I DSU er der plads til alle

A4 har flere gange bragt kritiske artikler om de politiske ungdomsorganisationers manglende appel til faglige unge. I Danmarks Socialdemokratiske Ungdom er der sket meget på området det seneste år.

Et øget fokus på netværk, mere spændende tilbud rettet mod faglige unge og langt mere indflydelse har medført en markant stigning i antallet af medlemmer med faglig baggrund samt et stadigt voksende aktivitetsniveau.

En meget stor erkendelse er, at unge i dag ikke er, som unge var for blot 10 eller 20 år siden. I dag er det helt afgørende for unge, at der er kort fra holdning til handling. Dette tog vi konsekvensen af i DSU for godt et år siden. Samtidig erkendte vi, at det er centralt for at engagere unge, at de kan møde toppolitikere og andre kendisser ansigt til ansigt og på denne måde øve direkte indflydelse. Man kan diskutere, om disse træk gør sig særligt gældende for faglige unge. Det gør de ikke nødvendigvis. I DSU er der aldrig blevet set ned på faglige unge. Problemet har nærmere været manglende tro blandt de faglige unge på, at ens egne argumenter holder. Når ens baggrund for at diskutere politik eksempelvis er en mureruddannelse, kræver det ekstra mod at stille sig op på en talerstol på lige fod med statskundskabere og andre belærte hoveder.

For et år siden ansatte DSU en medarbejder, der fik den specifikke opgave at udvikle og understøtte DSU’s faglige arbejde. Ud over at arrangere aktiviteter fik hun til opgave at varetage kontakten til de faglige ungdomsorganisationer samt skabe bedre rammer for at formulere og formidle politik målrettet faglige unge. Samtidig oprettede en gruppe faglige DSU’ere netværket »Faglig fraktion«, som et forum for unge socialdemokrater med en faglig baggrund. Netværket skulle ikke fungere som en egentlig fraktion, men som en mulighed for at skabe et sammenhold inden for rammerne af DSU som en pendant til organisationens meget »boglige« medlemmer. Her et år efter består faglig fraktion af 50 faglige unge, der alle deltager aktivt i DSU’s politiske arbejde, og DSU’s samarbejde med de faglige ungdomsorganisationer fungerer forrygende.

Jeg arbejder selv som ufaglært medarbejder på Vestas og sidder samtidig i DSU’s forbundsstyrelse. Jeg har det seneste år oplevet en kæmpe ændring i DSU i forhold til organisationens appel til faglige unge. Aktivitetsniveauet blandt mine faglige kammerater i DSU er blevet forøget massivt. Jeg må derfor sige lige ud, at A4’s fremstilling af ungdomsorganisationer som akademiske bogklubber gælder ikke for DSU. Selvfølgelig skal DSU arbejde for at få endnu flere faglige unge med i den politiske kamp. Men jeg mener også, at den udvikling, der er sket det seneste år, er værd at bemærke. DSU har taget kampen op.

- Steen W. Ørts, medlem af DSU's forbundsstyrelse og ufaglært arbejder på Vestas

Skriv nyt indlæg