Klar til at kradse Nordsø-skatten hjem

Af | @JanBirkemose

Folketinget har pålagt regeringen at undersøge, hvordan samfundet kan opnå en større andel af udbyttet fra Nordsøen. Regeringen skal aflevere sin redegørelse til efteråret.

Folketinget tog torsdag et første, vigtigt skridt til at sikre samfundet et større udbytte fra produktionen af olie og gas i Nordsøen. I løbet af de næste måneder skal regeringen undersøge mulighederne for at trække flere penge ud af olieselskaberne, og senest til oktober skal planen præsenteres for Folketinget.

Dermed ser en af Enhedslistens  absolut største mærkesager ud til at blive realiseret.
»Vi er jublende lykkelige over, at der nu endelig kommer gang i processen, og vi håber, at det kommer til at holde hele vejen hjem,« lød det derfor fra Kjeld Albrechtsen fra Enhedslistens , der havde rejst forespørgselsdebatten.

Hans skepsis retter sig imod uenigheden om, hvor meget Folketinget skal spille med musklerne for at nå målet. Efter Ugebrevet A4 i sidste nummer satte fokus på Nordsøens værdier og afdækkede, at staten årligt går glip af milliarder af kroner, fordi skattepolitikken er langt mere lempelig end i vores nabolande, tilkendegav et bredt flertal uden om regeringen, at de var klar til at stramme skattereglerne. Dansk Folkeparti, der sidder på de afgørende stemmer i flertallet, foretrak dog en frivillig løsning med olieselskaberne.

Derfor tog Venstre straks initiativ til at få Dansk Folkeparti over på sin side som medstiller af det forslag, som altså blev vedtaget i torsdags, og som i første omgang ikke skal tvinge lovændringer igennem. Tværtimod er tanken, at genforhandlingerne af de fremtidige licensaftaler skal bruges som gulerod for at få olieselskaberne til allerede nu at acceptere at aflevere en større andel til samfundet.

Men det springende punkt bliver, hvis olieselskaberne ikke vil acceptere statens krav eller overhovedet ideen om at deltage i den form for sicilianske tilbud. I det tilfælde ønsker de to regeringspartier ikke at ændre status for de nuværende licensaftaler.

»For Venstre er en aftale en aftale. Man bryder den ikke, og man ændrer den ikke, før en tidsfrist er udløbet. Hvis vi gør det, vil vi underminere statens troværdighed, og det vil få vidtrækkende konsekvenser for fremtiden,« sagde Venstres energipolitiske ordfører, Kim Andersen.

Dansk Folkeparti er dog klar til at skifte til  flertallet for strammere skatteregler, hvis olieselskaberne forsøger at bruge det veto, regeringen har givet dem for de nuværende aftaler.
»Vi skal finde en bedre balance og vi finder det helt naturligt, at regeringen får muligheden for at sikre et større udbytte. Men hvis ikke det kan ske ved en frivillig aftale, forbeholder vi os ret til at nå målet ved at ændre loven eller indføre nye love,« lovede energipolitisk ordfører Aase D. Madsen.

Den garanti fik resten af Folketinget til at bakke op om regeringspartiernes forslag. Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) var dog alt andet end begejstret ved udsigten til sin kommende arbejdsopgave:

»Regeringen støtter dagsordenen, men vi vil ikke ændre beskatningen for de eksisterende bevillinger. Men jeg kan godt høre, at der er et andet flertal, der er rede til det.«