Ingen opbakning til forslag om skattefri ledighedsforsikringer

Af | @JanBirkemose

Mens de private forsikringsselskaber stormer frem med nye arbejdsløshedsforsikringer, ser regeringens forsøg på at sætte endnu mere fart på udviklingen ud til at blive en fiasko.

Både Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne vender tomlen nedad til regeringens nye plan om gøre de private forsikringer mod ledighed skattefri. I sidste uge kortlagde Ugebrevet A4 det hastigt voksende marked, hvor flere af de store forsikringsselskaber nu tilbyder op til 12.000 kroner ekstra om måneden i tilfælde af ufrivillig arbejdsløshed. Blandt andet har benzinselskabet Statoil i samarbejde med Fair Forsikring meldt sig på det nye marked.

Fælles for de nuværende forsikringer er, at kunderne kan trække præmien fra i skat, mens udbetalingerne er skattepligtige. For at stimulere markedet yderligere har regeringen netop sendt et lovforslag i høring, som skal fjerne fradragsretten for præmierne og til gengæld gøre ydelserne skattefrie. Ifølge kilder i Skattemini-steriet skyldes forslaget en henvendelse fra forsikringsselskaberne, der mener, at skattefrie udbetalinger vil resultere i mindre bureaukrati og administrative byrder.

Men den politiske timing er ikke i forslagets favør. Regeringens støtteparti Dansk Folkeparti kæder forslaget sammen med finanslovens planer om at spare 800 millioner kroner på dagpengeområdet og mener derfor, at forslaget er socialt skævt.

»Hvis staten går ind og bruger penge på at motivere de højtlønnede til at tegne en ekstra dækning, som i bund og grund er til gavn for dem selv, og samtidig går ind og strammer skruen over for dem, der tjener mindst og bruger det supplerende dagpengesystem, så er der tale om social skævvridning. Vi vil ikke være med til at skære ned i dagpengene for de lavestlønnede samtidig med, at man præmierer og begunstiger de højestlønnede med skattefrihed. Det er en social profil, vi ikke vil lægge stemmer til,« siger Kristian Thulesen Dahl til Ritzau.

Også Socialdemokraterne vender sig mod forslaget, som efter partiets mening vil undergrave solidariteten i det nuværende arbejdsløshedsforsikringssystem. Det skyldes en frygt for, at de foreslåede ændringer af dagpengereglerne vil få et antal højtlønnede til at forlade a-kasserne og i stedet forsikre sig privat – ikke mindst hvis der er en skattefri gulerod.

»Det vil gå ud over solidariteten i det almindelige dagpengesystem. Mange højtuddannede ville melde sig ud af a-kasserne, og det vil undergrave det solidariske element i vores forsikringssystem. Hvis de højtlønnede ikke er med til at betale, bliver der færre kroner til de øvrige, og dermed lades de lavtlønnede og dem med størst risiko for arbejdsløshed i stikken,« siger Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Bjarne Laustsen, til Ritzau.