Kommuner fyrer gravide på stribe

Af | @GitteRedder

Gravide og barslende medarbejdere er ikke længere fredede, når det kommer til fyring og afskedigelser i det offentlige. Flere fagforbund oplever en stigning i antallet af sager om uberettigede fyringer af gravide, og er bekymrede for, at tendensen fortsætter. Kommunernes Landsforening afviser, at de afskediger gravide i strid med ligebehandlingsloven. Ekspert kalder udviklingen en bombe under arbejdsmarkedet.

Foto: Foto: Thinkstock

DEN SØDE VENTETID Det hele ramlede for socialpædagogen Katinka Roerup, da hun i efteråret 2010 fik en fyreseddel. En lille måned forinden havde hun orienteret sin arbejdsgiver på et alkoholambulatorium i en sjællandsk kommune om, at hun var gravid.

»Det var rigtig ubehageligt at blive fyret halvvejs i min graviditet. Min arbejdsgiver argumenterede med, at der var nedskæringer, og at de skulle af med to medarbejdere og slet ikke handlede om, at jeg stod overfor at skulle på barsel,« fortæller hun og tilføjer:

»Men jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at de anså det for spild af penge at skulle betale min barselsorlov, og derfor kunne de lige så godt afskedige mig.«

Katinka Roerup er ikke alene. Antallet af gravide og barslende kvinder, der får en fyreseddel af deres offentlige arbejdsgiver, er steget markant de seneste år. Det rapporterer en række store fagforbund som blandt andre Socialpædagogernes Landsforbund (SL), FOA, HK Kommunal og Dansk Sygeplejeråd, der alle organiserer kvinder ansat i kommuner og regioner.

En central samlet oversigt over fyringer af gravide i den offentlige sektor eksisterer ikke, men alene i FOA er der i dag en bunke på 30 konkrete sager. Hos SL oplever man hver måned, at en socialpædagog, som Katinka Roerup, bliver prikket. Og det på trods af, at fyringerne er i strid med ligebehandlingslovens paragraf 9.  

Bombe under retten til barsel

Ifølge Karen Sjørup, der forsker i arbejdsmarked og ligestilling på Roskilde Universitet (RUC), skyldes stigningen i uberettigede fyringer af gravide, at kommunerne er økonomisk trængte og samtidig får et stigende antal offentlige opgaver. Men det er ingen undskyldning, understreger hun:

»Det er bekymrende, at der ikke er den moral i vores kommuner, og der er noget, de har misforstået. Som offentlig myndighed har man da en større forpligtelse til at efterleve loven. Den her udvikling er jo en bombe under det system, vi har opbygget omkring barsel og rettigheden til at have et job at vende tilbage til efter barsel.«

Formand for Socialpædagogernes Landsforbund Benny Andersen finder det helt urimeligt, at gravide og barslende kvinder bliver ofre i den økonomiske krise i kommunerne.

»Det er foruroligende og helt uacceptabelt, at det går udover gravide og barslende kvinder, når det strammer til økonomisk i kommunerne. Vi må forvente, at kommunerne overholder ligebehandlingsloven, og når der så sker den markante stigning i afskedigelser af gravide, kan jeg ikke lade være med at tænke på, om der er spekulation og bevidst handling i det,« siger han.

Stride kommuner

Også formand for HK Kommunal Bodil Otto er oprørt over, at kommunerne i stigende grad deler fyresedler ud til gravide og kvinder på barsel. Hun understreger, at HK har registreret flere uberettigede afskedigelser af ikke bare gravide og barslende, men også af kvinder i fertilitetsbehandling samt tillidsrepræsentanter, der ellers alle burde være beskyttet mod fyring af lovgivning.

Ifølge Ligebehandlingsloven er det ikke tilladt at fyre gravide eller barslende fordi, de er gravide eller på barsel. Skulle en arbejdsgiver imidlertid vælge at fyre en gravid, er det arbejdsgiveren, der skal bevise, at fyringen ikke skyldes graviditeten.

Men ifølge flere fagforbund er der tale om en markant stigning i antallet af sager, hvor kvinder føler sig uberettiget fyret i forbindelse med barsel eller graviditet.

Borgmester i Høje Taastrup og formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg Michael Ziegler (K) afviser imidlertid, at kommunerne omgår ligebehandlingsloven, og kritikken fra fagforbundene kommer bag på ham.

»Jeg kan ikke genkende det billede fra hverken min egen kommune eller i KL. Vi har ikke hørt noget om, at der skulle være et problem med flere fyringer af gravide. Vi har ikke hørt om konkrete sager, og hvis der var et problem, ville det være naturligt, at vi var blevet kontaktet af de faglige organisationer om problemstillingen, og det er vi ikke blevet,« understreger Michael Ziegler.

Massefyringer rammer også gravide

Ifølge formand for KL’s løn- og personaleudvalg kan den opfattelse, at kommunerne i stigende grad fyrer gravide, hænge sammen med, at der generelt har været en voldsom stigning i antallet af fyringer generelt i kommunerne foranlediget af økonomien.

»Det er klart, at når man nedlægger stillinger i så stort omfang i de fleste kommuner, kan der godt komme nogle gravide eller nogle på barsel med i fyringsrunder. Men det er ikke i sig selv forkert eller en omgåelse af ligebehandlingsloven, hvis bare det er rigtige kriterier, der er lagt til grund for det,« siger Michael Ziegler.

Hos HK Kommunal er det dog langt fra hele billedet. Her oplever Bodil Otto en klar forandring i kommunernes sociale ansvar.

»Arbejdsgiverprofilen skærpes i disse år, og kommunerne puster sig lidt op i forhold til dem, som vi har betragtet som beskyttede i al almindelighed. Men når kommunerne bliver skrappere til at fyre uden hensyn til, om folk er gravide eller tillidsrepræsentanter, må vi også have en skrappere faglig profil og sige fra så højt, at det giver genlyd,« fastslår Bodil Otto.   

Hun ærgrer sig samtidig over, at der er sket, hvad hun mener, er at betragte som, en kulturændring i kommunerne. Hun repræsenterer 50.000 HK’ere ansat på blandt andet rådhuse, jobcentre og borgerservicekontorer rundt om i Danmark, og hun oplever, at de ansatte bliver utrygge.  

»Kommunerne er blevet mere stride som arbejdsgivere, og det kan vores medlemmer mærke. Men der er en grænse for, hvor stride kommunerne kan være for vi kan også blive mere stride. Hidtil har det jo været sådan, at vi skal løse tingene i mindelighed, men den skrider lidt nu,« siger Bodil Otto.

Stærkt bekymrende 

LO-forbundene vil nu rejse fyringerne overfor kommunerne, pointerer Socialpædagogernes formand, Benny Andersen.

»Udover at kommunerne skal have at vide, at det er en bekymrende og uacceptabel udvikling, vil jeg også overveje om, det ikke er en sag at rejse overfor beskæftigelsesministeren, for det er hendes ressortområde,« siger han.

Ligestillingsforsker Karen Sjørup fra RUC mener, at toppen i Kommunernes Landsforening straks bør sende et stærkt signal til kommunerne om, at det er forkert at fyre gravide og barslende kvinder.

»Det er stærkt bekymrende, at det offentlige ikke kan gå foran og sikre, at man overholder lovkravene om, at man ikke må fyre i forbindelse med graviditet og barsel. Politisk bliver man virkelig nødt til at gøre noget ved det, og Kommunernes Landsforenings top kunne godt komme med et signal om, at det her går slet ikke. Tænk lige på hvor mange tusind kvinder, der arbejder i kommunerne, der har brug for sådan et signal,« siger Karen Sjørup.   

Men i lyset af, at KL ikke oplever fyringer af gravide som noget problem, vil formand for Kommunernes Landsforenings løn- og personaleudvalg Michael Ziegler (K) ikke sende signaler til landets kommuner om, at det skal stoppe.

»Når vi ikke har konstateret, at der er et problem, synes jeg, at det vil være malplaceret at udsende nogle signaler,« siger han.

Toppen af isbjerget

De store fagforbund kender kun toppen af isbjerget, når det gælder fyringer af gravide, lyder det fra både HK, FOA og Socialpædagogernes Landsforbund. Nogle afskedigede indgår nemlig forlig med arbejdsgiveren, andre sager køres af den lokale fagforening uden at der føres central statistik, mens andre sager havner på hovedkontoret.

Således har HK Kommunal centralt i dag tre sager om uberettigede fyringer på grund af graviditet, mens der sidste år var en enkelt sag. Dertil kommer, at forbundets syv afdelinger rundt omkring i landet kan have sager.

I FOA, der blandt andet organiserer sosuer og pædagogmedhjælpere, registrerede man sidste år en fordobling i antallet af telefonhenvendelser og mails fra gravide og barslende medlemmer, der havde spørgsmål til, hvordan de skal forholde sig, fordi de er blevet fyret. I 2010 var der ifølge forbundets jurist på området, Christina Skjold, cirka 50 opkald og mails vedrørende fyring under graviditet, mens der i 2011 var cirka 150 henvendelser.  

Lige nu har FOA en bunke på i alt 30 sager om uberettigede fyringer af gravide og barslende kvinder, herunder også nogle få fra private arbejdsgivere. I hele 2010 havde forbundet 26 sager, oplyser hun.   

»Det er kommet helt bag på os, at kommunerne ikke holder sig tilbage med at fyre gravide og kvinder på barsel. Vi rejser hver eneste sag, for det er ikke i orden, og vi er bange for, at det kan brede sig. Der er en grund til beskyttelse af gravide og barslende, fordi det er meget svært for dem at komme tilbage på arbejdsmarkedet,« siger Christina Skjold fra FOA.

Og for fagforeningerne er det ikke nyttesløst at rejse sagerne. Tværtimod. Samtlige forbund meddeler, at langt de fleste sager om fyring af gravide eller barslende vindes eller ender med forlig.

Hvide kitler bliver også ramt

Dansk Sygeplejeråd melder også om et stigende antal fyringer blandt gravide i hvide kitler, mens hverken Danmarks Lærerforening eller Pædagogernes forbund BUPL oplever flere fyringer.

Når den barslende sosu-hjælper tilsyneladende i højere grad er udsat for fyring end den gravide folkeskolelærer handler det ifølge ligestillingsforsker Karen Sjørup om, at solidariteten overfor de svageste i samfundet skrider.

»Begreber som solidaritet og ret bliver i disse tider til pligt og at de svageste er mest udsatte. Det er lidt uhyggeligt, at det er præcis i grupperne af ufaglærte og kortuddannede, at fyringerne rammer mest, for de er tilsyneladende lettere at få ud og erstatte med nogle andre,« siger Karen Sjørup.

I Socialpædagogernes Landsforbund, SL, var der alene sidste år 14 sager om socialpædagoger, der i strid med ligebehandlingsloven blev afskediget under graviditet eller barselsorlov. I 2010 var der ni sager, altså en stigning på 50 procent.

En lang hård periode

At det kan betale sig at rejse sagerne, kan socialrådgiver Katinka Roerup skrive under på. Socialpædagogernes Landsforbund kørte hendes sag, og hun fik efter et års juridisk kamp udbetalt ni måneders løn i erstatning for uberettiget fyring. Selvom arbejdsgiveren fastholdt, at fyringen handlede om en generel nedskæring og ikke var begrundet i graviditeten, fik SL medhold i, at det var ulovligt at opsige hende.

 »Det var en lang hård periode, hvor jeg samtidig var sindssygt glad for min fagforening, fordi de kørte erstatningssagen for mig. Hvis fagforeningen ikke havde stået fast, havde jeg opgivet og aldrig fået erstatning, og så havde vi ikke boet, hvor vi gør nu, fordi vi havde været nødt til at sælge vores hus, siger hun.

Hun mener, at det er en god idé, hvis fagforeningerne samlet set sætter hælene i overfor de kommunale arbejdsgivere.

»Som gravid kan du ikke bare gå ud og få et nyt job, hvis du bliver fyret. Derfor skal kvinder på barsel bare sikres bedre for ikke at havne i samme modbydelige situation, som jeg gjorde,« siger Katinka Roerup, der mere end et år efter fyringen stadig er arbejdsløs.