Kæmp for freden

Af Poul Erik Skov Christensen, forbundsformand for SID

Uskyldige civile irakere vil blive de største ofre for en krig mod Irak, og international uro og tab af arbejdspladser er næsten altid en følge af krig. Derfor bør danske lønmodtagere kunne enes om at kæmpe for freden.

Krig er den dårligst tænkelige løsning på striden omkring Saddam Husseins styre i Irak. Krig har så ufatteligt store menneskelige omkostninger, og jeg frygter, at det bliver uskyldige civile borgere i Irak, der bliver krigens største ofre. Folk, der i forvejen er hårdt ramt af de internationale sanktioner imod Saddam Husseins styre.

Dertil kommer, at krig næsten altid skaber international uro og tab af arbejdspladser, hvor ganske almindelige lønmodtagere typisk vil rammes hårdest. Derfor bør danske lønmodtagere kunne enes om at kæmpe for freden.

De meget massive demonstrationer over hele jordkloden sidste weekend viser klart, at der stadig er mange, der tror på, at krigen kan undgås, og som er parate til at demonstrere deres synspunkter. Selv i USA var der meget store demonstrationer, hvor hovedbudskabet var en klar modstand imod, at der skal gydes blod for at sikre olieleverancer til amerikanernes voksende benzinslugende bilpark.

Det er tankevækkende, at USA ikke ville være med til de globale forpligtende aftaler om at reducere CO2 udslippet og dermed mindske forureningen og bidrage til at reducere de globale miljøproblemer. Amerikanerne ville ikke være med, fordi de har deres frihed til at bruge store biler, og fordi olieindustrien spiller en så kolossalt stor politisk rolle. Det er et af de væsentlige aspekter, som det er værd at erindre i disse krisetider, 24 og det er faktisk befriende at se, at en del amerikanske borgere er enige med ikke mindst Europa om, at olieforbruget må mindskes.
Jeg vil dog gerne kraftigt understrege, at jeg på ingen måde sympatiserer med den diktatoriske ledelse i Irak. Alle demokratiske kræfter må bruge den nødvendige dialog for at fremme demokrati og tryghed i Irak. Det skylder vi befolkningen i Irak. Men jeg sympatiserer heller ikke med præsident Georg Bush og hans meget hårde linie, hvor det jo er mere og mere tydeligt, at de internationale olieselskabers interesser spiller en vigtig rolle. 

USA har ikke formået at skabe dokumentation for deres påstande om ulovlige våben i Irak og dokumentation for, at Saddam Hussein har forbindelser til den internationale terrorisme. Det er derfor meget vigtigt, at man giver FN’s våbeninspektører fred og ro til at løse den opgave, de har fået pålagt.

Det er desuden vigtigt, at vi i Danmark står fast på, at striden omkring Irak ikke kan løses af et enkelt land. Hvis det ulykkeligvis skulle ende med en krig, så er det en helt afgørende forudsætning, at det sker på baggrund af et enigt FN-mandat. Vi bliver i stærkt stigende omfang afhængige af, at de store globale problemer og konflikter løses i bred international enighed, og det er ikke holdbart, at et enkelt land går enegang og gennemtrumfer sin vilje hen over hovedet på andre lande.