Jordskredsvalget er aflyst

Af Peter G. H. Madsen

De største partier fastholder mellem 70 og 80 procent af deres vælgere fra 2005-valget. Det viser en omfattende vælgervandringsanalyse blandt flere end 17.000 danskere. Ny Alliance henter vælgere fra alle partier.

VANDRINGER Det er ikke mange varme sommeraftener siden, at Ny Alliance sendte chokbølger gennem dansk politik og skabte flittige spekulationer om et vildt og voldsomt valg med afgørende konsekvenser for de politiske styrkeforhold i Danmark.

Meget af gassen er imidlertid allerede gået af ballonen. Ny Alliance har i de seneste uger hastigt nærmet sig spærregrænsen. Hertil kommer, at de fleste partier i det store og hele holder godt og grundigt fast i deres kernevælgere. Det fremgår af en ny og meget omfattende vælgervandringsanalyse, som Gallup har foretaget for Ugebrevet A4 blandt 17.285 repræsentativt udvalgte danskere.

SF er det parti, der har de mest loyale støtter. 80 procent af de vælgere, der i 2005 stemte på SF, siger, at de ville gøre det igen, hvis der var valg i morgen. Socialdemokraterne er næst bedst til at holde på vælgerne. De fastholder 77 procent af dem. Lige efter følger Venstre, Dansk Folkeparti og konservative, der fastholder henholdsvis 75, 73 og 71 procent af deres vælgere.

I det store og hele synes der altså ikke at være potentiale til at rokke afgørende på de største partiers dominans, mener valgforsker og forskningsadjunkt ved Aarhus Universitet Rune Stubager:

»Loyaliteten blandt vælgerne er stor. Ligesom i tidligere valg, er der cirka tre ud af fire vælgere, der holder fast ved deres parti.«

Det er dog ikke alle partier, der kan bryste sig af trofaste vælgere. Mest bemærkelsesværdigt er det, at Det Radikale Venstre kun fastholder hver anden af de vælgere, der stemte på partiet i 2005. Det hænger blandt andet sammen med Ny Alliances indtog på den politiske scene. Således er 12 procent af de tidligere radikale vælgere fulgt i alliancens fodspor. Socialdemokraterne og SF har også nydt godt af de utro radikale. De har hver især høstet cirka 10 procent af de tidligere radikale vælgere.

Med til historien hører dog, at Gallups vælgervandringsanalyse kan give et skævt billede af Det Radikale Venstres problemer. Analysen strækker sig nemlig fra 11. maj til 5. august 2007. Og i begyndelsen af denne periode havde de radikale store problemer som følge af Ny Alliances dannelse og de interne stridigheder, mens partiet efter Margrethe Vestagers (R) overtagelse af formandsposten er gået væsentligt frem.

S sluger venstrevælgere

Dykker man dybere i analysen af vælgervandringerne, viser der sig en række interessante resultater i partiernes interne konkurrence om vælgerne.

Blandt de bemærkelsesværdige er, at Socialdemokraterne henter langt flere stemmer hos Venstre end omvendt. Hver gang en tidligere socialdemokrat smutter til Venstre, render tre venstrevælgere den anden vej.

»Socialdemokraterne er klart foran på point i det interne spil. Det er helt centralt, fordi det netop er vælgerne, der hopper på tværs af blokkene, der afgør det næste valg,« siger Rune Stubager.

Han fortæller, at et nyt speciale af cand. scient. pol. Jeppe Nissen netop har undersøgt, hvad der kendetegner de vælgere, der hopper på tværs af midten. Konklusionen er, at disse vælgere generelt har mindre kendskab til politik og er mindre engagerende end andre vælgere. Desuden har de en tendens til at fokusere hele deres opmærksomhed på få emner. På disse emner er de så til gengæld mere konsekvente i deres partivalg end resten af vælgerkorpset.

Når Socialdemokraternes vælgerhøst i de borgerlige rækker ikke giver voldsom fremgang i meningsmålingerne, så skyldes det, at partiet taber mange vælgere til SF og Ny Alliance.

Af de vælgere, der er smuttet fra Socialdemokraterne, er 37 procent således gået til SF og 26 procent til Ny Alliance. Herefter følger radikale og Venstre, der har scoret henholdsvis 14 og 10 procent af de frafaldne socialdemokrater.

»Det er SF’s Villy Søvndal, der er en farlig mand for Socialdemokraterne,« siger valgforsker og lektor ved Københavns Universitet Hans Jørgen Nielsen med slet skjult henvisning til, at den tidligere socialdemokratiske formand Mogens Lykketoft netop har skrevet det selv samme om statsministeren i en kronik i Politiken.

Rune Stubager bider også mærke i vælgervandringen fra Socialdemokraterne til SF. Han mener, en del af forklaringen er, at Socialdemokraterne på det værdipolitiske område har nærmet sig regeringen, og at SF i lang tid har haft en meget klar profil på velfærdsområdet.

Blandt de mange andre interessante resultater er også, at Ny Alliances vælgergevinst faktisk er bredt funderet.

En god fjerdedel af Ny Alliances vælgere består af gamle venstrevælgere. Dermed er Venstre uden sammenligning den største bidragsyder til Ny Alliance. Dykker man nærmere ned i tallene, viser det sig, at det især er venstrevælgere med årsindkomster på mere end 600.000 kroner, der har valgt at støtte Ny Alliance, hvilket stemmer godt overens med tidligere analyser.

Den næststørste bidragsyder til Ny Alliance er Det Radikale Venstre. Tidligere radikale udgør således 18 procent af Ny Alliances vælgere. Den resterende del af Ny Alliances vælgere stammer især fra Socialdemokraterne, konservative og Dansk Folkeparti.

Ifølge valgforsker Hans Jørgen Nielsen indikerer Ny Alliances bredt funderede vælgerbase, at der stadig er en chance for partiet trods de seneste ugers nedtur i meningsmålingerne.

»Hvis bare de kan få lavet et sammenhængende politisk program, så er der stadig mulighed for at hente rigtig mange stemmer på tværs af partierne,« siger Hans Jørgen Nielsen.