Ingen penge til seniorordninger

Af
| @MichaelBraemer

Folketingets politikere vil ikke love kommunerne flere penge til at fastholde seniorer på det offentlige arbejdsmarked. Men SF mener, man kan komme langt ved at skifte pisken ud med kreativitet og gulerødder.

KASSETÆNKNING Penge skal der til, hvis seniorerne skal fastholdes på arbejdsmarkedet i den offentlige sektor på nedsat arbejdstid med lønkompensation. Et middel, som ifølge en ny A4-undersøgelse kunne få 57 procent af de offentlige ansatte seniorer, der forventer at trække sig tilbage før pensionsalderen, til at tage en ekstra tørn.

Men de ekstra midler findes ikke i de trængte kommunale kasser. Og de kommer heller ikke i form af ekstraordinært tilskud til formålet, hvis man skal dømme ud fra de svar, A4 har fået fra en række finans- og arbejdsmarkedsordførere på Christiansborg.

Peter Christensen, finanspolitisk ordfører for Venstre, er med på, at der skal tænkes konstruktivt for at få de offentligt ansatte til at blive længere i deres job. Men lønspørgsmål mellem arbejdstagere og kommunale ledere er et lokalt anliggende, som han ikke vil forholde sig til.

»Kommunerne har i forvejen lønkroner, som de må prioritere ud fra. Det mener jeg sådan set ikke, staten skal blande sig i, og der bliver ikke sat flere penge af til det formål,« siger Peter Christensen.

Heller ikke Thomas Adelskov, arbejdsmarkedsordfører for Socialdemokraterne, giver noget tilsagn om penge til at købe arbejdskraft hos seniorer, der ellers forsvinder på efterløn.

»Det handler om at lave seniorordninger, hvor der i højere grad tages hensyn til trivsel i arbejdet. Man kunne også sagtens forestille sig, at man kunne gå på nedsat tid, men jeg er tvivl om, hvorvidt det skal ske med fuld lønkompensation. Det ville være lidt urimeligt over for de øvrige lønmodtagere, som i praksis skulle arbejde for en væsentlig mindre timeløn end seniorerne,« siger Thomas Adelskov.

Ikke engang i SF, der ellers netop har foreslået en vækst på to procent i den offentlige sektor i 2008, får ideen om at fastholde seniorer på nedsat tid med lønkompensation den finanspolitiske ordfører til at love ekstraordinære tilskud til kommunerne. Ole Sohn synes, ideen er god, men mener ikke, at den behøver at koste ekstra.

»Der er noget forkert i, at man enten går 100 procent på arbejde eller slet ikke. Det passede i industrisamfundet, men ikke i vores moderne samfund. Derfor er der god idé i nedsat arbejdstid. Økonomisk er det bare et spørgsmål om at flytte penge fra den ene kasse til den anden. Hvis en senior bliver på arbejdsmarkedet og skal have kompensation for nedsat arbejdstid, så skal kommunen bare have tilsvarende kompensation fra staten, som har sparet efterløn.«

Ole Sohn mener, at regeringens seks år lange forsøg på at piske seniorerne til at blive på arbejdsmarkedet har spillet fallit, og at der nu skal bruges kreativitet og gulerødder.

Mads Lebech, konservativ Frederiksberg-borgmester og formand for løn- og personaleudvalget i Kommunernes Landsforening (KL), må med andre ord forsøge at stoppe seniorernes flugt med de midler, han har. Og han syntes under alle omstændigheder heller ikke, at ideen om nedsat arbejdstid og lønkompensation er så fremragende.

»Hvem vil ikke gerne arbejde mindre for samme løn? En model som denne rummer det dilemma, at de grupper, der ikke kan gøre brug af de attraktive ansættelsesvilkår, vil opleve, at arbejdsgiveren giver flest penge til de medarbejdere, der arbejder mindst. I en tid med rekrutteringsvanskeligheder må målet være at motivere ældre medarbejdere til at blive et par år længere på normale vilkår.«

Det vil også lykkes, for seniorpolitik er klart sat på dagsordenen i kommunerne, mener han.

»Undersøgelser viser, at det afgørende for seniorernes valg er, at arbejdet er attraktivt. I den sammenhæng ved vi, at det er anerkendelse, udvikling og fleksibilitet, som spiller en rolle. Skal vi fastholde ældre medarbejdere, bliver det vigtigt, at vi dyrker kompetenceudvikling og indflydelse på jobindhold gennem seniorsamtaler. Og vi ved, at en meget stor del af kommunerne har opnået rigtig gode erfaringer med seniorsamtaler,« siger Mads Lebech.