Ikke alle fagforbund er usynlige

Af Peter Rasmussen, konsulent i Dansk El-Forbund

I Ugebrevet A4 nummer 28 kan man læse, at fagforbundene er usynlige ude på erhvervsskolerne. Det er efter min mening en undervurdering af det opprioriterede medlemshvervningsarbejde i nogle LO fagforbund. Dansk El-Forbund har i mere end to år arbejdet med en ekstra indsats i forhold til de potentielle medlemmer på de tekniske skoler. Indsatsen har betydet en fremgang af medlemsprocenten blandt lærlinge og unge.

Dansk El-Forbund ansatte 1. januar 2002 en central agitator, hvis primære arbejdsopgave er  at sikre Dansk El-Forbund mest mulig synlighed på grunduddannelsen. Konsulentens opgave er blandt andet at koordinere og udføre besøg på de tekniske skoler samt at udvikle hvervningsstrategier i samarbejde med afdelingerne.

I dag har unge ikke automatisk relation til fagbevægelsen, og de kan desværre i mange tilfælde se denne som forældet, tung og ikke-nærværende. Samtidig har fagbevægelsen sværere ved at trænge igennem i medierne. Det er utroligt vigtigt for fagbevægelsen at gøre sig synlig på erhvervsskolerne. Det er, når de kommende medlemmer er under uddannelse, fagbevægelsen har nemmest ved at vise sig for dem, og det bør derfor være et hovedindsatsområde for medlemshvervningen. Problemerne omkring medlemstilbagegangen er langt fra løst. Det er dog vigtigt at se på det positive og derigennem udvikle en fremadrettet strategi.