Kooperative vil byde på hjemmepleje

Af | @JanBirkemose

Fagbevægelsen er klar til at oprette virksomheder, der vil byde ind på udliciterede opgaver inden for sundheds- og ældrepleje.

Næste gang en kommune eller et amt udliciterer opgaver inden for ældreplejen eller hjemmeplejen, kan det meget vel blive en kooperativ virksomhed, der løber med ordren.  Kooperationen har erkendt, at udliciteringsfænomenet er kommet for at blive, og så er der ingen grund til passivt at se på, at ISS og andre store selskaber overtager opgaverne og medarbejderne.

»Hvad enten vi kan lide det eller ej, lægges der op til yderligere udliciteringer inden for plejeområdet. Vi opfordrer ikke til mere udlicitering, men når det alligevel sker, hvorfor skulle vi så holde os tilbage og lade kapitalistiske selskaber gå ind og score profitten,« siger formand for Det Kooperative Fællesforbund, Steen Andersen, der også er næstformand i Specialarbejderforbundet.

Kooperationen er i fuld gang med at udtænke modeller, der bane vejen ind det sociale område. Steen Andersen forestiller sig enten at have specialiserede selskaber, der er klar til at byde på opgaver, når de bliver udbudt, eller at oprette nye selskaber eller afdelinger med de medarbejdere, der allerede er ansat på de arbejdspladser, som skal udbydes i licitation.

»Der er i virkeligheden ingen begrænsninger for, hvilke opgaver vi kan deltage i. Drift af privathospitaler er måske lige i overkanten, men vi kan godt være med til at drive nogle af de opgaver, der løbende udliciteres i hospitalsverdenen. Dertil kommer hele ældreplejen,« siger Steen Andersen, som også nævner skoler som et vækstområde for kooperationen.

Hvilke typer skoler han forestiller sig, bliver også besvaret med » ingen begrænsninger«.

Steen Andersen står ikke alene med de nye tanker. I sidste uge fremlagde han dem over for Det Kooperative Fællesforbunds delegeretmøde, og her mødte ideerne ingen modstand. Dertil hører, at udliciteringsplanerne er en del af den omfattende moderniseringsplan, der blev vedtaget på samme delegeretmøde.

»Når private virksomheder går ind i disse områder, er det for at tjene penge til aktionærerne. Den procentdel, der skal udmøntes til afkastet, kan vi måske i stedet lave mere pleje for. Og selv om forholdene for medarbejdere i private virksomheder og kooperative ikke længere er så forskellig, har vi stadig mere lønmodtagervenlige værdier,« siger Steen Andersen.