UDEN FOR JOBFESTEN

Jobvækst går uden om 28 kommuner

Af | @IHoumark

Der er gang i økonomien i Danmark, og der bliver skabt en masse nye job. Men langt fra alle er med i jobfesten. I 28 kommuner mister man faktisk arbejdspladser, viser nye tal. Det er bekymrende, mener cheføkonom.

Der har været stribevis af fyringsrunder hos Bang & Olufsen, som laver lydanlæg i Struer. Fyringerne har medvirket til, at Struer er den by i Danmark, der er forholdsvis hårdest ramt af jobtab. Struer og andre byer med jobtab skal kæmpe hårdt for at komme med på opsvinget, fastslår forsker. 

Der har været stribevis af fyringsrunder hos Bang & Olufsen, som laver lydanlæg i Struer. Fyringerne har medvirket til, at Struer er den by i Danmark, der er forholdsvis hårdest ramt af jobtab. Struer og andre byer med jobtab skal kæmpe hårdt for at komme med på opsvinget, fastslår forsker. 

Foto: Arkivfoto: Johan Gadegaard/Scanpix.

Den gode nyhed er, at der er forår i økonomien. Hver måned spirer der i gennemsnit mindst 3.000 nye job frem. Den dårlige nyhed er, at langt fra alle områder af landet nyder godt af det økonomiske forår. 28 kommuner især i regionerne Nordjylland og Sjælland har i løbet af de seneste tre år mistet tusindvis af arbejdspladser.

Det fremgår af en ny analyse fra LO-fagbevægelsen, som handler om, hvordan det går med antallet af arbejdspladser i kommunerne.  Heri kan man se, at det fra 2013 til udgangen af 2015 er gået den forkerte vej med beskæftigelsen i 28 kommuner.

Tabet af job gør ondt. Det fortæller Thomas Adelskov (S), som er borgmester i nordsjællandske Odsherred. Kommunen har i løbet af de seneste tre år mistet fire procent af sine arbejdspladser. Det gør den til en af de værst ramte med hensyn til jobtab.

»Det giver mismod hos virksomheder og borgere, når arbejdspladser lukker ned eller flytter væk. Ingen synes, det er rart. Nu døjer vi med høj ledighed og manglende skatteindtægter,« fortæller Thomas Adelskov.

Jeg er bekymret for, om alle kommuner kommer til at nyde godt af opsvinget. Allan Lyngsø Madsen, cheføkonom i LO-fagbevægelsen

Overordnet set giver kommuner som Odsherred anledning til bekymring. Blandt andre hos LO-fagbevægelsens cheføkonom, Allan Lyngsø Madsen.

»Jeg er bekymret for, om alle kommuner kommer til at nyde godt af opsvinget i økonomien. Selvfølgelig håber jeg, at opsvinget vil sprede sig som ringe i vandet ud til dem, men det er ikke sikkert, at det sker,« siger Allan Lyngsø Madsen.

(Artiklen fortsætter under landkortet)

Bliver der skabt flere job i din kommune?Klik på kortet og find ud af, om der er jobfest eller job-tilbagegang i din kommune.
Kommuner markeret med rødt har haft tilbagegang i antallet af job fra 1. kvartal 2013 til 4. kvartal 2015. De grønne kommuner har haft fremgang. Kilde: LO på baggrund af særkørsel fra Danmarks Statistik. Note: Der er nogle hvide kommuner på kortet. Deres tal er på grund af statistisk set få indbyggere lagt til en større kommune. Det drejer sig om Samsø til Aarhus, Læsø til Frederikshavn, Ærø og Langeland til Svendborg, samt Fanø til Esbjerg.

Lader sig ikke slå ud i Struer

Vestjyske Struer er den kommune, som er forholdsvis hårdest ramt af jobtab. Fra 2013 til 2015 har kommunen mistet syv procent af sine arbejdspladser. Det står i hård kontrast til, at i samme periode er antallet af lønmodtagere i job på landsplan vokset med tre procent ifølge analysen fra LO.

Trods de nedslående tal lader borgmesteren i Struer, Mads Jakobsen (V), sig ikke slå ud.

»Vi har mistet en del arbejdspladser, blandt andet fordi B&O har skåret ned ad flere omgange, og en vinduesfabrik og et slagteri er lukket. Det har fået mange til at pendle ud af kommunen efter job. Men når jeg nu kigger på tallene for arbejdsløshed, så bevæger de sig den rigtige vej: nedad,« siger Mads Jakobsen.

Han tror på, at Struer nok skal komme sig over de mistede job fra industrien.

»Der er en ny generation af virksomheder og ejere på vej inden for alt muligt lige fra softwareudvikling til nedbrydning af bygninger. Hvor Struers DNA hidtil har været båret af fabrikker og et slagteri, så er vi godt på vej til at få et nyt DNA,« siger Mads Jakobsen. 

Ekspert: Det er op ad bakke

Kommuner som Struer, Odsherred og Guldborgsund får svært ved for alvor at få gang i erhvervslivet. Det spår Hans Thor Andersen, som er forskningschef ved Statens Byggeforskningsinstitut.

Vi har en strukturel udvikling, som kommer til at gøre ondt nogle steder. Hans Thor Andersen, forskningschef ved Statens Byggeforskningsinstitut

»Der har hidtil været en tyrkertro på, at det skal nok gå alt sammen i hele Danmark, hvis bare vi får vækst. Men jeg tror, at vi har en strukturel udvikling, som kommer til at gøre ondt nogle steder,« siger Hans Thor Andersen, og uddyber:

»Der er nogle landdistrikter, hvor landbruget kaster færre og færre job af sig. Så medmindre man er heldig at have nogle driftige erhvervsfolk lokalt, eller der er job i nærheden at pendle til, så kommer det til at gå den forkerte vej. Mange af dem, der er tilbage, vil være lavt uddannede eller pensionister og andre på overførselsindkomster.«

Regeringens udflytning af arbejdspladser fra København kommer ikke til at gøre nogen markant forskel, vurderer Hans Thor Andersen.

»Regeringens udflytning af 3.900 statslige arbejdspladser forslår ingenting i forhold til at bekæmpe jobtab. Dels bliver mange af jobbene flyttet til større byer som Aalborg, dels skræller omprioriterings-bidraget 30.000 job væk i alle kommuner,« siger Hans Thor Andersen.

Adspurgt, om hvad de 28 kommuner med jobtab kan gøre, siger forskningschefen:

»En ting står i hvert fald fast: De nye job kommer ikke af sig selv.«

(Artiklen fortsætter under tabellen)

Der skal kompetencer til

Kommuner med jobtab gør klogt i at interessere sig meget for, om de lokale virksomheder kan få de hænder og den viden, som de har brug for. Det mener LO’s cheføkonom.

»Et af de vigtigste redskaber til at skabe jobvækst er at sikre, at de fornødne kvalifikationer er til stede. Altså at virksomhederne kan få de rette folk, så de kan ekspandere,« siger Allan Lyngsø Madsen.

Jeg taler jævnligt med virksomhedsledere, som siger, de gerne vil udvide, men de kan ikke få fat i de rette folk. Mads Jakobsen (V), borgmester i Struer

Som et eksempel peger han på Frederikshavn Kommune, som er den kommune i landet, der forholdsvis er næsthårdest ramt af jobtab. Her har man i løbet af de seneste tre år måtte vinke farvel til fire procent af sine arbejdspladser.

»Hvis man tager toppen af Nordjylland, så har den maritime sektor - for eksempel fiskeri og skibsbyggeri - altid fyldt meget. Og der er det vigtigt, at de kan skaffe nok ingeniører, faglærte og andre, som netop kan noget inden for det maritime område.«

Kamp for uddannelsespladser

Mangel på kompetencer er en af de udfordringer, man slås med i Struer.

»Jeg taler jævnligt med virksomhedsledere, som siger, de gerne vil udvide, men de kan ikke få fat i de rette folk. Det dur jo ikke,« siger borgmester Mads Jakobsen.

Han forfølger nu to spor for at få flere med de rette uddannelser til at bo i Struer.

»Vi skal på landsplan have brudt den her tendens til, at unge næsten pr. automatik bliver boende der, hvor de har fået deres uddannelse. Vi skal have dem til at løfte blikket og kigge sig rundt i hele Danmark inklusive Vestjylland,« siger Mads Jakobsen.

Det andet spor for at skaffe arbejdskraft til Struer er at få flere uddannelsespladser til byen.

»Vi vil frygtelig gerne have grundforløb på erhvervsuddannelserne til byen. Derfor har vi søgt om at få tilknyttet flere nye uddannelser til Struer Statsgymnasium,« fortæller borgmesteren.

Borgmester: Vi satser på lokale kræfter

I Odsherred har man lagt en strategi i forhold til at bevare og skaffe flere arbejdspladser.

Man kan vælge at satse på de kræfter og ressourcer, som er stedbundet. Thomas Adelskov (S), borgmester i Odsherred

»Man kan vælge at gå to veje. Enten at forsøge at få virksomheder med mange arbejdspladser til at slå sig ned her i hård konkurrence med andre kommuner. Eller man kan vælge at satse på de kræfter og ressourcer, som er stedbundet i Odsherred. Vi har valgt den sidste strategi,« fortæller borgmester Thomas Adelskov.

Strategien betyder, at Odsherred satser meget på turisme og trækker på, at man i forvejen er den kommune i landet, der har flest sommerhuse. Derudover satser man med udgangspunkt i landbruget ved Lammefjorden på at blive et centralt sted for alt, hvad der har med nordiske fødevarer at gøre.

Børnefamilier i centrum

Allan Lyngsø Madsen fra LO vurderer, at kommuner med jobtab skal satse meget på, at der er attraktive vilkår for børnefamilier.

»Det er meget vigtigt, at folk kan få deres arbejds- og privatliv til at gå op i en højere enhed. En del virksomheder har mødetid klokken syv, og derfor er det vigtigt, at kommunerne sørger for, at folk kan aflevere deres børn før klokken syv.«

»Hvis man er industriarbejder eller bygningshåndværker eller arbejder sent i butik, så skal der være en fleksibilitet, så man kan få tingene til at hænge sammen,« siger Allan Lyngsø Madsen.

I Struer er man opmærksom på børnefamiliernes vilkår.  

»Jeg tror egentlig, at unge mennesker i dag forventer, at det her med at få passet børn og have gode skoler er noget, man skal kunne tage for givet. Så jeg tvivler på, at det er noget, vi kan konkurrere på i kampen om tilflyttere, selv om vores tilfredshedsundersøgelser viser, at forældrene er godt tilfredse,« siger borgmester Mads Jakobsen.

Jobfest i storbyer

Nedgangen i job i Struer, Odsherred og 26 andre kommuner står i skærende kontrast til udviklingen på landsplan. Ifølge analysen fra LO er beskæftigelsen på landsplan steget med cirka 80.000 lønmodtagere fra 2013 til 2015.

Faktisk går det fremad med antallet af job i syv ud af ti kommuner. Det er især i og omkring storbyerne København og Aarhus, der er gang i jobfesten.

(Artiklen fortsætter under grafikken)

»København og Aarhus virker som kraftcentre. Det er der, hvor man som stor virksomhed typisk vil lægge sit hovedkontor. Universiteterne tiltrækker mange unge, som senere bliver ansat i gode, højproduktive job. Begge byer er inde i en positiv spiral, hvor mange flytter til,« forklarer Allan Lyngsø Madsen.

Mens jobvæksten på landsplan var på tre procent fra 2013 til 2015, var den i København på seks procent og i Aarhus på fem procent.

Allan Lyngsø Madsen glæder sig over opsvinget på landsplan, men kommer samtidig med en klar opfordring:

»Vi skal sørge for, at hele Danmark kommer til at opleve jobfremgang.«

Læs LO's analyse 'Jobfremgang på tværs af landet' her