Julekunder drømmer om at stå bag disken

Af

Alt tyder på, at danskerne vil bruge færre penge på julegaver i år, og at butikkerne får en sløv december. Alligevel har butikkerne modtaget et rekordstort antal ansøgninger til jobbet som juleassistance. Flere ansøgere er overkvalificerede, og langt de fleste går forgæves.

STORMLØB Danske butikker og forretninger efterlyser flere kunder med lange ønskelister og varme dankort i hænderne – men i stedet får de bunker af jobansøgninger som juleassistance.

Krise og stigende ledighed rammer på den måde butikkerne dobbelt, som i stedet for at lange julegaver over disken, skal sætte frimærker på de mange afslag til ansøgerne. Med andre ord er bunker af ansøgninger og en sløj julehandel isoleret set et præcist billede af den onde økonomiske cirkel, som Danmark befinder sig i.

Som eksempel har Magasin modtaget 2.200 ansøgninger fra personer, der ønsker et job som juleassistance i et af de seks stormagasiner landet over. Sidste år søgte ’kun’ 1.400 personer et job som ekstra hjælp juletiden, og dengang var stillingerne endda slået op i længere tid.

»Vi har i gennemsnit fået over dobbelt så mange ansøgninger per dag i forhold til sidste år,« bekræfter Thor Palmhøj, der er HR-manager i Magasin.

»Vores rekrutteringskonsulenter har haft meget travlt i år. Alle ansøgninger skal læses igennem, og alle skal have et svar. Det tager cirka 10-15 minutter at screene en ansøgning, og derudover er der også jobsamtalerne,« siger Thor Palmhøj, som også nævner, at flere ansøgere end sædvanligt ringer til Magasin, for at følge op på deres ansøgning.

Magasin har ansat 220 juleassistancer, hvilket er 10 procent færre end sidste år. Det skyldes primært, at der i år er ansat flere deltidsansatte, som gør det muligt at lave en mere fleksibel vagtplan.

Den samme melding lyder fra flere andre butikker og forretninger, Ugebrevet A4 har talt med. I legetøjskæden BR registrerer man ikke det samlede antal ansøgere på landsplan, men butikschef i BR på Fisketorvet i København Henriette Walus bruger udtrykket »helt vildt« om antallet af ansøgere i år.

Før fik hun højest 10 ansøgere som juleassistance i løbet af oktober og november, men i år har hun fået over 30 skriftlige ansøgninger. Derudover er der også flere, som ringer eller går ind i butikken og spørger efter arbejde.

»Der er lidt panik og sidste øjeblik over det. Mange er virkelig oppe på dupperne, de vil have et hurtigt svar, og hvis de ikke har hørt fra os efter kort tid, ringer de til os igen,« siger Henriette Walus, der er blevet nødt til at skuffe de fleste ansøgere, da hun allerede ansatte sine juleassistancer i god tid.

Fra butik til butik

I Bog & Idé i Hillerød i Nordsjælland har indehaver Søren Wiberg også mærket en hvis desperation hos ansøgerne.

»I år kommer der flere typer, som går fra butik til butik og spørger, om vi har noget arbejde. De virker ikke, som om de interesserer sig for bøger, men skal bare have noget arbejde. Det er useriøst. Jeg modtager tre til fire ansøgninger – skriftlige eller personlige henvendelser – om dagen. Det var, hvad jeg modtog hver 14. dag for et par år siden,« siger Søren Wiberg, der også fortæller, at han ud over de lidt mere uformelle ansøgninger i år også er begyndt at få meget pæne ansøgninger, som er layoutet og med et flot CV.

»Det er tydeligvis mennesker, der har været på et jobansøgningskursus, men de søger ikke kun job for julen, de søger fast arbejde,« siger Søren Wiberg.

Søren Wiberg har i øvrigt ansat de samme to ekstra medhjælpere, som han havde sidste år til at hjælpe med at sælge og pakke bøger ind, og dermed har alle ansøgninger til hans butik været spild af tid og energi.

I Dansk Erhverv, der blandt andet organiserer en række forretninger og butikker, er man ikke overrasket over meldingerne fra julehandlens frontlinje.

»De mange ansøgere skyldes krisen. Mange mennesker er blevet sagt op, og mennesker, som ikke tidligere har arbejdet i butik, søger nu også job – mennesker med længere uddannelser fra alle fagområder forsøger at få et job,« siger Anita Rosenstand, der er chefkonsulent i HR og ledelse i Dansk Erhverv.

Udover at krisen i sig selv af indlysende årsager er et problem, mener Anita Rosenstand, at det også er et administrativt problem, når forretninger og butikker bombarderes med ansøgninger.

»Det er et kæmpeproblem. Samtidig med at mange forretninger er presset driftsmæssigt, fordi julehandlen ikke er optimal, så bliver de også nødt til at bruge ekstra ressourcer på at se mange ansøgninger igennem. Det er vigtigt for virksomhedernes image, at de giver et pænt svar til alle ansøgere, men det er ikke alle virksomheder, der har tid til at kigge på alle de uopfordrede ansøgninger,« siger Anita Rosenstand.

Hun kan dog også de lyspunkterne i situationen. Der er ganske enkelt blevet flere gode ansøgere til hver enkelt job, og forretninger og virksomheder kan håndplukke de bedste ud af flere gode kandidater.

»For tre år siden måtte arbejdsgiverne kæmpe om medarbejderne, og de måtte ofte gå på kompromis med dem de ansatte. Før var man lykkelig, hvis man fik fem ansøgere til en stilling, og så måtte arbejdsgiveren ofte uddanne dem bagefter,« siger Anita Rosenstand.

Spare-jul

Sådan er det langt fra i dag kan formanden for HK Handel, Jørgen Hoppe, konstatere. Det høje antal af håbefulde juleassistance-ansøgere er ifølge formanden et sikkert tegn på krisen. Detailhandlen er præget af mange deltidsansatte og fritidsjobbere, som er en slags fleksibel buffer i både gode og dårlige tider. Lige nu bliver de brugt til at nedjustere, mener Jørgen Hoppe.

»Det er vores klare fornemmelse fra detailhandlen, at når faste medarbejdere stopper, bliver der ikke ansat flere. Og der er blevet færre job i detailhandlen. Der er en afmatning og langt mindre at lave, og flere af vores medlemmer er urolige for, hvad der skal ske efter jul. Alle forventer, at julehandlen, som ellers skal redde årets omsætning for mange butikker, bliver sløj,« siger Jørgen Hoppe.

Dansk Erhverv har foretaget en måling af den forventede julehandlel blandt andet på baggrund af forretningernes egne forventninger.

Hvis målingen holder, så vil danskerne bruge 7,8 milliarder kroner på julen i år, hvilket er et mindre fald i forhold til sidste år, hvor julegaver, julemad plus alt det løse kostede danskerne 7,9 milliarder kroner. Det lille fald i år skal ses i lyset af, at julehandlen sidste år var meget sløj og havde en omsætning, der var over en milliard kroner lavere end i de fede tider – julen 2006.

Cheføkonom i Dansk Erhverv, Jens Brendstrup, mener, at danskerne er ramt af krisens psykologiske effekter. Han nævner, at en dansk husstandsindkomst i gennemsnit har fået 22.000 kroner mere i rådighedsbeløb i 2009 på grund af blandt andet SP-midler, lavere oliepriser, rentefald og skatteomlægning.

»De penge har vi dog ikke set i privatforbruget, og det skyldes i høj grad psykologi. Vi læser jo aviser og kan se, at der har været store fyringsrunder, og at det stadig går den forkerte vej. Derfor afdrager danskerne deres gæld i stedet for at forbruge,« siger Jens Brendstrup, som bemærker, at psykologien virker modsat i de gode tider, hvor danskerne nogle år har brugt over 100 procent af deres rådighedsbeløb på julen.

Eller med andre ord; de store julegaver og den gode rødvin til andestegen har været betalt med hjælp fra lån.

Et svigtende julesalg og et i det hele taget lavere forbrug er hårdt for forretningerne, bekræfter Jens Brendstrup.

»Vi har set mange konkurser i år, og vi risikerer at se en fortsat stærk stigning af konkurser til næste år.«

Den analyse gør det kun vanskeligere at få et job i en forretning. Ugebrevet A4 har talt med flere andre forretninger, der på hver sin måde bekræfter, at ekstra mange ansøgere er gået forgæves i år.

Stop for ansøgninger

I stormagasinet Illum i København fik ansøgere tidligt i november at vide, at de lige så godt kunne lade være med at aflevere skriftlige ansøgninger. Mappen med ansøgninger, som de forskellige forretninger i Illum kan bruge til at rekruttere medarbejdere fra, var mere end fuld.

Personalechef i stormagasinet Salling i Århus, Camilla Bitsch, der tidligere i år modtog 350 ansøgninger til en stilling som kontorassistent, har ikke talt ansøgningerne til juleassistance i år, men der har »absolut været en stigning.«

»For os er det et positivt problem, at vi kan finde de rette kandidater uden at gå på kompromis. Men mange ansøgninger giver en lidt tung administration, og vi giver alle et svar,« siger personalechefen.

Tøjkæden H&M har også valgt at se på den positive side af de mange ansøgninger.

»Der er flere kvalificerede ansøgere end for tre år siden, og nogle er overkvalificerede,« siger landschef for H&M, Christel Friis-Mikkelsen.

I stormagasinet Salling i Aalborg er 50 personer blevet ansat som juleassistance – 450 havde søgt. Ifølge personalechef Nikolai Bo Petersen er det dog ikke så mange flere end sædvanligt.

Formand for HK Handel Jørgen Hoppe opfordrer forretninger og butikker til ikke at glemme, at der også er en dag efter krisen. Han advarer butikkerne om ikke at satse for meget på at ansatte ufaglærte og løst tilknyttede medarbejdere, selv om de er nemmere at komme af med i krisen.

»På et tidspunkt vender det, og så er det et problem, hvis butikkerne ikke har taget elever og ansat faglært arbejdskraft. Det giver dårlig betjening, og vi mister stoltheden ved faget,« siger Jørgen Hoppe.