Indfør mindsteløn nu

Af Ove Fich, tidligere MF og MEP

I de fleste europæiske lande er der en lovbestemt mindsteløn. Den bliver ofte til ved trepartsforhandlinger mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter og gøres derefter til lov.

I Danmark har vi ikke en minimumsløn, fordi lønspørgsmål traditionelt er et overenskomstanliggende. Det er derfor ikke juridisk forbudt at betale ansatte en helt uacceptabelt lille løn. Risikoen er naturligvis en faglig aktion, men i mange tilfælde slipper arbejdsgivere godt af sted med underbetaling. Og de kan ikke straffes gennem en retssag.

Tiden er inde til at indføre en minimumsløn i Danmark. For det første vil det sikre, at indvandrede – legale og illegale – ikke lovligt kan aflønnes under et bestemt niveau. Det samme gælder studerende og andre svage grupper på arbejdsmarkedet. En lov vil betyde, at arbejdsgivere, som underbetaler, vil begå en kriminel handling og dermed kan anklages ved domstolene. Der vil derfor forhåbentligt være en offensiv mod underbetaling og unfair konkurrence. Og det vil mindske antallet af illegale arbejdere.

Vi har alle set, hvordan østeuropæere har arbejdet til latterligt lave lønninger i især gartneri- og byggebranchen. Men hvor sanktionerne hidtil har været rettet mod de underbetalte arbejdere, vil de med en minimumsløn også kunne rettes mod arbejdsgiveren.

For det andet vil en minimumsløn tage højde for en ny tendens, hvor arbejdsgivere i stigende grad gør sine ansatte til enkeltmands-»firmaer«. Derved slipper arbejdsgiveren helt fri af sit ansvar blandt andet i forhold til arbejdsmiljø. Samtidig kan arbejdsgiveren i mange tilfælde betale »under-entreprenøren« en lavere løn end overenskomsten. Imidlertid ville vi kunne dæmme op for eventuelt misbrug ved at fastslå, at en lov om minimumsløn også gælder »enmandsfirmaer«.

Spørgsmålet er, på hvilket niveau minimumslønnen skal ligge. Logisk set bør den være på niveau med den laveste forhandlede løn på arbejdsmarkedet. Dermed mindskes risikoen for spekulation i forskellen mellem minimumslønnen og den aftalte løn – og der lægges ingen begrænsninger i, hvad overenskomstparterne kan forhandle sig frem til, når det blot er over minimumslønnen. Ideen er næppe god latin hos arbejdsgiverne og dele af fagbevægelsen, men rent logisk vil det kunne medvirke til at løse en række problemer.