Kommission forpligter

Af Kim Simonsen, formand for HK/Kommunal

FAGLIGT TALT På de offentlige arbejdspladser vil medarbejderne tage imod en seriøs reformproces med åbne arme. Spørgsmålet er imidlertid, om regeringen er klar til at tage kampen, når magt og penge skal omfordeles.

2302Regeringens strukturkommission har talt! Danmarkshistoriens største organisationsforandring kan gå i gang. Og chancen for, at den lykkes er faktisk til stede – lige nu!

En reform af det omfang kræver medarbejdernes fuldkomne opbakning, og de har nikket anerkendende til projektet. De ser frem til at opnå bedre faglige miljøer, få mere rum og økonomi til at levere deres ydelser og til at opleve en større logik i den offentlige sagsgang. De er parate med relevante faglige indspark. De venter utålmodigt på at erfare, hvilke muligheder en ny struktur åbner op for, og de er solidariske med projektet, så længe målet står lysende klart: Et velfærdsdanmark med rationelle, fagligt solide og økonomisk fornuftige tilbud til sine borgere.

Hele den offentlige sektor er præget af en stor entusiasme omkring den forestående reformproces, som anses for at være vigtig og helt nødvendig. Den opbakning er mere afgørende for holdbarheden i en strukturforandring end selv det bredest mulige folketingsflertal.

Strukturkommissionen har talt. Nu mangler vi bare at høre regeringen selv. For hvad er det i grunden for en bestyrelsesformand, samfundet har i Anders Fogh Rasmussen? At lade en kommission bruge et par år på at opstille forskellige modeller, som så muligvis tjener til inspiration – medmindre manden til sidst beslutter sig for at gå en helt anden vej! Den form for lederskab var næppe ret mange bestyrelser blevet imponeret af i dét private erhvervsliv, som den borgerlige lejr ellers har for vane at besynge så ofte og så hjerteligt.

Så hvad vil I egentlig, Anders, Thor og Lars Løkke? Skal vi gå efter den ene eller den anden model, hvor lang tid skal I bruge på at omsætte tanker til praksis? Er I nu også parate til at tage kampen, når de politisk ømtålelige beslutninger skal udmøntes i konkrete omfordelinger af magt og kroner og øre? Tager I virkelig slagsmålet med de 100 venstreborgmestre landet over, når det kommer til stykket?

Det har været en god og en rigtig beslutning at kigge strukturerne efter i sømmene.

Opgavefordelingen er ikke klokkeklar i dag. Konstruktionen af den offentlige sektor er ingen endegyldig konstruktion. Det vigtigste er ikke, om vi fordeler os på 50 eller 200 kommunale enheder, i 14 amter eller ingen overhovedet. Det afgørende er bæredygtigheden – at strukturerne matcher opgavernes karakter bedst muligt i lang tid frem. Jeg håber sandelig ikke, vi bliver spist af med nogle enkelte forkølede småjusteringer. Jeg forventer intet mindre end en paladsrevolution.

At omlægningen kommer til at foregå under størst mulig hensyntagen til de implicerede medarbejdere, dét giver helt sig selv. Begynder utrygheden først at brede sig, så skrider hele grundlaget. Det er da kun fint, hvis projektet kaster rationaliseringsgevinster af sig, men fornemmer de ansatte, at ideerne alene bæres frem af udsigten til besparelser, så ryger enhver lyst til at arbejde med.

Medarbejderne skal inddrages fra dag ét, det samme skal de faglige organisationer. Klare aftaler skal udformes. Fratrædelsesgodtgørelse, ansættelsesgaranti, overflytning af tjenestemænd – hvad gælder? Alle skal kende betingelserne.

At reformprocessen forløber godt er afgørende for hele sektorens fremtid. Ansvaret for forløbet er regeringens og Folketingets. De faglige organisationer vil overvåge hvert et skridt, der tages på vejen til den ny struktur.

Jeg ved i hvert fald, at HK/Kommunal vil.