Ingen grund til klynk

Af forbundsmand Ulrik Salmonsen, Dansk Jernbaneforbund

Fagligt talt Miljøtilskuddet til godstransport på jernbane bør genindføres. For selv om Mols-Linien kalder det statsfinansieret konkurrence, er situationen i virkeligheden omvendt. Oven i hatten er tilskuddet til gavn for både miljøet og borgernes pengepung.

Rederiet Mols-Linien mener sig på godstransportområdet mellem landsdelene hårdt presset af Railion Danmark, som gør sig i jernbanetransport. Det til trods for, at netop Mols-Linien har skabt sig et enormt marked for transport af løstrailere. I den hensigt at øge sin markedsandel med 20 procent har rederiet blandt andet anskaffet nye godsfærger, som vil øge kapaciteten med op til 40 procent.

Holder Mols-Liniens prognoser stik, vil den tunge trafik på Danmarks landeveje øges væsentligt.
En sådan udvikling er ikke gratis for samfundet. Hvert år kvæstes 10.000 personer i trafikken, og 500 mister livet. I hver tredje af disse ulykker er en lastvogn involveret. Blandt andet på denne dystre baggrund bakker jeg op om den politiske kamp, Railion Danmark kæmper for at bevare det særlige miljøtilskud på området for jernbanetransport. Uden dette miljøtilskud vil den selvfinansierende godstransport på jernbane uvægerligt gå meget trange tider i møde.

Nu kunne konkurrerende godstransportvirksomheder muligvis forfalde til at påstå, at det såkaldte miljøtilskud til jernbanegodstransporten bliver finansieret af den danske statskasse. En sådan påstand er langt fra korrekt. Det særlige miljøtilskud bliver nemlig finansieret af de infrastrukturafgifter, som selskaber, der opererer på jernbanerne, er pålagt at betale til staten per kørt kilometer. Det kan tjene til oplysning, at man i Danmark betaler en af verdens højeste infrastrukturafgifter på jernbane.

Miljøtilskuddet til jernbanegodstransporten stoppede uden varsel 1. maj i år, selv om Trafikministeriet har indstillet til EU-kommissionen, at tilskuddet bør fortsætte. Desværre tøver kommissionen i denne sag – man har tilsyneladende slået bremserne i over for en godkendelse.
Jeg står totalt uforstående over for EU-kommissionens tilbageholdenhed. Vores forundring skal blandt andet ses i lyset af, at De Europæiske Fællesskaber selv har truffet beslutning om, at der skal flyttes mere trafik fra landevejene og over på jernbanen. Følges denne beslutning ikke, vil landevejstrafikken i Europa bryde totalt sammen i løbet af få år - blandt andet på grund af den voldsomme stigning i godstransport med lastbiler.

Det er helt ude af proportion, at Railion Danmark, som har under én procent af markedsandelen, skulle udgøre en trussel mod Mols-Linien. Railion transporterer cirka 30 trailere i døgnet mod Mols-Liniens 700-800 enheder!

Jeg mener, at der hurtigst muligt bør ske en forøgelse af det selvfinansierede og dermed omkostningsneutrale miljøtilskud til jernbanegodstrafikken. Indsatsen bør ikke alene ske i Danmark men også på EU-plan. En sådan indsats vil være perspektivrig og visionær i modsætning til en bevidstløs fortsættelse af den statsfinansierede udbygning af motor- og landeveje, hvis drift hvert år koster skatteborgerne milliarder af kroner.