K-borgmester advarer mod boligsalg

Af | @MichaelBraemer

Drop ideen om at sælge ud af de almennyttige boliger, lyder opfordringen til økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) fra partifælle og borgmester i Lyngby-Taarbæk, Rolf Aagaard-Svendsen, som frygter konsekvenserne.

Fra det konservative kernebagland i Nordsjælland advares regeringen nu mod at gøre alvor af planerne om udsalg af almene boliger. Opgiv det, opfordrer den konservative borgmester i Lyngby Tårbæk, Rolf Aagaard-Svendsen, der med udgangspunkt i sin egen kommune ser flere alvorlige konsekvenser af forslaget.

»Vi har attraktive almene boliger og ligger i et attraktivt område. Ingen tvivl om, at der i givet fald vil blive solgt mange her. Heller ingen tvivl om, at mange af vore lejere vil være glade for muligheden. Men det ville betyde, at vi som kommune næsten ikke vil have boliger tilbage til at løse vore boligsociale problemer.«

Regeringen bliver nødt til ændre kommunernes forpligtelse til at tage sig af boligløse borgere eller give nye muligheder for at anvise boliger, hvis forslaget gennemføres, mener Lyngby-borgmesteren.

»Man siger, at salget skal finansiere nybyggeri, men det har vi simpelthen ikke plads til i større stil. Det bliver kun til de allermest trængende, og dermed vil vi skabe de ghettoer, som forslaget ellers netop skal dæmme op for,« påpeger Rolf Aagaard-Svendsen.

Partifælle og borgmesterkollega i Vallensbæk Kurt Hockerup, der også er formand for teknik- og miljøudvalget i Kommunernes Landsforening (KL), mener som den øvrige KL-bestyrelse, at udsalget af almene boliger kan være et nyttigt redskab i områder med sociale problemer. Her kan blandede boligformer være med til at give området et løft.

»Men boligsalget bør være frivilligt for den enkelte kommune,« betoner Kurt Hockerup, der på grund af de mange problemer omkring, hvor mange der skal have lov at købe og til hvilken pris, tidligst forventer et lovforslag om boligsalget i slutningen af denne folketingssamling.

Et embedsmandsudvalg nedsat af regeringen skal omkring nytår fremlægge et mere konkret forslag til udsalget af de almene boliger.