Kommende FOA-formand klar til ændringer i KTO

Af

Blandt de fire kandidater til at efterfølge Poul Winckler som FOA-formand er der opbakning til grundlæggende ændringer i de kommunale overenskomstforhandlinger. Dermed ser fornyelsen realistisk ud, selv om forsker har »hørt sangen før«.

Torsdag den 16. maj er en vigtig dag for Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA). Det er nemlig dagen, hvor forbundets karismatiske formand siden dannelsen i 1992, Poul Winckler, falder for aldersgrænsen, og en ny formand bliver valgt blandt fire kandidater: Inger Bolwinkel, Reiner Burgwald, Dennis Kristensen og Palle Nielsen.

Men dagen har ikke kun betydning for FOA’s knap 200.000 medlemmer. Valget afventes også med stor spænding i de andre organisationer, som udgør det (amts)kommunale forhandlingsfællesskab, Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO).

Navnet på den nye FOA-formand er nemlig en væsentlig ubekendt i det spil om KTO’s fremtidige indretning, der for alvor gik i gang i tirsdags, da det blev til et historisk knebent ja til den nye overenskomst for ansatte i amter og kommuner.

I timerne og dagene efter vrimlede det i medierne med fremtrædende forhandlere, der argumenterede for, at det besværlige forhandlingsforløb og det snævre ja gør det nødvendigt med ændringer i KTO’s struktur. Akademikernes formand, Svend M. Christensen, siger det klart:

»Jeg mener ikke, at vi har nogen interesse i at være en del af KTO, som det fungerer i dag. Der skal ske nogle ændringer.«

Ansigt til ansigt med finansministeren
Svend M. Christensen og andre fremtrædende forhandlere taler først og fremmest for to væsentlige ændringer i KTO-samarbejdet frem til den næste overenskomstfornyelse i 2005:

  • De kommunalt ansattes forhandlere skal – i det mindste angående de overordnede økonomiske rammer – forhandle sammen med de statsansatte over for finansministeren. Det sker med det argument, at regeringen alligevel gennem de økonomiske aftaler med kommunerne har stor indflydelse på den økonomi, de kommunale arbejdsgivere forhandler ud fra.
  • Der skal etableres et tættere samarbejde mellem medarbejdere inden for de enkelte brancher i KTO-samarbejdet. Det vil betyde, at de enkelte brancher kan aftale de vilkår med arbejdsgiverne, som egner sig bedst til medarbejderne i netop den branche. Det vil for eksempel betyde, at lærerne kunne skabe et andet lønsystem end det, som de er særdeles utilfredse med i dag. Og andre mere tilfredse grupper kan beholde det nuværende lønsystem.

Topforhandlerne for både lærerne, sygeplejerskerne og HK’erne har også – i hvert fald i nogen grad – bakket op om disse tanker, og det store spørgsmål er derfor, hvad FOA mener. FOA havde næsten tre gange så mange stemmeberettigede medlemmer som det næststørste forbund inden for amter og kommuner – Dansk Sygeplejeråd – ved urafstemningen, og derfor er det i allerhøjeste grad afgørende, hvad FOA siger.

Vil forhandle med Thor

Tre af de fire kandidater til at overtage formandsstolen i FOA er umiddelbart positive over for at forhandle med finansministeren. Dennis Kristensen er nærmest fyr og flamme i forhold til at forhandle de overordnede rammer sammen med de statsansatte og finansministeren.

»I al den tid, jeg har været med, har jeg syntes, at det er en rigtig tanke. Vi har hele tiden måttet leve med, at vi først kommer til bordet, når afgørende ting for vores forhandlinger allerede er på plads,« siger Dennis Kristensen.

Palle Nielsen er også stærk tilhænger af, at alle de offentligt ansatte i både stat, amter og kommuner forhandler de overordnede økonomiske rammer på plads med finansministeren. Og en lidt mere forbeholden Reiner Burgwald er heller ikke afvisende over for tanken.

»Når budgetaftalerne mellem regeringen og kommunerne lægger en stram ramme for kommunernes økonomi, har vi da en fordel i at være så tæt på finansministeren som muligt. Men faren ved det er, at vi dermed i et eller andet omfang selv er med til at underminere det kommunale selvstyre,« siger Reiner Burgwald.

Klar som KTO-formand

Inger Bolwinkel er den, der umiddelbart er mest skeptisk over for forhandlinger med finansministeren.

»Jeg tror stadigvæk, vi får mest ud af det ved at forhandle direkte med kommuner og amter. Men jeg er selvfølgelig parat til at høre argumenterne for det modsatte,« siger Inger Bolwinkel.

Kandidaterne fremhæver, at det er FOA’s hovedbestyrelse og ikke formanden selv, der skal afgøre, om FOA igen skal gå efter at få den KTO-formandspost, som Poul Winckler har siddet på de seneste 12 år. Men gået på klingen er de dog alle positive over for, at det skal være FOA-formanden, der sidder for bordenden, når KTO skal evaluere forhandlingsforløbet og diskutere de kommende forandringer. Palle Nielsen siger det klarest:

»Det må være naturligt, at det største forbund har formandsposten. Og de andre forbund må have tillid til, at FOA vælger en formand, som kan bestride posten.«

I øjeblikket har kun HK/Kommunals formand, Kim Simonsen, meldt sig på banen som kandidat til formandsposten. Den nye KTO-formand vælges formentlig på et repræsentantskabsmøde til december, og indtil da vil der formentlig blive udpeget en midlertidig formand.

Mens formandskandidaterne i FOA er noget uenige om, hvorvidt de ønsker at sidde direkte over for finansministeren ved den næste overenskomstfornyelse, så er de rørende enige om, at et øget branchesamarbejde i en eller anden form kan være vejen frem i forhold til at finde løsninger, som i højere grad kan tilfredsstille de meget forskellige faggrupper, der er ansat i amter og kommuner.

Sangen er hørt før

Selv om viljen til forandring af KTO-samarbejdet altså dermed virker til at være til stede på alle sider af bordet, vil arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet dog se resultater, før han for alvor tror på banebrydende ændringer. Han har fulgt KTO-samarbejdet gennem dets 16-årige eksistens, og det er langt fra første gang, der er blæst om samarbejdet – uden at det vel at mærke har ført til de store omvæltninger.

»Der kommer helt sikkert meget diskussion om det nuværende forhandlingssystem, og man kan ikke totalt afvise, at den tætte afstemning vil gøre, at forbundene kan blive enige om noget andet. Men på den anden side har man hørt den sang hver eneste gang, der har været problemer i KTO, så jeg ved sgu ikke, om der overhovedet sker noget alligevel,« siger Flemming Ibsen.