RETSSIKKERHED

Kommuner får færre smæk i Ankestyrelsen

Af

Hver 7. gang får borgeren medhold i Ankestyrelsen i sager om sygedagpenge. Det er en fremgang ift. sidste år. Fredericia og Herning er blandt duksene. I landets største by er det gået den forkerte vej. Men vi kæmper at forbedre sagsbehandlingen, lyder det fra Københavns Kommune.

Når sygemeldingen bliver til en sag. København Kommune afviser, at det skulle være et udtryk for et pres ovenfra, når borgeren får ret i næsten halvdelen af sagerne om uarbejdsdygtighed i Ankestyrelsen. 

Når sygemeldingen bliver til en sag. København Kommune afviser, at det skulle være et udtryk for et pres ovenfra, når borgeren får ret i næsten halvdelen af sagerne om uarbejdsdygtighed i Ankestyrelsen.  Foto: Maria Hedegaard/Scanpix

Fra sommeren 2014 og et år frem fik 17 procent af de borgere, der havde klaget over en afgørelse på sygedagpengeområdet, ret i, at kommunen havde begået fejl.

Fra sommeren 2015 og et år frem, faldt dette tal til 13,5 procent.

Men selvom det lyder som en positiv udvikling, mener lektor i socialret fra Aalborg Universitet, John Klausen, ikke, at der nødvendigvis er noget at juble over. Der er nemlig stadig enorm forskel på sagsbehandlingen fra kommune til kommune, og på visse områder er omgørelsesprocenterne mistænkelig høje.

»Der er meget stor forskel mellem kommunerne, og sådan har det været længe. Der er nogle kommuner, der har forbavsende få omgørelser, mens andre har forbavsende mange,« siger John Klausen.

Andelen af omgørelser i kommunerne i perioden 2015-2016 varierer fra 2 procent i Fredericia kommune til 36 procent i Fredensborg kommune.

Ifølge John Klausen betyder det ikke nødvendigvis, at sagsbehandlingen i kommunerne er blevet bedre, når tallet er faldende. Det kan nemlig blot skyldes, at kommunerne er blevet bedre til at revurdere sager, før de når frem til Ankestyrelsen. Når en borger klager over en afgørelse, skal kommunen nemlig genbehandle sagen. Kun hvis kommunen fastholder sin oprindelige afgørelse, bliver sagen videresendt til Ankestyrelsen.

Ingen af de tre kommuner, som Ugebrevet A4 har været i kontakt med har et overblik over, hvor mange sager de ændrer, efter borgeren har klaget, men før den når Ankestyrelsen.

Hjemvist eller ændret

Hvis Ankestyrelsen finder fejl i kommunens afgørelse, kan den vælge at ændre eller hjemvise sagen.

Hjemvist indebærer, at der efter Ankestyrelses opfattelse er blevet begået tilstrækkeligt med fejl i sagsbehandlingen til, at sagen bør gå om i kommunen. Ændret betyder, at Ankestyrelsen vurderer, at kommunen har truffet en forkert afgørelse.

I Københavns Kommune bliver mere end hver femte sag, der indbringes for Ankestyrelsen, hjemvist eller ændret. Generelt har der været færre sager indbragt for Ankestyrelsen det seneste år, end der var frem til sommeren 2015, men hvor de øvrige kommuner i gennemsnit har gennemgået en positiv udvikling og fået en stadig mindre andel af deres sager omstødt, får Københavns Kommune omstødt en større andel af sine sager end tidligere.

Kontorchef Inger Suppli i Københavns Kommune hæfter sig ved, at der i løbet af det seneste år »kun er omgjort 88 afgørelser« i sygedagpengesager.

»Det skal ses i lyset af, at der påbegyndes ca. 40.000 sygedagpengesager i København hvert år. I den senere tid har vi desuden arbejdet intensivt med at kvalitetssikre vores afgørelser inden de sendes videre til Ankestyrelsen. Vi forventer derfor også et fald i andelen af omgjorte sager på længere sigt,« siger kontorchef Inger Suppli.

Uarbejdsdygtighed er det ømme punkt

De sidste to år har sager om uarbejdsdygtighed været den type sager, som der blev omgjort flest af på sygedagpengeområdet. I disse sager vurderer kommunen om - og hvor meget - borgeren er i stand til at arbejde. På landsplan er 838 sager ud af 2808 enten hjemvist eller ændret.

»Der er nogle paragraffer, hvor reglerne er forholdsvis enkle, og hvor fejlprocenten altid er meget lav. Men lige præcis paragraf syv (sager om uarbejdsdygtighed, red.) kan til tider være en vanskelig faglig vurdering. Det er også her, man kan frygte, at hvis kommunen ønsker at reducere udgifterne til sygedagpengeområdet, så smitter det af på sagsbehandlingen, og der bliver truffet flere afgørelser, der ikke er lovmedholdelige,« siger John Klausen.

Også i denne type sager, ligger København sløjt, da borgerne i løbet af de sidste to år har fået medhold i knap halvdelen af de indbragte klagesager.

To chancer for korrekt afgørelse

En omgørelsesprocent, der nærmer sig halvdelen, er uacceptabel, mener John Klausen. For når en sag når frem til Ankestyrelsen, har den allerede været gennemgået to gange af kommunen.

»Når man har haft to chancer for at træffe en rigtig afgørelse, så burde man kunne rette de værste fejl i anden omgang. Når man så stadig får omgjort halvdelen af sine sager, så er der noget alvorligt galt, man kan jo lige så godt slå plat eller krone om afgørelserne. Når en kommune har en så høj fejlprocent i et stort antal sager, er der et ledelsesmæssigt ansvar for at få iværksat de nødvendige tiltag for få dette reduceret,« siger John Klausen, der mener, at mængden af fejl kan skyldes, at sagsbehandlerne i kommunen oplever et pres ovenfra for ikke at give for mange borgere medhold.

Det afviser chefkonsulent i Københavns Kommune, Claus Brygger Jacobi, der påpeger, at der påbegyndes 40.000 sager årligt i kommuenn. 

»Man skal se perspektivet i det. At sætte lighedstegn mellem de få fejl og en generelt forkert praksis holder ikke. Men vi vil jo gerne have færre omgjorte sager« siger han. 

Med 45 procent omgjorte sager de sidste to år ligger kommunen markant dårligere end landsgennemsnittet på 30 procent, når det gælder sager om uarbejdsdygtighed. 

»Vi arbejder stenhårdt på at få nedbragt omgørelser, når det gælder uarbejdsdygtighed. Hver anden måned bliver der trukket sager på alle sagsbehandlere, hvor vi gennemgår, hvorvidt deres vurdering af uarbejdsdygtighed er korrekt og baserer sig på den mest opdaterede lægelige dokumentation,« siger Claus Brygger Jacobi.

Han fortæller desuden, at Københavns Kommune har oplevet lidt færre omgørelse på området det seneste år. Den udvikling har dog endnu ikke spredt sig til alle typer af sygedagpengesager, hvor Københavns Kommune med 22 procent ligger væsentlig over landsgennemsnittet.

»Det er korrekt, at generelt er der ikke sket det samme fald i det totale antal sager, som når det udelukkende gælder uarbejdsdygtighed. Det bestræber vi os dog på at opnå på længere sigt,« siger han.

Grundlæggende svigt

Ulrik Kohl, der sidder i Københavns borgerrepræsentation for Enhedslisten, mener, at det høje antal omgørelser i København Kommune blot er toppen af isbjerget. Ifølge ham er det nemlig kun de borgere, der stadig har kræfter og overskud til at kæmpe videre, der tager deres sag hele vejen til Ankestyrelsen.

»Det er et grundlæggende svigt, når kommunen gang på gang bare vælger det billigste, fremfor det rigtigste for borgeren. Det er det Vilde Vesten: Kommunen skyder først, og hvis du er uskyldig, kan du jo bare klage. Det er en sikker besparelse for kommunekassen, for kun de stærkeste kræver deres ret overfor Ankestyrelsen,« skriver Ulrik Kohl i et mailsvar til Ugebrevet A4.

Johan Busse hos borgerrådgivningen i København har ikke endnu haft særlig fokus på sygedagpengeområdet. Det vil dog ændre sig nu, siger han og understreger, at København Kommune bør og skal klare sig bedre.

Konsulenthjælp og selvransagelse

En række andre kommuner har fået vendt billedet fuldstændig. I Fredericia blev 34 af 103 sager omgjort fra sommeren 2014 og et år frem, mens blot en enkelt sag ud af 61 blev omgjort i de følgende 12 måneder. Ifølge Arbejdsmarkedschef i Fredericia Kommune, Dennis Mølgaard Hansen, er den udvikling sket som følge af et fokus på at forbedre sagsbehandlingen for borgerne.

»Vi har arbejdet meget med det både på politisk og administrativt niveau, for det er klart, at man ikke vil ligge der, hvor alt for mange sager omgøres. Når vi tidligere fik hver tredje sag omgjort, så havde vi jo ikke styr på vores afgørelser,« siger Dennis Mølgaard Hansen.

Først blev Ankestyrelsens mange omgørelser præsenteret for det politiske udvalg i kommunen, og siden blev et eksternt konsulentbureau i form af Deloitte inddraget for at forbedre arbejdsgangene tilbage i 2014. Og det har givet pote.

»Vi har fået fastlagt en fornuftig praksis omkring sager med uarbejdsdygtighed. Deloitte har hjulpet med at kigge på hele arbejdsgangen og undersøge, hvordan vi også kommunikerer sagerne. For det er ofte allerede der, at konflikterne opstår,« siger Dennis Mølgaard Hansen og understreger, at det har været en længere udvikling og ikke blot en snuptagsløsning.

Herning knækkede kurven

Også i Herning er kurven knækket: Fra sommeren 2014 og et år frem blev 37 ud af 139 sager omgjort på sygedagpengeområdet, mens blot 10 ud af 104 sager blev det i de følgende 12 måneder. Opskriften på den udvikling er ifølge beskæftigelseschef Carsten Lagoni simpel.

»Det eneste, vi har gjort, er at sætte fokus på en læringsproces, når sager kom retur fra Ankestyrelsen. Så drøftede vi, hvad vi kunne lære af det. Det fremstår måske lidt som en sludder for en sladder, men det er formodentlig blot det, som vi har gjort,« siger Carsten Lagoni.

Ligesom Fredericia har Herning især forbedret sig, når det gælder sager om uarbejdsdygtighed, men det er ikke et resultat af et særligt fokus. Kommunen har blot forsøgt at forbedre sig over hele linjen, meddeler de Ugebrevet A4.