Indvandrere vælger Marianne Jelved som garant for integration

Af | @MichaelBraemer

Selv om indvandrerne traditionelt stemmer socialdemokratisk, er den radikale leder Marianne Jelved den statsministerkandidat, der bedst kan tage hånd om integrationen. Det mener indvandrerne i en ny meningsmåling.

RANGLISTE Formanden for den radikale folketingsgruppe, Marianne Jelved, er den statsmini-sterkandidat, som indvandrerne helst vil have til at stå i spidsen for en indsats, der forbedrer integrationen af flygtninge og indvandrere i Danmark.

Hun opnår 34 procent af stemmerne i en meningsmåling foretaget af Catinét Research for Ugebrevet A4 blandt et repræsentativt udsnit af flygtninge og indvandrere. Modkandidaterne i målingen er nuværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og den socialdemokratiske partileder Helle Thorning-Schmidt, som får opbakning fra henholdsvis 5 og 20 procent af indvandrervælgerne.

Opbakningen til den radikale leder på bekostning af Socialdemokraternes formand er bemærkelsesværdig på baggrund af de stærke socialdemokratiske sympatier, indvandrervælgergruppen traditionelt har haft.

Indvandrere har i alle meningsmålinger gennem årene tilkendegivet en stærk opbakning til Socialdemokraterne. Da Catinét Research gennemførte den seneste måling blandt indvandrerne i 2006, stod Socialdemokraterne til at få næsten halvdelen af stemmerne – 47,6 procent.

Også radikale og SF stod dog stærkt blandt indvandrerne med en opbakning på henholdsvis 21,4 og 19 procent. Enhedslisten fik opbakning fra 7,2 procent, og dermed løb oppositionspartierne med stort set alle stemmerne.

En opbakning på kun 2,6 procent af stemmerne var således nok til at gøre Venstre til det borgerlige parti med størst opbakning, og i det lys kan det jo udlægges som en sejr, at statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) i den aktuelle måling høster opbakning fra en dobbelt så stor andel af indvandrervælgerne.

Marianne Jelveds forspring kommer helt bag på valgforsker Hans Jørgen Nielsen fra Københavns Universitet. Han havde forventet, at Helle Thorning-Schmidt ville være det foretrukne valg på baggrund af det stemmemønster, man ellers ser blandt indvandrere.

»Forklaringen kan være, at Helle Thorning-Schmidt i store træk slutter op om regeringens indvandrerlovgivning og opfattes som lige så skrap som de borgerlige partier. Hun får smæk for at købe den samlede pakke og forbindes ikke med en folkelig og indvandrerpositiv velfærdspolitik. Jelved, derimod, udgør en opposition til regeringens udlændingepolitik, og så hæfter man sig åbenbart mindre ved, at hun hele tiden taler om skattelettelser og om, at det skal kunne betale sig at arbejde.«

Integrationsforsker på Aarhus Universitet Peter Nannestad er lige så forundret. Hans forklaring på paradokset er på linje med Hans Jørgen Nielsens:

»Indvandrerne er nok mere sikre på, hvor de har Marianne Jelved, når det gælder udlændingepolitikken, hvor de radikale i høj grad er forbundet med stærke standpunkter. Men samtidig taler de jo om beskæringer af de velfærdsordninger, som mange indvandrere er afhængige af, og deres skatte- og velfærdspolitik er den mest neoliberale, vi har. Som deres politik er blevet karakteriseret: Åbne grænser og lukkede kasser. Men det sidste er åbenbart lidt uklart for indvandrerne. Jeg tror ikke, de ville have vidst meget, hvis man havde spurgt til de radikales stilling på velfærdsområdet.«

Marianne Jelved kommenterer ikke meningsmålinger, men næstformanden i den radikale folketingsgruppe Margrethe Vestager mener, at »åbne grænser og lukkede kasser« giver et fortegnet billede af den radikale politik og er ikke overrasket over den store opbakning til den radikale leder fra indvandrerne.

»Hvis man som vælger med indvandrerbaggrund ser på Marianne Jelved, tror jeg ikke, man kan være i tvivl om, at hun står for en politik, hvor ingen på forhånd dømmes ude eller skal op ad en rangstige for at blive accepteret. Og i øvrigt er det jo ikke sikkert, at indvandrerne kun tænker i egne interesser. Jeg er sikker på, at de forholder sig til politik i en bredere sammenhæng.«