Klausuler binder høj og lav

Af

En ny undersøgelse fra ni fagforbund dokumenterer, at 30.000 medlemmer er bundet af kunde- og konkurrenceklausuler. Dertil kommer 55.000 LO-lønmodtagere, som ifølge en Gallup-undersøgelse også har klausul. Bred lønmodtagerfront presser på for strammere lovgivning.

Stavnsbånd En femtedel af privatansatte ledere, specialister, ingeniører og en stribe andre faggrupper er bundet af kunde- og/eller konkurrenceklausuler. Det viser en spritny undersøgelse fra ni faglige organisationer, som har spurgt et repræsentativt udsnit af deres medlemmer, om de har en klausul, og hvad den har betydet for dem.

En femtedel af de ni forbunds medlemmer svarer til cirka 30.000 lønmodtagere, og de er langt fra de eneste, der er bundet af klausuler på det danske arbejdsmarked. En Gallup-undersøgelse for Ugebrevet A4 viste for få uger siden, at 55.000 LO-lønmodtagere også har en klausul i deres ansættelsesaftale.

En konkurrenceklausul indebærer, at medarbejderen ikke kan skifte til et andet job eller stifte egen virksomhed inden for samme branche i et vist tidsrum efter, at han har forladt arbejdspladsen. Og en kundeklausul betyder på samme måde, at han er forhindret i at arbejde med den tidligere arbejdsgivers kunder eller leverandører.

Den nye undersøgelse er foretaget af organisationerne Dansk Magisterforening, Danske Sælgere, Danmarks Jurist- og Økonomforbund, Ingeniørforeningen, Kommunikation og Sprog, Ledernes Hovedorganisation, Merkantilt Forum, Dansk Merkonomforening og PROSA.

75 procent af klausulerne gælder i et til to år efter jobskifte, mens den sidste fjerdedel binder lønmodtageren i op til et år. Undersøgelsen dokumenterer klart, at klausulerne giver medlemmerne problemer. Næsten en tredjedel af de klausulerede siger nemlig, at de ville have søgt nyt job, hvis de ikke havde haft klausul. Hver femte har ligefrem været tvunget til at skifte branche, fordi en klausul forhindrede dem i at skifte job inden for deres hidtidige branche.

De ni organisationer vil fremlægge resultaterne af undersøgelsen i morgen – tirsdag – på et møde i det udvalg under Beskæftigelsesministeriet, der i øjeblikket undersøger, om lovgivningen om klausuler bør ændres. I udvalget sidder ud over embedsmænd fra ministeriet også repræsentanter fra arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer. Og på lønmodtagersiden kræver en bred front af organisationer nu skærpede regler, så arbejdsgiveren skal betale væsentligt mere for klausuler.

Arbejdsgiverne mener ikke, at klausulerne misbruges i dag og er indædte modstandere af, at medarbejderne skal have højere kompensation. I dag skal den ansatte minimum have et engangsbeløb ved opsigelsen, der svarer til halv løn i tre måneder. Hvis klausulen varer ud over tre måneder, skal han også have halv løn i de resterende måneder.