Kollapset inflation kaster glimmer på overenskomster

Af

De seneste måneders kraftige fald i inflationen er en himmelsk gave til alle de offentligt ansatte, der sidste sommer fik ny overenskomst. Ifølge arbejdsmarkedsekspert vil lønstigninger i de kommende år blive små, og kun en lav inflation kan derfor sikre købekraften.

OVERENSKOMST Sidste års overenskomstforhandlinger for de offentligt ansatte på landets plejehjem, sygehuse og børnehaver viste sig at være en umådelig hård omgang. Sammenbrud, strejker og hårde ord satte dagsordenen. Og da resultatet endelig kom i hus, gik der ikke mange timer, før den galopperende inflation fik skyld for at æde de netop høstede lønstigninger op.

Men i takt med finanskrisens rasen og den generelle økonomiske deroute er inflationens hastige fremmarch blevet stoppet. Hvor prisen på alt lige fra havregrød til jordbærtærter i efteråret steg med et stykke over fire procent om året, så er stigningen i dag på mere beskedne 2,4 procent.

En af lønmodtagernes ledende forhandlere i kampen om overenskomsterne Fag og Arbejdes (FOA) formand Dennis Kristensen er lettet over inflationens tilbagetog. Det er godt nyt for sosu-assistenterne og pædagogmedhjælperne i FOA.

»Da tingene så værst ud, frygtede jeg, at de stigende priser ville æde hele lønstigningen op. Sådan gik det heldigvis ikke. Nu og her er reallønsfremgangen sikret,« siger Dennis Kristensen.

Faktisk er der tegn på, at priserne på madvarer, transport og varme vil holde helt op med at stige i den kommende tid. På enkelte områder kan vi ifølge nogle eksperter komme til at se faldende priser, hvad der blandt økonomer kaldes deflation.

Tilmed vurderer mange eksperter, at inflationen vil blive nede i de kommende år, hvor den økonomiske nedturs kolde hånd præger økonomien.

Det er alt sammen godt for de offentligt ansatte, der kan glæde sig over, at det bliver billigere at købe ind til weekenden, end de fleste havde forestillet sig for blot et par måneder siden.

Hvor vild festen bliver afhænger af, hvordan det kommer til at gå med lønstigningstakten på det private arbejdsmarked. De offentligt ansattes lønstigninger er nemlig knyttet op på udviklingen i de privatansattes lønninger.

Og desværre ser det ud til, at den økonomiske krise fører til, at lønstigninger flere steder i det private bliver små eller helt forsvinder. Det gør sig blandt andet gældende i den hårdt ramte bygge- og anlægssektor.

Falder lønningerne i det private, vil det også føre til, at lønstigningerne i det offentlige ikke bliver på de lovede 12,8 procent frem til 2011, som der ellers står skrevet i overenskomstaftalerne for de offentligt ansatte, der er omfattet af KTO-forliget. Hvad lønstigningerne i stedet bliver afhænger af den økonomiske krises omfang og dens afsmitning på lønningerne.

Lektor og arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet er dog ikke i tvivl om, at de historisk store lønstigninger, der blev talt om i kølvandet på overenskomstforhandlingerne i efteråret, bliver knap så store. Derfor skal de offentligt ansatte også prise sig lykkelige for, at inflationen er skrumpet ind til det rene ingenting.

»Var priserne fortsat op, havde det set virkelig slemt ud. Den faldende inflation kan meget vel gå hen og blive den faktor, som kommer til at redde de offentligt ansattes købekraft i de kommende år,« siger Flemming Ibsen.