vilkårene ikke er så gode, som de er her«, mener han.

Kristian Thulesen Dahl fremhæver igen og igen, at han betragter flertallet af de syrere, afghanere og afrikanere, der vandrer på danske motorveje eller tager toget med kurs mod Sverige, som migranter. Og dem, der er flygtninge, skal ifølge Kristian Thulesen Dahl kun have midlertidig asyl i Danmark, inden de skal rejse tilbage til deres eget land.

»Vi ønsker selvfølgelig grænsekontrol, og desuden er det et afgørende grundprincip for Dansk Folkeparti, at flygtninge kun er her midlertidigt,« siger han og henviser også til, at flygtninge skal hjælpes og placeres i centre, indtil de kan sendes tilbage til deres hjemlande.

Fri fugl der kan skræppe op

I det politiske landskab ser Kristian Thulesen Dahl sig selv som en fri fugl, der kan sige tingene lige ud, fordi han ikke er med i regering og dermed ikke bundet af et regeringsgrundlag.

»Vi er et oppositionsparti, der kan sige de ting, der er nødvendige lige nu. Og det er mere kontrol ved grænserne og færre flygtninge til Danmark. Så kan man sidde i regeringskontorerne og ærgre sig, og nogle i befolkningen ville ønske, at Dansk Folkeparti holdt deres mund. Men det er den pris, som regeringen må betale, når man ikke vil give indrømmelser,« fastslår han og taler dunder om EU, der absolut ikke skal pådutte Danmark flygtningekvoter eller forsøge at bestemme, om flygtninge i Danmark skal have lov til at arbejde, mens deres asylsag behandles.

hvis man nedbryder nationalstatens rammer, som man fra forskellig side er i færd med, nedbryder man også velfærden og den omfordeling fra rig til fattig, som finder sted indenfor nationalstaten. Kristian Thulesen Dahl

Dansk Folkepartis grundprincipper om flygtninge er kort fortalt, at EU skal blande sig udenom, at Danmark skal have mere grænsekontrol, og at flygtninge kun skal have ophold i Danmark midlertidigt. Hvis man ikke holder fast i de grundprincipper, har vi kun set lige set begyndelsen af en kæmpe folkevandring til Danmark, advarer han.

»Jeg vil gerne have, at Danmark siger i et meget klart sprog til EU, hvad vi synes, skal ske,« siger Kristian Thulesen Dahl han.

Skal Løkke være halehæng til Merkel?

Ifølge Thulesen Dahl må Lars Løkke Rasmussen meget gerne droppe at være halehæng til den tyske kansler Angela Merkel.

»Hvis Merkel har en holdning til noget, er den danske linje meget ofte, hvor hurtigt vi kan følge efter. Der er meget hurtigt en tilpasningspolitik i forhold til Tyskland,« beklager han og efterlyser, at Løkke selv kommer med et klart dansk udspil om, hvordan Danmark vil håndtere flygtninge- og migrantstrømme både nu og på længere sigt.

»Hvis vi begynder at acceptere migrantstrømme, vil det blive helt uhåndterligt, for så accepterer vi at dårligere levevilkår i en del af verden giver mulighed for at flytte til Europa. Det næste vi får er klimaflygtninge,« siger han og advarer om, at folkevandringer skabt af krige, fattigdom og klimaforandringer kan betyde begyndelsen til enden på den danske velfærdsmodel.

»Vi er nødt til at understrege, at det er nationalstatens rammer, der i virkeligheden har givet os muligheden for at skabe velfærdssamfundet. Og hvis man nedbryder nationalstatens rammer, som man fra forskellig side er i færd med, nedbryder man også velfærden og den omfordeling fra rig til fattig, som finder sted indenfor nationalstaten,« siger han.

Vil værne om Robin Hood-staten

Kristian Thulesen Dahl pointerer, at han ønsker at værne om det, han kalder den danske Robin Hood-model, hvor de rigeste betaler mere i skat, som de mindre rige så får gavn af.

»Helt grundlæggende politisk mener jeg, at det er vigtigt at forstå, at vi kan ikke både sige ja til alt det internationale, som vi i stigende grad gør, og så samtidig påstå, at vi kan holde fast i den danske Robin Hood-model,« siger han og henviser til, at udenlandsk arbejdskraft og tusindvis af flygtninge og migranter vil rokke fundamentalt ved balancen i den danske velfærdsmodel.

Vi er i høj grad eksponent for den del af danskerne, som kommer i klemme i den globale udvikling, der finder sted lige nu. Kristian Thulesen Dahl

Og han mener, at partiledere fra både Venstre og Socialdemokraterne lukker øjnene for den debat.

»Robin Hood-modellen bliver undergravet af, at flere folk ved muffen flytter ud, og flere folk, der ikke er ved muffen, flytter ind. Det er helt elementært, at det stille og roligt vil nedbryde den samfundsmodel, vi kender,« lyder det.

DF-lederen oplever mange danskere, der ser globaliseringen som et springbræt til nye spændende muligheder.

»Men for den anden del af danskerne giver det tryghed, at vi taler samme sprog og har en fælles offentlighed i vores land. Den base er nødvendig for, at de kan få deres liv til at fungere. Vi er i høj grad eksponent for den del af danskerne, som kommer i klemme i den globale udvikling, der finder sted lige nu,« siger han.

DF, S og V burde finde sammen

Kristian Thulesen Dahl mener ikke, at Dansk Folkeparti vender ryggen til og fornægter den globale virkelighed ved at insistere på danske nationale løsninger og grænsebomme for flygtningestrømme. Tværtimod mener han, at det er Venstre og Socialdemokraterne, der stikker hovedet i busken, når de ikke vil se deres egne vælgeres bekymringer i øjnene.

»Dansk Folkepartis ståsted er lige der, hos de vælgere, der er klemt. Men det er også Socialdemokraternes og Venstres ståsted. Vi tre partier burde på nogle felter kunne finde sammen, for mange af vores vælgere ligner hinanden. Se på Radikales reformiver, på Liberal Alliances ønske om minusvækst og på flere andre partier, der skejer ud. Men vi er tre partier, der i bund og grund repræsenterer nogle af de samme vælgere og nogle af de samme tanker omkring, hvad vi vil med det danske samfund,« siger han.

Udfordringer med rumænske arbejdstagere, der har krav på dansk børnecheck, er et eksempel. Flygtninge og migranter, der er dyrere at have på dansk jord end i nærområderne.  Arbejdskraftens frie bevægelighed. Igen fremfører han de åbne grænser og globaliseringen som en gigantisk udfordring for det danske arbejdsmarked, som politikerne er nødt til at tage hånd om.

Befolkningen er vores allierede

»Alt det her sætter Lars Løkke og Mette Frederiksen ikke ord på, men det gør jeg i en formodning om, at vi så kan få talt om og løst problemerne. Befolkningen er i virkeligheden Dansk Folkepartis vigtigste allierede. Også dem, der ikke stemmer på os. Hvis der er en rimelig grad af forståelse for os, presser det også Venstre og Socialdemokraterne, for de har også mange vælgere, der tænker på Danmark på præcis samme måde, som vi gør,« siger han.

Kristian Thulesen Dahl understreger, at hans politiske ambition er at få både Venstre og Socialdemokraterne til at betragte Dansk Folkeparti som et ligeværdigt parti. Helt sådan er det ikke endnu, beklager han, selvom partiet har 20 års jubilæum i år og er det næststørste parti på Christiansborg.