Kollision mellem to regeringsplaner

Af | @JanBirkemose

Kun to uger efter beskæftigelsesministeren lovede skrappere kontrol af virksomheder med dårligt arbejdsmiljø, er justitsministeren klar til at vanskeliggøre det lovede kontrolarbejde.

Det ligner et selvmål i regeringen. Inden for kun to uger er der blevet fremsat to nye reformer, der hver for sig ligner politiske vindersager. Problemet er bare, at de i stor stil modarbejder hinanden. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) har nemlig blæst til kamp mod de virksomheder, der har sværest ved at overholde reglerne om arbejdsmiljø. Ifølge hans reform skal det ske ved hjælp af »gennemgribende arbejdsmiljøtilsyn«, og »… de skal følges tæt af Arbejdstilsynet og mærke systemet ånde i nakken.«

Men i et nyt udspil fra justitsminister Lene Espersen foreslås der en stribe nye regler, der vil besværliggøre myndighedernes muligheder for at kontrollere virksomhederne. Det gælder både inden for kontrol af levnedsmidler, told- og skat, miljø og arbejdsmiljø. I dag kan myndighederne blandt andet komme på kontrolbesøg uden varsel. Men for at styrke retssikkerheden ønsker Lene Espersen, at besøgene skal varsles 14 dage i forvejen.

Da Lene Espersen i fredags lancerede sit udspil i Berlingske Tidende, erkendte hun, at de nye regler kolliderer:

»Der er ikke grund til at skjule, at det her vil gøre kontrol og tilsyn mere vanskeligt. Men til gengæld tror jeg, at vi vil slippe af med en masse unødig kontrol. Og samtidig undgår vi, at almindelige mennesker føler sig krænket, fordi myndighederne bare kommer brasende og ikke viser nogen hensyn.«

Arbejdsmarkedspolitisk ordfører Jan Petersen (S) undrer sig over det nye udspil.
»Det bliver en konflikt, hvis beskæftigelsesministeren på den ene side ønsker at øge kontrollen med de dårlige virksomheder, og justitsministeren samtidig vil fjerne muligheden for at komme på uvarslet besøg. Hvis man styrker retssikkerheden for virksomhederne, er det på bekostning af lønmodtagernes sikkerhed,« siger Jan Petersen.

Jens Vibjerg (V) deler ikke bekymringen:
»Jeg kan ikke tro, de to ønsker vil kollidere. Og jeg vil fortsat mene, at Arbejdstilsynet skal gå efter dem, der ikke overholder reglerne.«

LO har deltaget i retssikkerhedskommissionen, men endte med ikke at støtte forslaget. Det sker blandt andet, fordi kommissionen ikke har undersøgt konsekvenserne af de nye regler, og at man dermed ikke har fået mulighed for at afveje, om retssikkerhed eller myndighedstilsyn skal veje tungest i de konkrete tilfælde.

Kommunernes Landsforening (KL) er enige med LO og forudser, at et stort antal sager kan blive tabt på gulvet, fordi de fremover skal overgives til politiet tidligere end i dag. Desuden vil viden om sagerne, som er fremkommet, efter politiet har overtaget efterforskningen, ikke kunne bruges i en senere retssag.

»Dermed er der oplagt risiko for, at den fagspecifikke viden, som eksempelvis de kommunale miljø- og skattemyndigheder har om sagerne, ikke kan udnyttes i politiets efterforskning. Resultatet kan meget vel blive færre straffesager,« siger formand for KL Ejgil W. Rasmussen.