Kamp mod falske selvstændige

Af Karsten Christensen, NET-Redaktionen

Skattesnyd, underbydning og sort arbejde er nogle af konsekvenserne af det stigende antal »arme-og-ben« firmaer, som ifølge byggeriets kartel er en trussel mod branchen.

Underminering De såkaldte »arme-og-ben« firmaer gør deres indtog i bygge- og anlægsbrancen. 13.000 alenemestre eller svende, blot udstyret med et momsnummer, arbejder i dag i branchen, fremgår det af et debatoplæg fra Bygge-, Anlægs- og Trækartellet (BAT).

Firmaerne er et stort problem, mener BAT. En del er oprettet af svende, der egentlig var overenskomstansatte, men har fået besked af deres mester om at anskaffe sig et momsnummer (CVR) eller blive fyret. De udfører fortsat arbejde for den samme mester, der sørger for ordrer, materialer, værktøj og tilrettelægger arbejdet. Men med »arme-og-ben« konstruktionen kan mesteren omgå skattereglerne, og Told & Skat kan i praksis ikke kontrollere, om der er tale om reelle eller »falske« selvstændige.

Ifølge kartellet står konstruktionen i vejen for samarbejdet, planlægningen og kommunikationen mellem forskellige arbejdsgrupper og aktører på byggepladserne, og det går ud over kvaliteten.

Desuden tager hverken enkeltmandsfirmaer eller vikarbureauer lærlinge, ligesom der ikke finder efteruddannelse sted. Derfor er de en trussel mod hele branchens fremtid, mener BAT. De udgør også en trussel mod de overenskomstansatte, hvis mestre risikerer at blive underbudt.

Oplægget fra BAT peger på flere løsninger på problemet. Blandt andet vil BAT have en aftale med arbejdsgiverorganisationerne om brug af enkeltmandsfirmaer og vikaransatte. Der bør sættes ind med en kampagne over for bygge- og anlægsarbejdere om faren ved at blive »selvstændig«.

Desuden vil BAT have både skattemyndigheder og Arbejdstilsynet til at skærpe kontrollen med virksomhedsdannelsen i bygge- og anlægsbranchen.

Socialdemokraterne vil fremsætte forslag om, at der stilles krav om en vis grundkapital og viden, for at man kan erhverve et CVR-nummer.