Industriens tillidsfolk siger ok til forliget

Af Research: Jens Peter Houe

Et flertal af industriens tillidsrepræsentanter i A4’s erhvervspanel vil stemme ja til overenskomstforliget mellem CO-industri og Dansk Industri. Specielt den nye uddannelsesfond hilses velkommen, mens der er utilfredshed med, at LO-medlemmer ikke får særlige goder.

OK OK Tillidsrepræsentanterne på de store industrivirksomheder tager pænt imod det overenskomstforlig, som industrikartellet CO-indu-stri og arbejdsgiverne i Dansk Industri indgik søndag den 25. februar. En rundspørge til A4’s faste erhvervspanel viser, at 7 ud af 12 tillidsrepræsentanter fra industrivirksomheder vil stemme ja til forliget. Tre har endnu ikke taget stilling, mens to vil stemme nej.

Det er fællestillidsrepræsentanter og tillidsrepræsentanter fra store virksomheder som Grundfos, Danfoss og TDC, der har deltaget i rundspørgen i sidste uge.

A4 har også bedt tillidsrepræsentanterne fremhæve de mest positive elementer i forliget, og her nævnes den nye uddannelsesfond af over halvdelen af deltagerne. Peter Madsen, fællestillidsrepræsentant for cirka 1.500 ansatte i Post Danmark i Nordjylland, fremhæver netop uddannelsesfonden som en af de væsentligste grunde til, at han vil stemme ja:

»Hvis ufaglærte har gået 10-15 år på samme arbejdsplads og ikke har fået efteruddannelse, er de altså i problemer, hvis de mister deres job. Derfor er det nødvendigt med uddannelse. Og umiddelbart ser det ud til, at forhandlerne har lavet et system, som er let at administrere,« siger Peter Madsen.

Tillidsfolk savner særrettigheder

Flere tillidsrepræsentanter peger også på øremærket barselsorlov til fædre og en fritvalg-ordning som positive elementer i forliget. Frit valg-ordningen betyder, at den enkelte ansatte selv kan beslutte, om en mindre del af lønsummen skal gå til ferie, pension eller kontant udbetaling.

Men der er også torne i forliget – eller først og fremmest uden for forliget. En række tillidsfolk er nemlig skuffede over, at det ikke lykkedes at skaffe medlemmerne af LO-forbund særlige goder, som uorganiserede og medlemmer af »gule« fagforeninger ikke har ret til. Forhandlingerne mellem CO-industri og Dansk Industri (DI) brød i første omgang netop sammen, fordi DI ikke ville acceptere, at retten til løn under selvvalgt uddannelse skulle forbeholdes medlemmer af LO-forbund.

Lige præcis de manglende særrettigheder er udslagsgivende for, at Gunnar Jensen, fællestillidsrepræsentant for 1.350 ansatte på Danfoss i Nordborg, forventer at stemme nej til forliget. Han var parat til at gå i konflikt for kampen mod de »gule«:

»Havde forskellen mellem de »gule« og LO-medlemmer været der, ville jeg stemme ja. Vores topforhandlere havde orienteret os om, at det var meget væsentligt, og derfor er det meget skuffende, at det ikke kom med. Vi har flere og flere problemer i det daglige på grund af, at vi har »gule« medarbejdere. Det giver internt fnidder, fordi folk ser skævt til hinanden,« siger Gunnar Jensen.

Jørgen Bjergskov Nielsen, fællestillidsrepræsentant for 350 medlemmer af LO-forbund på NKT Cables, vil stemme ja til forliget. Men han ville også have været parat til en konflikt for at skaffe særrettigheder til LO-medlemmerne:

»Jeg har det utroligt dårligt med, at vi skal trække rundt med sådan en flok nasserøve i de gule fagforeninger. Arbejdsgiverne har så travlt med at fremhæve den danske model, men vi kan ikke forsvare den danske model, hvis vi ikke har en høj organisationsprocent i LO-fagbevægelsen,« siger Jørgen Bjergskov Nielsen.

Kontant belønning til tillidsfolk

Industrioverenskomsten indeholder den nyskabelse, at tillidsrepræsentanter fremover får en kontant belønning for arbejdet på mellem 8.000 og 30.000 kroner om året afhængigt af, hvor mange ansatte man repræsenterer. Det tager de tillidsrepræsentanter, som A4 har talt med, pænt imod:

»Der er mange, som ikke vil være tillidsrepræsentanter, fordi der er meget bøvl og arbejde ved det. Det nye vederlag vil formentlig betyde, at det bliver lettere at rekruttere nye tillidsfolk,« siger Gunnar Jensen, fællestillidsrepræsentant på Danfoss.

Jørgen Bjergskov Nielsen kalder vederlaget »fint nok«, men:

»Jeg så hellere, at vi i højere grad fik noget reel indflydelse i forhold til ændret struktur i virksomheden og udflytning af arbejdspladser. Vi hører tingene for sent, og derfor bliver vores indflydelse begrænset. Vi burde have nogle rettigheder, der sikrede tillidsfolkene mere indflydelse.«

A4 har også spurgt de tillidsfolk i erhvervspanelet, der ikke selv er omfattet af industriens overenskomster, om deres holdning til industriforliget. Det har vi gjort, fordi industriens resultat traditionelt er en stærk strømpil for de øvrige overenskomstforlig. Og her er stemningen fifty-fifty. Fire tillidsfolk mener, at forliget er tilfredsstillende, og fire er utilfredse.

Hans Søgaard Hansen, tillidsmand på Danish Crown i Faaborg og formand for tillidsmandskollegiet i hele slagterikoncernen, er mildest talt ikke interesseret i, at særlig meget af indu-striens forlig bliver kopieret ind i slagteriernes overenskomst. Og begrundelsen er helt enkel:

»Der er for få penge i den. Ideen med uddannelsesfonden er god nok, men der følger for lidt penge med. Og lønstigningerne er for lave,« siger Hans Søgaard Hansen.

Mens industrien er et minimallønsområde, hvor kun mindstelønnen aftales i overenskomsterne, mens de reelle lønninger aftales lokalt på arbejdspladserne, er slagterierne et normalløns-område. Det betyder, at lønnen ene og alene bliver forhandlet ved de centrale forhandlinger. Derfor vil normallønsområderne ikke nøjes med de lønstigninger, som industrien har aftalt.

Men industrien skal heller ikke føle sig for sikker på, at medlemmerne stiller sig tilfredse. Peter Madsen, fællestillidsrepræsentant i Post Danmark Nordjylland, stemmer selv ja, men er bange for, at forliget ikke lever op til medlemmernes forventninger:

»Der var skabt enormt høje forventninger til den her overenskomstforhandling. Alle havde oplevelsen af, at de skulle til lønfest. Man kan remse de gode resultater op i forliget, men alle spørger bare, hvad de får i lønstigning. Derfor tror jeg, det bliver svært at få stemt hjem.«