Kommuner vil brande sig på godt arbejdsmiljø

Af

Med den populære krone smiley satser kommunerne i stor stil på at få et bedre image som ­arbejdsplads. Hos fagforeningerne frygter man dog, at det ikke giver bonus at blive certificeret – men at et grimt arbejdsmiljø bliver sminket smukt.

ROYAL SMILEY Stadig flere offentlige arbejdspladser bliver arbejdsmiljøcertificeret, så de kan skilte med et godt arbejdsmiljø. Men flere fagforbund tvivler på, at kommunerne vælger den rigtige løsning til at forbedre arbejdsmiljøet. Forbundet Fag og Arbejde (FOA) er bekymret for, at Arbejdstilsynet skærer kraftigt ned på kontrollen, så snart en kommunal arbejdsplads har fået en krone smiley. Fagforbundet HK mener, at indsatsen i det mindste ikke skader – spørgsmålet er bare, om den gavner?

Over 750 offentlige arbejdspladser har indtil videre fået en krone smiley, som er Arbejdstilsynets anerkendelse af et ordentligt arbejdsmiljø. 42 procent af alle plejehjem, 32 procent af fritids- og ungdomsklubber og omkring 20 procent af vuggestuer og børnehaver var en krone smiley, som bevis på et velfungerende arbejdsmiljø. Det viser en gennemgang af alle krone smileyer, som Ugebrevet A4 har foretaget.

Derudover jagter en række store kommuner smileyen med kongekrone. Århus Kommune arbejder på, at samtlige kommunale arbejdspladser skal certificeres. Københavns Kommune er i gang med at certificere ældreplejens arbejdsmiljø, og Aalborg Kommune stiler også efter at få arbejdsmiljøet kronet.

»Kommunen får skabt et bedre arbejdsmiljø og et lavere sygefravær. Det giver bedre trivsel og forebygger arbejdsskader, når vi arbejder systematisk med arbejdsmiljøet,« mener Jens Henrik Thulesen Dahl, arbejdsmiljøkonsulent i Århus Kommune.

Godt arbejdsmiljø er tiltrækkende

Det er ellers ikke så sjældent, at historier om dårligt arbejdsmiljø i den offentlige sektor rammer den danske offentlighed og blakker den offentlige sektors omdømme til. Ifølge seniorforsker Peter Hasle fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø kaster kommunerne sig netop over arbejdsmiljøcertifikater for at rette op på et dårligt ry.

»Kommunerne vil gerne fremstå som attraktive arbejdspladser. De er præget af personalemangel og har brug for at kunne fremvise et godt arbejdsmiljø for at tiltrække personale til skoler og ældreplejen,« mener han.

Når der er mange offentlige arbejdspladser med krone smiley, skyldes det ifølge seniorforskeren, at hver institution i en kommune registreres med en krone smiley af Arbejdstilsynet. Vælger en kommune, at samtlige skoler skal have et certifikat, batter det hurtigt i statistikken. Rådmand i Aalborg Kommune, Thomas Kastrup-Larsen (S), erkender, at kommunen forbedrer arbejdsmiljøet for at tiltrække medarbejdere.

»Det betyder meget for rekrutteringen at satse på et godt arbejdsmiljø. Men kommunen forbedrer også arbejdsmiljøet, fordi vi oprigtigt vil de ansatte det godt. Der skal være bedre trivsel og mindre sygdom i forbindelse med arbejdet,« siger Thomas Kastrup-Larsen.

Problemer trods krone smiley

Selve certificeringen for godt arbejdsmiljø og den medfølgende krone smiley er en dyr proces. Arbejdspladsen skal kortlægge det psykiske arbejdsmiljø, gennemføre en ulykkesundersøgelse og opstille regler for, hvordan medarbejdere informeres om arbejdsmiljø. Undervejs skal et privat certificeringsbureau godkende og kontrollere, at arbejdsmiljøet er i orden. Til gengæld slipper børnehaven eller ældrecentret for rutinekontroller fra Arbejdstilsynet, når de først har en krone smiley. Tilsynet kommer kun forbi i forbindelse med f.eks. ulykker eller klager. Resten af tiden står et privat certificeringsbureau for kontrol og vejledning.

Det bekymrer FOA i Århus, hvor flere ældrecentre har fået en krone smiley, uden at fagforeningen helt forstår hvorfor.

»Medarbejderne er frustrerede og utrygge ved, at Arbejdstilsynet ikke længere kommer på besøg. Det hedder sig, at Århus Kommune arbejder mere kvalificeret med arbejdsmiljø, men det er bemærkelsesværdigt, at der stadig er problemer med stort arbejdspres og vold på nogle af de arbejdssteder, som har en fin kongekrone,« siger Kirsten Normann Andersen, formand for FOA i Århus.

I år har FOA anmeldt plejehjemmet Caritas i Århus til Arbejdstilsynet, fordi der på tre måneder var 80 sager om voldelig adfærd mod personalet. Caritas var arbejdsmiljøcertificeret.

»Vi ved ikke, hvordan de forskellige ældrecentre har opnået deres krone smileyer. Mange steder har sikkerhedsrepræsentanterne ikke været inddraget i arbejdet med arbejdsmiljø­certificering­erne,« fortæller Kirsten Normann Andersen.

Alle skolerne i Herning har også været arbejdsmiljøcertificeret, uden at Lærerforeningen dog oplevede, at problemerne med psykisk dårligt arbejdsmiljø blev løst.

»Certificeringen har ikke medført, at færre lærere går ned med flaget. Der mangler stadig større opbakning til lærere, som får stress,« siger Helen Sørensen, formand Herningegnens Lærerforening.

På trods af kritikken mener Århus Kommune, at certifikatet bestemt er positivt for de ansatte.

»Selvfølgeligt vil der være ting, som ikke lykkes, når mennesker arbejder med mennesker. Fordelen ved certificeringen er, at kommunen løbende forbedrer arbejdsmiljøet. Systematikken gør, at vi har bedre styr på indsatsen,« understreger Jens Henrik Thulesen Dahl, arbejdsmiljøkonsulent i Århus Kommune.

Dilemma i kontrollen

At kontrollen med arbejdsmiljøet er overladt til private firmaer, bryder FOA og Herningegnens Lærerforening sig ikke om. Seniorforsker i arbejdsmiljø Peter Hasle mener også, at der er et dilemma i kontrollen.

»De private aktører er samtidig kunder hos dem, som de kontrollerer. Alt andet lige har de en interesse i at bibeholde kunden,« siger han og minder samtidig om, at Arbejdstilsynet har givet alvorlige påbud flere steder, hvor virksomheder har et arbejdsmiljøcertifikat. Det kunne tyde på, at krone smileyen ikke nødvendigvis er lig med et godt arbejdsmiljø.

Markedschef Kåre Appel Weng fra DS Certificering afviser, at den private kontrol med arbejdsmiljøet i virksomheder og kommuner halter:

»Med en krone smiley slipper virksomhederne godt nok for Arbejdstilsynets screening, der gennemføres i gennemsnit hvert syvende år i virksomhederne. Men man slipper jo ikke for andre tilsyn. Arbejdstilsynet kommer stadig på besøg, hvis der sker en ulykke eller virksomheden overtræder arbejdsmiljøloven. Derudover besøger vi certificerede virksomheder en til to gange årligt. At sikre et godt arbejdsmiljø gennem en certificering kræver ressourcer, og ingen gør det for at slippe let om ved noget.«

Næsten ingen virksomheder mister deres krone smiley, når de først har fået den. Kåre Appel Weng mener dog ikke, at det er ensbetydende med manglende kontrol.

»Det er ikke meningen, at vi skal lave en 100 procent inspektion. Og selv om vi gjorde, så ville alle virksomheder stadig kunne blive udsat for ulykker. Hvis vi fratager en virksomhed deres certifikat efter en ulykke, så kan vi slet ikke hjælpe virksomhederne efterfølgende med at forebygge lignende ulykker,« siger Kåre Appel Weng.

Bureaukratisk og tung

Flere internationale undersøgelser tyder på, at certifikater for godt arbejdsmiljø virker, oplyser Peter Hasle fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:

»For de fleste virksomheder vil en certificering føre til et bedre arbejdsmiljø. Men det afhænger af indstillingen til certifikatet. Hvis virksomheden ønsker en krone smiley for at pleje sit image og ellers ikke tager arbejdsmiljøet seriøst, vil forbedringerne udeblive.«

Både i Århus og Herning Kommune har mange medarbejdere oplevet et positivt fokus på arbejdsmiljøet, da kommunen gik i gang med at få en krone smiley.

»Skolerne var ikke vant til, at folk udefra kom og ville tale om trivsel. Det var en seriøs måde at gribe arbejdsmiljøet an på. Det er blevet mere legalt at tale om problemerne,« konkluderer Helen Sørensen, formand for Herningegnens Lærerforening.

»Vi har fået et overblik over arbejdsmiljøet og sat det i system. Når man laver en politik for sygefravær, mens der er fred på arbejdspladsen, er det lettere at tage problemet op, når det brænder på,« siger Mette Hornemann, fællestillidsmand for daginstitutionerne i Århus.

Også København har gode erfaringer med krone smiley, hvor 83 ud af 94 arbejdspladser i ældreomsorgen er certificeret. Ifølge socialborgmester, Mogens Lønborg (K), er kommunen blevet mere systematisk til at forbedre arbejdsmiljøet, og det betyder mindre sygefravær og udgifter til vikarer.

Der er løbende diskussioner om, hvorvidt certifikater og kongekroner rent faktisk er den bedste måde at forbedre arbejdsmiljøet. I flere år har samtlige kommunale arbejdspladser i Herning haft en krone smiley, men 1. april i år droppede kommunen at være certificeret.

»Man servicerer systemet, men udvikler og forbedrer ikke arbejdsmiljøet. I starten fik kommunen en masse aha-oplevelser ved at blive certificeret, men så blev det bureaukratisk og tungt. Det, arbejdsstederne fik ud af det halvårlige eftersyn, stod slet ikke mål med den energi, medarbejderne skulle lægge i det,« mener Bo Bertelsen, arbejdsmiljøchef i Herning Kommune.

Ingen af de faglige organisationer har protesteret over, at Herning Kommune ikke længere har en krone smiley for godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøkonsulent hos HK/Privat, Svend-Erik Hermansen konstaterer, at det hverken er skadeligt eller et gennembrud at blive arbejdsmiljøcertificeret:

»HK har ingen negative erfaringer med krone smiley. Men heller ingen positive. Problemet er, hvis man luller sig i søvn, når der er et firma til at efterse arbejdsmiljøet. Samtidig er det et enormt papirarbejde, der skal til for at blive arbejdsmiljøcertificeret, og certifikatet løser ikke problemerne med psykisk dårligt arbejdsmiljø. Det er den daglige dialog på arbejdspladsen, der i stedet virker.«