Kristelig fuser i Norge

Af | @IHoumark
Illustration: Gitte Skov
Henrik Pryser Libell

Kristelig Fagforening har satset stort på at få en afdeling op at flyve i Norge. Men efter snart tre år er det kun blevet til 680 medlemmer, hvor målet var 5.000. »Vi har det ikke voldsomt godt med medlemstallet i Norge,« fortæller formanden.

PANDEN MOD FJELDET Vi åbnede med et ordentligt skrald.« Sådan beretter Kristelig Fagforening (Krifa) selv om den reception og reklamekampagne, der ledsagede åbningen af en afdeling i Oslo i februar 2008. Nu skulle Krifa vise, at man også i Norge kan få medlemsfremgang på at være billig og apolitisk.

Daværende leder af den norske afdeling, Åge Matre, erklærede ved åbningen: »Jeg tror, Norge er moden til en fagforening som vores.« Han pointerede samtidig, at omkring 45 procent af lønmodtagerne i Norge står uden for en fagforening, og derfor må der være mange mulige medlemmer.

Siden da har afdelingen forsøgt at hverve medlemmer til Norges laveste kontingent på 139 norske kroner om måneden. Men nu her to og et halvt år efter etableringen er Krifa meget langt fra sit mål om at få 5.000 medlemmer i løbet af de første tre år. Faktisk er det kun blevet til 680 medlemmer, oplyser Krifa.

Landsformanden for hele Kristelig Fagforening, Søren Fibiger Olesen, lader sig dog ikke slå ud af nordmændenes kolde skulder.

»Vi har det da ikke voldsomt godt med medlemstallet i Norge. Men vi er fortrøstningsfulde. Fra vi etablerede os i Danmark i 1899 og frem til 1980’erne, havde vi et medlemstal på omkring 1.000. Så vi er vant til, at det kan være op ad bakke,« siger han.

I dag har Kristelig Fagforening cirka 110.000 medlemmer i Danmark.

Lederen af kontoret i Oslo, Stefan Winther, oplyser, at Krifa har skiftet strategi fra at satse på hurtig vækst til i stedet et »langt og stabilt træk.«

»Vi var optimistiske, da vi åbnede med et ordentligt skrald i form af en større lancerings-kampagne. Vi havde håbet på, at vi ligesom Det Faglige Hus i Danmark kunne slå os op på at være den billigste fagforening,« siger Stefan Winther og bekræfter, at afdelingen i Norge giver underskud, men vil ikke sætte beløb på underskuddets størrelse.

Efter alt at dømme har Krifa – og dermed indirekte medlemmerne i Danmark – indtil videre tabt nogle millioner kroner på afdelingen i Norge. Det kan man antage, idet fagforeningen i Oslo har udgifter til blandt andet tre ansatte og til et advokatfirma, som tager sig af det juridiske arbejde for medlemmerne.

Søren Fibiger Olesen fortæller, at Krifa i Norge er skabt efter nogenlunde samme koncept som den Krifa-ejede, danske fagforening JobogLiv.dk. Den fagforening har givet underskud hvert eneste år lige siden etableringen i 2004. Minusset for 2009 blev på 705.000 kroner, viser aktieselskabets regnskab.

»Vi har set med JobogLiv.dk, hvordan man stille og roligt kan vinde fodfæste. Vi er indstillet på, at det også kan komme til at tage tid i Norge,« siger Søren Fibiger Olesen.

Selv om man i Krifa kalder medlemmerne for ’kunder’, og der er en meget forretningsagtig tilgang i koncernen, så afviser Søren Fibiger Olesen, at satsningen i Norge handler om at tjene penge.

»Vores mål er ikke store overskud i Norge, men blot at afdelingen hviler i sig selv. Der er brug for en lille, fræk fagforening, som kan udfordre de store i Norge,« siger Søren Fibiger Olesen.

Leder fyret

Der er en række årsager til det lave medlemstal i Norge. Søren Fibiger Olesen siger:

»Der har været nogle ledelsesmæssige udfordringer. Og så må vi erkende, at det ikke har virket at spille på stortromme. Nu prøver vi i stedet en mere stilfærdig strategi med marketing via nettet og ’mund-til-øre-metoden.«

»De ledelsesmæssige udfordringer« består i, at den første leder på kontoret i Oslo, Åge Matre, blev gået efter få måneder på posten. Hvorfor, ønsker Krifa ikke at oplyse. Siden 1. august 2008 har danske Stefan Winther været leder af kontoret på Nils Hansens Vej i Oslo. Hans forklaring på de få medlemmer er:

»Vi må erkende, at nordmændene ikke er så prisfølsomme som danskerne i forhold til kontingentets størrelse.«

Kontingentet på 139 norske kroner er ellers lavt sammenlignet med andre fagforeninger i Norge. Her betaler man i de store LO-forbund 1,5 procent af sin bruttoløn for at stå i fagforening. Det kan nemt løbe op i 400 kroner eller mere om måneden. Selv for arbejdsløse er Krifa billigere. Det store Fellesforbundet har et mindstekontingent på 145 kroner for ledige medlemmer.

I Danmark hedder fagforeningen ’Krifa Kristelig Fagforening’. I Norge skilter man ikke med den kristne baggrund. Her hedder den ’Krifa Individets Fagforening’. Men nordmændene er alligevel opmærksomme på Krifas religiøs tilknytning, og det er en hindring for fagforeningen. Det mener lederen af forbundet YS, Tore Eugen Kvalheim.

»Vi har ingen tradition med kristelig-demokratiske fagforeninger,« siger han.

Kontorleder Stefan Winther fortæller, at igangværende strejker i Norge får flere til at interessere sig for Krifa, som har afskrevet strejkeretten. Nogle medlemmer synes, det er forkert, at deres virksomhed skal lide tab som følge af strejke.

»Forleden talte jeg med 11 arbejdere fra Transportarbeiderforbundet, som var udtaget til strejke mod deres vilje. De ønskede alle at skifte over til os, som ikke strejker,« fortæller Stefan Winther.

Afskrivningen af strejkeretten er ikke en styrke, men en svaghed for Krifa i Norge. Det mener arbejdsmarkedsforsker Kristine Nergaard fra forskningsinstituttet FAFO i Oslo.

»Uden strejke har man jo ikke meget forhandlingsstyrke,« siger hun.

En årsag til Krifas få medlemmer finder Stefan Winther i nordmændenes sindelag.

»De fleste nordmænd synes, det er fint, vi er her. Men de vil gerne se os an, før de overvejer at melde sig ind hos os,« siger Stefan Winther.

Anses for uinteressant

De store fagforeninger i Norge har ikke meget til overs for Krifa og anser ikke engang fagforeningen for at være en konkurrent. Det fortæller Arve Bakke, som er leder af Fellesforbundet.

»Det eneste, jeg har hørt om Kristelig Fagforening, er, at den har etableret sig. Den er i hvert fald ikke nogen reel konkurrent til Fellesforbundet. Der vil altid være et marked for billige og dårlige produkter, men jeg tror, norske lønmodtagere snart vil opdage, at sådanne forbund egentlig ikke kan tilbyde dem noget som helst, og at de vil vende ryggen til den type af fagforeninger,« siger Arve Bakke.

Lederen af Finansforbundet i Norge, Jorunn Erlandsen, ser også Krifa som temmelig uinteressant og levner ikke fagforeningen mange chancer.

»Vi hørte om fagforeningen, da den kom. Siden har jeg ikke hørt noget om den. Jeg tror ikke, at den passer til den norske tradition,« siger Jorunn Erlandsen.

Fagbevægelsen i Norge hæfter sig ved, at Krifa hverken har tillidsmænd, overenskomster eller strejkeret. Rådgiver Stein Stugu fra den norske fagbevægelses tænketank DeFacto siger det på den her måde:

»Krifa kan ikke kaldes en fagforening, når den ikke har tillidsvalgte og ikke vil påvirke de ansattes vilkår.«

Pressetalsmand i norsk LO Jens Schei Hansen oplyser, at man ikke har nogen speciel holdning direkte til Krifa.

»Men vi er selvsagt stærke i troen på, at de bedste betingelser for arbejdstagerne opnås gennem kollektive forhandlinger, og at muligheden for at strejke er et nødvendigt værktøj i den sammenhæng,« siger Jens Schei Hansen.

Eksperter: Bliv hjemme

Krifas forsøg på at udvide butikken til udlandet har fra begyndelsen af været en svær opgave, mener arbejdsmarkedsforsker og professor ved Københavns Universitet Jørgen Steen Madsen.

»Hverken I Sverige eller Norge er der nogen tradition for alternative fagforeninger. Det er et specielt dansk fænomen, at vi har haft en kristelig fagforening siden 1899. Jeg tror, at Krifa i Norge er oppe mod nogle stærke traditioner,« siger Jørgen Steen Madsen.

Rådgiver i fagforeningsorganisering Knud Lindholm Lau vurderer, at Krifa er gået gal i byen med kontoret i Norge.

»Dansk fagbevægelse kan lære af det her, at man ikke kan tage en dansk forretningsmodel og transportere den direkte ind i en anden kultur. Folk vil have noget, som er funderet i det samfund, som de lever i,« siger Knud Lindholm Lau.

Selv om Krifa er langt fra at nå målet om 5.000 norske medlemmer inden for tre år, så fastholder Krifa et andet mål: 10.000 medlemmer inden for fem år. Kontorleder Stefan Winther siger:

»Jeg holder af udfordringer.«