Klimamål gælder også for aber

Af | @IHoumark

De ansatte skal løbende mindes om at tænke grønt, ellers dør virksomhedens indsats for miljøet. Det er erfaringen i København Zoo efter års miljøarbejde.

ZOO2 Zoologisk Have i København har for flere år siden forpligtet sig til at leve op til en række mål for miljøet. Som en del af at kontrollere opfyldelsen af målene, bliver medarbejderne fra tid til anden stillet en række spørgsmål. Et af spørgsmålene til for eksempel dyrepasserne eller medarbejderne i kantinen er: »Hvem har ansvaret for miljøet i Haven?« »Det har driftsledelsen eller direktøren,« lød svaret, de første gange. Nu derimod svarer de fleste ansatte: »Det har vi alle sammen.«

Medarbejderne i København Zoo er med tiden blevet mere bevidste om miljøet. Det fortæller Rikke Bydam, der har arbejdet som miljøkoordinator i København Zoo i ni år. De ansattes grønne grundindstilling, som for eksempel får dem til at slukke for computeren eller undgå vandspild, er dog langt fra kommet af sig selv.

»Min erfaring er, at det kræver et konstant fokus at fastholde medarbejdernes indsats for at forbedre miljøet. Man skal hanke op i folk med jævne mellemrum,« siger Rikke Bydam.

Hun og virksomheden minder på flere måder medarbejderne om at tænke grønt. Eksempelvis er der udpeget nogle miljøformidlere, der ud over at aflæse de enkelte stalde og huses vandmålere, deltager i et miljømøde en gang om måneden og har til opgave at holde kollegernes interesse for miljøet oppe. En af miljøformidlerne er blikkenslager og tillidsrepræsentant Frank Nielsen.

»Som formidler tænker jeg tit over, hvad der kan gøres for at spare på vandet. Jeg kunne for eksempel en varm dag ikke lade være med at spørge folkene i hestestalden, om det virkeligt var nødvendigt at sprøjte så meget vand ud over hestene,« fortæller Frank Nielsen.

For at holde gejsten oppe hos miljøformidlerne har Rikke Bydam arrangeret en masse udflugter. For eksempel til et stort forbrændingsanlæg på Amager, Renseanlæg Lynetten og en tur i biografen for at se USA’s tidligere vicepræsident Al Gores film ’En ubekvem sandhed’. For alle de omkring 170 medarbejdere har hun organiseret konkurrencer - eksempelvis om at spare mest på vandet med en bowlingtur som præmie.

Rikke Bydam har gjort sig den erfaring, at det er vigtigt, at medarbejderne har nogle gode eller sjove historier at fortælle om miljøarbejdet.

»En af historierne er fra huset med chimpanser. Her var der en rende i gulvet, hvor der blev brugt en masse vand på et vandløb. Den fik vi erstattet med nogle drikkenipler, hvor aberne selv skulle trykke på en knap for at få vand. Det kunne hunnerne godt finde ud af, mens hannerne ikke kunne. Hannerne begyndte så – for at få vand - at flå hunnerne væk, når de havde fået vandet til at løbe. Nu har de ’dumme’ hanner heldigvis selv fundet ud af det,« griner Rikke Bydam.

Overordnet prøver ledelsen i Zoo at tænke i klimavenlige baner, hvor det kan lade sig gøre. Eksempelvis er der solceller ved hovedindgangen, selv om de ikke giver økonomisk overskud. Og der er planer om at rive bygninger ned, fordi de har et enormt varmetab. Direktør Lars Lunding Andersen siger:

»Vi er en virksomhed, der lever af at udstille eksotiske dyr. Det kræver en masse varme, lys, vand, pumper og renseanlæg. Så helt CO2-neutrale bliver vi nok aldrig, men vi skal gøre, hvad vi kan, og jeg er altid åben over for miljøforslag fra medarbejderne.«