Kommune betaler faglige kontingenter

Af | @GitteRedder

Venstre raser over, at bistandsmodtagere og nydanskere på den lave integrationsydelse får betalt faglige kontingenter af Thisted kommune, når de kommer ud i jobtræning.

En utraditionel samarbejdsaftale mellem Forbundet Træ-Industri-Bygs (TiB) afdeling i Vildsund og Thisted Kommune sikrer nu, at bistandsmodtagere og folk på integrationsydelse får betalt deres faglige kontingent af kommunen, hvis de sendes i jobtræning på en virksomhed.

Foreløbig omfatter aftalen syv medarbejdere på møbelvirksomheden Licentia  ved Thisted, men både TiB og borgmesteren i Thisted forventer, at aftalen snart vil gælde langt flere på sociale ydelser i kommunen.

»Det er banebrydende, at en kommune betaler det faglige kontingent, og vi håber, at modellen kan inspirere andre kommuner til at gøre det samme,« siger formand for TiB’s industrigruppe i Thy-Mors, Knud Madsbøll.

Når bistandsmodtagere og nydanskere på integrationsydelse sendes i jobtræning på virksomheder, får de stadig en lav offentlig ydelse og har dårligt råd til at melde sig ind i fagforening, mens deres kolleger på arbejdspladsen på ordinære ansættelsesvilkår er fagligt organiserede og medlemmer af en faglig klub. 

Fjerner irritation

»Vi har erfaring for, at folk i jobtræning ikke betaler faglig kontingent, fordi det er en stor ekstra udgift på et lille budget. Det irriterer kollegerne, og for at fjerne den irritation og gøre det lettere at blive en del af fællesskabet på den enkelte arbejdsplads har vi indgået aftalen med Thisted kommune,« fortæller Knud Madsbøll.

Ifølge TiB-formanden burde det være en selvfølge, at kommunerne betaler det faglige kontingent for folk i jobtræning, fordi det er kommunerne, der sender dem ud på virksomhederne og dermed påfører dem en ekstra udgift.

Thisted-borgmester Erik Hove Olesen (S) understreger, at der ikke er tvivl om, at det vil være lettere at integrere folk på sociale ydelser på arbejdspladserne, hvis de er en del af det faglige fællesskab.

”Det rummelige arbejdsmarked kræver nye måder at få folk integreret på, og i kommunen ser vi gerne, at kontanthjælpsmodtagere og nydanskere sluses ind på en ny arbejdsplads uden at støde på konflikter omkring fagligt medlemskab”, siger  Erik Hove Olesen og håber, at Thisted-modellen kan danne skole andre steder i landet.  

V: Forkert ordning

Venstres arbejdsmarkedsordfører Jens Vibjerg kalder det ”angribeligt” at en kommune betaler det faglige kontingent, og skulle Thisted-modellen brede sig, vil han sætte en stopper for det.

”Jeg tror at det er et enkeltstående tilfælde, for andre kommunalbestyrelser kan ikke være så tåbelige at lave samme besynderlige ordning. Det er helt forkert, at en kommune betaler faglig kontingent, og dernæst er det forkert at kommunen laver en aftale med et enkelt forbund og ikke med alle forbund. Det skal være en frivillig sag, hvilket forbund man vil være medlem af og ikke kommunens afgørelse”, siger Jens Vibjerg. 

Erik Hove Olesen afviser, at der er noget sensationelt og tåbeligt i at en kommune finansierer et fagligt medlemskab.

”Vi vil sikre os at kontanthjælpsmodtagerne får fodfæste på arbejdsmarkedet, og det faglige kontingent er et godt redskab, siger borgmesteren og tilføjer, at Arbejdsformidlingen i Viborg Amt også er begejstrede for ideen.

Thisted kommune betaler 156 kroner per person om måneden i faglig kontingent, inklusiv fritidsulykkesforsikring og gruppelivsforsikring. Dertil kommer 20 kroner i klubkontingent.

Hvis medarbejderen ansættes på almindelige vilkår eller i fleksjob, stopper kommunen aftalen, og vedkommende skal selv betale for den faglige organisering.