Industri-overenskomst i strid med LO-anbefaling

Af

Overenskomstforliget i industrien giver flere ugers ekstra barselsorlov med løn, men ingen er øremærket til mænd. Dermed går forhandlerne mod deres egne anbefalinger. Ligestillingsforsker er skuffet over fagbevægelsen.

Hvis medlemmerne siger god for overenskomst-forliget mellem CO-industri og Dansk Industri, får industriens ansatte fremover i alt ti uger mere med løn under graviditet og barsel. Men det bliver op til familierne selv, hvem der tager orloven. I modstrid med de anbefalinger, som LO’s hovedbestyrelse godkendte i juni, er ingen af ugerne øremærket til manden.

Det møder skarp kritik fra Karen Sjørup, der er leder af Center for Ligestillingsforskning ved
Roskilde Universitetscenter. Hun kaldte i sin tid LO-anbefalingen om øremærkning »et stort skridt på vej mod øget ligestilling« og er nu skuffet over, at LO-fagbevægelsen ikke efterlever anbefalingen. Og det gør ikke skuffelsen mindre, at LO på kongressen i oktober vedtog en ny strategi om såkaldt køns-mainstreaming, der skal sikre, at de ligestillingsmæssige konsekvenser fremover skal tænkes ind i alle beslutninger.

»Efter min mening er det en meget uheldig overenskomstaftale. LO-fagbevægelsen har i den grad svigtet sine egne intentioner om mainstreaming og ligestilling,« siger Karen Sjørup.

I dag har de ansatte i industrien ret til 14 ugers barselsorlov med fuld løn, og den nye aftale betyder, at perioden med fuld løn udvides med i alt 10 uger – de sidste fire uger inden fødslen og seks uger efter fødslen. I de sidste seks uger kan man imidlertid kun få dækket løn op til 125 kroner i timen. Da kvinderne typisk er lavere lønnede end mænd, peger Karen Sjørup på, at det yderligere vil bidrage til, at kvinderne tager orloven, fordi det vil blive det mindste økonomiske tab for familien.

Næstformanden i Kvindeligt Arbejderforbund (KAD), Jane Korczak, var i sommer også særdeles begejstret for LO-anbefalingen om øremærkning af barselsorlov til mænd. Alligevel har KAD nu som det tredjestørste medlemsforbund i kartellet CO-industri sagt god for en overenskomst uden reserverede uger til mænd. Men Jane Korczak mener ikke, at der var noget at stille op, fordi de to største – og mandsdominerede – forbund i CO-industri, Dansk Metal og Specialarbejderforbundet (SiD), ikke bakker øremærkningen op:

»Det ville være dejligt med øremærkning af nogle barselsuger til mænd, men det ville jo kræve, at vi havde opbakning fra mændene i industrien. Og meget kan vi, men vi kan jo altså desværre ikke skrue inde i deres hoveder.«

Hun mener dog, at det samlede familiepolitiske billede i aftalen er positivt, fordi orloven trods alt bliver udvidet med 10 uger, og fordi forældre fremover får op til en uges frihed med løn, hvis deres børn er indlagt på hospitalet.

Familiens egen sag

Selv om både Metals og SiD’s repræsentanter i LO’s hovedbestyrelse sagde god for anbefalingen om øremærkning i sommer, var de to forbund allerede dengang lunkne over for at reservere nogle uger til mændene, medmindre det kommer som et massivt krav fra medlemmerne. Børge Frederiksen, formand for SiD’s industrigruppe og næstformand i CO-industri, siger blankt, at han ikke vil kæmpe for øremærkning:

»Et eller andet sted må det være familiernes eget valg, hvordan de vil indrette sig. Og det gælder også i forhold til, hvem der skal tage barselsorloven,« siger Børge Frederiksen.

Karen Sjørup mener imidlertid, at det er nødvendigt at »hjælpe« mændene med at tage barselsorlov ved at give dem nogle ugers barselsorlov, som ikke kan overføres til kvinden:

»Der er så meget i vores samfund, der holder mændene fra at tage orloven, hvis de har fornemmelsen af, at de dermed tager noget fra kvinderne. Mændene skal overbevise både arbejdsgiver og kolleger om, at de skal tage orloven i stedet for kvinden.«