Integration skal omfatte hele familien

Af | @MichaelBraemer

LO-styret integrationsprojekt tager udgangspunkt i samspillet mellem de forskelligartede barrierer, den enkelte indvandrerfamilie kan stå overfor.

Hvis man som indvandrer i forvejen har svært ved at få fodfæste i det danske samfund, bliver det ikke lettere af, at éns børn har problemer i skolen og i fritiden. Eller for den sags skyld af, at bedstefar bare sidder mut og passiv derhjemme, og onkel har sat alt ind på at forhindre éns kone i at komme ud på arbejdsmarkedet. Oven i det hele skal man måske tage sig af en kusine, der stadig bærer rundt på traumatiske oplevelser fra hjemlandet.

Så kan det være svært at få overskud til at gøre noget ved den danskundervisning og jobsøgning, der er forudsætningen for en integration på arbejdsmarkedet. Og det er synd ikke mindst for børnene, der har brug for rollemodeller i familien for at kunne se sig selv i en fremtidig rolle som ligeværdige samfundsborgere. 

Projektet »Hele familien på arbejde« skal udvikle metoder til at håndtere de mange og indbyrdes forbundne problemer, der knytter sig til integration i det danske samfund.

»Vi tager fat i hele familien og slipper den ikke, før alle barrierer er bekæmpet, og hele familien er i arbejde eller under uddannelse,« siger projektlederen, konsulent i LO Hanne Olesen.

Projektet gennemføres i et samarbejde med tre små kommuner, Langaa, Nørhald og Purhus, der alle har omkring 8.500 indbyggere. Kommuner af den størrelse har erfaringsmæssigt svært ved at integrere indvandrere både jobmæssigt og kulturelt og skal være bedre til at vejlede indvandrerfamilier.

Af 20 familier med tilsammen 60 medlemmer skal mindst to tredjedele som målsætning være i ordinær beskæftigelse eller uddannelse ved projektets afslutning. Der er ikke på forhånd etableret et samarbejde med bestemte virksomheder, men opbygget en bank af lokale virksomheder, man kan trække på for at tilgodese individuelle ønsker hos familierne. Især blandt mindre virksomheder har interessen været meget positiv, fortæller Hanne Olesen. 

Esbjerg Højskole har som udviklingspartner i projektet påtaget sig at udvikle og afprøve en uddannelse af mentorer – en medarbejder, der tilknyttes en ny kollega i den første tid på arbejdspladsen. Erfaringer har vist, at brugen af mentorer øger muligheden for en god start både i forhold til arbejdets indhold og i forhold til det sociale liv på arbejdspladsen.

Projektet, der er finansieret af Den Europæiske Socialfond, løber halvandet år frem til 31. december 2003. Bag projektet står et partnerskab bestående af LO, DA, Rådet for Etniske Minoriteter, Landssammenslutningen Det skæve Danmark, Danmark Pædagogiske Universitet og Esbjerg Højskole. Nyt om projektet kan løbende ses på hjemmesiden http://www.helefamilienpaaarbejde.dk/.