Kom så i gang

Af

Med tre et halvt år til næste valg er det nu, der burde være tid og mod til at føre den debat om politiske visioner, der er så pinedød nødvendig, hvis ikke Danmark de næste 10 år skal regeres fra højre. Der er ikke længere nogen undskyldning.

Bogen »Forsvar for fællesskabet«, som udkom i sidste uge, burde være pligtlæsning for enhver politisk interesseret, der bekymrer sig om Socialdemokratiets og venstrefløjens fremtid. Ikke fordi man skal være enig med de fem forfattere i deres til tider kontroversielle synspunkter. Men fordi bogen med sine meget konkrete bud på en række følsomme politiske spørgsmål giver startskuddet til den debat, der er så pinedød nødvendig, hvis ikke den borgerlige fløj skal regere Danmark de næste 10 år.

Efter seks måneders ideologisk dødvande på den politiske midte er der ikke længere nogen undskyldning. Indvandring, skat, den offentlige sektor, sundhedsvæsenet – det er bare om at komme ud af busken og lade meningerne brydes. Med tre et halvt år til næste valg burde der nu være tid og politisk mod til en åben diskussion, som kan føre frem til det politisk holdbare projekt, der kan tegne et alternativ til den nuværende regering. Hvis ikke de partier, som tabte sidste valg med et brag, mere håndfast tager fat på analyserne af, hvad der gik galt, vil konturerne af en politisk ørkenvandring for alvor tegne sig.

Ugebrevet A4 offentliggør i dag resultatet af to fokusgrupper, som på vores foranledning har diskuteret politik og forholdet til Socialdemokratiet og SF. Vi har sammensat en gruppe af vælgere, der tidligere har stemt på S og SF, men ved sidste valg stemte på Venstre, og en anden gruppe, der har forladt S og SF til fordel for Dansk Folkeparti. Normalt er fokusgrupper omgærdet af stort hemmelighedskræmmeri – et analytisk værktøj, som politiske rådgivere og drevne marketingschefer benytter bag lukkede døre til at tilrettelægge den helt rigtige salgsstrategi. Ugebrevet A4 lægger resultaterne frem til offentlig beskuelse. Enhver kan klikke sig ind på vores hjemmeside og se de samlede konklusioner af de to fokusgrupper. Vi gør det, fordi vi tror på, at to af de vigtigste forudsætninger for at komme videre, er, at man for det første lytter til vælgerne og tager dem alvorligt, og dernæst fører en åben og seriøs dialog.

Som det kan læses andetsteds i Ugebrevet, lægger deltagerne i de to fokusgrupper ikke fingre imellem, når de skal forklare, hvorfor de vendte ryggen til S og SF den 20. november. I virkeligheden er den forklaring, som gør mest ondt i de socialdemokratiske inderkredse, måske udsagnet om, at partiet er blevet »for akademisk« – at man ikke længere gider høre på, hvad almindelige mennesker har at sige. Da diskussionen i den ene af grupperne var ved at være slut, udbrød en af deltagerne spontant: »Hvor er det dog rart, at der endelig er nogen, der gider høre på os!« Et hjertesuk, som tilsyneladende er kendetegnende for en stor del af de utilfredse vælgere, der 20. november vendte ryggen til S og SF.

Den tid er forbi, hvor politiske partier et halvt år før et valg – eller endnu værre under selve valgkampen – kan trylle en bunke løfter frem og overbevise vælgerne om den rette politik. Moderne vælgere vil kunne se visionen – en gennemtænkt fremtidsmodel – for sig. De forlanger at blive lyttet til, men derefter vil de gerne tages i hånden og overbevises om, at der findes et sammenhængende svar på velfærdssamfundets problemer.

At lytte og forstå og diskutere i fællesskab er ikke modsætninger til politisk lederskab. Politik kan ikke designes efter tilfældige holdningsmæssige strømninger. Grundholdningerne skal være på plads. Og lytter man til grundholdningerne i de to fokusgrupper, er de langt hen ad vejen bundet op på værdier, som kendetegner den politiske midte: Solidaritet med de svageste, retfærdighed og fællesskab.