Illegalt arbejde skal efterforskes bedre

Af Karsten Christensen

Rigsadvokaten vil udsende nye retningslinier til myndighederne, som dermed skal blive bedre til at få has på det illegale arbejde i Danmark.

Politiet og anklagemyndigheden skal være bedre til at afsløre og bedømme omfanget af kriminalitet i forbindelse med ulovlig beskæftigelse af udlændinge. Det mener Rigsadvokaten, som vil udsende nye retningslinier til myndighederne. Det vil ifølge justitsminister Lene Espersen (K) ske, når rigsadvokaten har forelagt de nye retningslinier for Integrationsministeriet.

Initiativet udspringer af en undersøgelse, som rigsadvokaten har foretaget om strafudmålingen i sager, hvor udlændinge har arbejdet i Danmark uden arbejdstilladelse, og som Ugebrevet A4 beskrev for nylig. Undersøgelsen viste, at de stramninger af lovgivningen vedrørende brug af illegal arbejdskraft, der blev vedtaget i Folketinget i 2000, kun sporadisk er slået igennem. I en analyse af omfanget af illegalt arbejde i bygge- og anlægsbranchen samt landbrug, skovbrug og gartneri slog Bygge-, Anlægs- og Trækartellet for nyligt til lyd for, at politiet gør mere ud af efterforskningen i sager om brug af illegal arbejdskraft.

Justitsministerens oplysning om Rigsadvokatens initiativ fremgår af et svar til Enhedslistens Line Barfod, der ville vide, hvad ministeren vil gøre for at sikre, at politiet har adgang til al relevant information i forbindelse med illegal arbejdskraft. Baggrunden er en sag fra en tidligere stolefabrik i Sorø, hvor Specialarbejderforbundet opdagede, at to litauere uden arbejdstilladelse var i gang med at demontere en fabrikshal. Sagen blev meldt til politiet, der nok kendte lovgivningen, men i første omgang fejlfortolkede den med det resultat, at litauerne blev løsladt. Med en rigtig fortolkning af loven ville sagen i stedet være endt med advarsler eller bøder samt udvisning af de to litauere.

Politimesteren i Ringsted erkender, at man har fejlfortolket loven, men oplyser, at der verserer en sag om brug mod ejeren af fabrikshallen om benyttelsen af illegal arbejdskraft. Under sagen vil anklagemyndigheden nedlægge påstand om en bødestraf »af ikke ubetydelig størrelse«.

Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) er kaldt i samråd i Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, der vil have ham til at redegøre for, hvad regeringen vil gøre for effektivt at stoppe det illegale arbejde i Danmark. Samrådet finder sted 30. oktober.