Industriens parter vil slanke det offentlige

Af

Dansk Industri og CO-industri er gået sammen om et forslag til en vidtgående reform af den offentlige sektor. Den skal blandt andet forbedre erhvervslivets vilkår.

Amterne skal nedlægges og kommuner slås sammen. Børnene skal undervises i større skoler og kommunernes administration digitaliseres. Gymnasierne skal overgå til selvejende institutioner, daginstitutionerne holde længere åbent og den kollektive trafik varetages af staten. Og så skal der luges kraftigt ud i det offentlige bureaukrati, blandt andet når det gælder udbetaling af sygedagpenge, skatteligning, behandling af byggesager og den offentlige miljøkontrol.

Dansk Industri og CO-industri tager i et nyt debatoplæg »Udvikling i den offentlige sektor« fat på en række områder, som trænger til at blive forbedret og forenklet i forbindelse med en ny kommunal struktur. Sidste efterår besluttede regeringen at nedsætte en strukturkommission, som inden udgangen af i år skal komme med anbefalinger til, hvordan den offentlige sektor skal indrettes i fremtiden. Det er den debat, som de to parter på industriområdet ønsker at tage fat på allerede nu. »Dansk Industri og CO-industri har en sammenfaldende interesse i, at en reform gennemføres i overensstemmelse med erhvervslivets interesser,« hedder det i oplægget. En reform skal ifølge de to organisationer sikre, at den offentlige sektor drives så effektivt som muligt. Samtidig skal det sikres, at erhvervslivet får en langt mere ensartet og professionel behandling i kommunerne.

Formand for CO-industri Max Bæhring peger konkret på sygehusvæsenet, folkeskolen og børnepasning som områder, hvor der er behov for at udvikle kvalitet og effektivitet. Dansk Industri og CO-industri foreslår, at en lang række mindre kommuner slås sammen. En minimumsstørrelse på 25.000 indbyggere i en kommune vil være et godt udgangspunkt for at løse de fleste lokale opgaver. Der er desuden store effektiviseringsgevinster at hente på en digitalisering af en lang række offentlige opgaver, hedder det i oplægget.