Hvert femte firma er på dødskurs

Af | @IHoumark

Det går så dårligt i erhvervslivet, at hver femte virksomhed er på vej til at gå fallit. Ifølge en ny analyse er 60.000 arbejdspladser på spil. Bølgen af konkurser ser ifølge ekspert ud til at fortsætte i 2012.

Foto: Foto: Mads Jensen, Scanpix.

FALLITTENS RAND Mange danskere får sig en kold dukkert i det nye år, fordi de som følge af en konkurs enten bliver fyret eller ikke får leveret forudbetalte varer. Risikoen for at blive ramt af en konkurs er steget i de senere år, og nye tal viser, at ikke færre end 21 procent af virksomhederne nu skranter alvorligt.

At der er grund til at bide negle i mange virksomheder, fremgår med al tydelighed af virksomhedernes regnskaber. Tal fra ikke færre end 180.700 selskaber afslører ud fra en velafprøvet metode, at hele 37.500 af dem – svarende til hver femte – har retning mod konkurs, da de kører med underskud og mangler penge på kistebunden. Det viser en analyse foretaget af firmaet Kaas & Mulvad for Ugebrevet A4.

Analysefirmaet har gennemgået samtlige nøgletal for de mange virksomheder og udpeget de selskaber, der både tærer på egenkapitalen og kører med underskud.

Ifølge analysen er 59.800 mennesker i fare for at miste deres job som følge af konkurs. Allerede før det kommer så vidt, har den dårlige økonomi dog sure konsekvenser for de ansatte. Det kan næstformanden for 3F Hotel & Restauration Jan Mathisen tale med om.

»Vi ser en stigende tendens til, at pressede restauranter og hoteller skærer helt ind til benet. Det betyder eksempelvis, at kokke må gå lige fra den ene opgave til den anden uden pauser ind imellem. Og på hoteller må stuepiger og rengøringsassistenter knokle røven ud af bukserne, for normeringerne er helt i bund,« fortæller Jan Mathiesen.  

Ifølge den nye analyse har 36 procent af restauranterne kurs mod fallit, og det samme gælder 28 procent af hotellerne. Fremtidsudsigterne for mange spisesteder er mørke, vurderer seniorrådgiver René Ostenfeld fra kreditvurderings-bureauet Experian.

»Restaurationsbranchen blev hårdt ramt, da krisen satte ind i 2008, og der er mange restauranter, som stadig har det svært. Jeg vil tro, at antallet af restauranter, som går konkurs, fortsat vil ligge højt i 2012,« siger René Ostenfeld.

Ud over at miste jobbet får tjenere og kokke ofte en økonomisk øretæve, når en restaurant drejer nøglen om.

»Når medarbejderne kan mærke, at det går skidt i restauranten, så bliver de af frygt for at blive fyret mere tilbageholdende med at gøre krav på tillæg og indbetalinger til pension. De penge går de så glip af ved en eventuel konkurs, fordi kravene ikke er rejst formelt før konkursen,« forklarer Jan Mathiesen.

Byggefirmaer i fare

Der er meget stor forskel på, hvor stor en andel af virksomheder inden for de forskellige brancher, der trues af konkurs. Ifølge analysen ligger blandt andre postordreforretninger og fitnesscentre helt i top med næsten hvert andet firma på spanden. I den anden ende af skalaen kan man i analysen fra Kaas & Mulvad se, at kun ni procent af pelsdyravlerne og otte procent af tandlægerne har retning mod konkurs.

Blandt firmaerne i byggebranchen står det generelt skidt til. Eksempelvis er 26 procent af tømrer-firmaerne og 24 procent af murer-firmaerne på dødskurs.

Bygge og anlægsbranchen er i knæ, forklarer seniorøkonom Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeri.

»Der bliver ikke sat ret meget byggeri i gang, og der er cirka 15.000 udenlandske håndværkere i Danmark. Det gør konkurrencen mellem virksomhederne benhård, og dermed bliver avancerne små eller udebliver helt. Det betyder, at mange virksomheder kommer ud med ringe overskud eller egentlige underskud,« siger Finn Bo Frandsen.

Når seniorøkonomen kigger i krystalkuglen for byggeriet, ser han ikke de store lyspunkter.

»I 2011 som helhed forventer jeg 750 konkurser. Det svarer i gennemsnit til, at to virksomheder drejer nøglen om hver eneste dag året rundt. Desværre ser jeg ikke nogen tegn på, at vi i 2012 får en markant nedgang i antallet af konkurser,« siger Finn Bo Frandsen.

Inden for byggeriet oplever syv procent af virksomhederne, at de ikke kan låne nok penge fra bankerne til at kunne løfte de opgaver, som de gerne vil. Det viser Danmarks Statistiks tal for såkaldte finansielle begrænsninger.

»Det svarer i runde tal til, at virksomheder med tilsammen 10.000 ansatte oplever, at de ikke kan få forøget kassekreditten eller låne penge til driften under et byggeri. Det her burde absolut interessere erhvervs- og vækstminister Ole Sohn, for mangel på kredit er en alvorlig hindring for at skabe vækst, « siger Finn Bo Frandsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Ole Sohn. Men i Venstre mener erhvervsordfører Kim Andersen, at man fra politisk side skal være særdeles varsom med at blande sig i bankernes udlån.

»Det er bankernes og ikke statens opgave at bedrive udlånspolitik. Det har altid været svært at låne penge under en krise, og sådan er det så også nu. Når det er sagt, skal man dog være opmærksom på, at ultraliberalismen ikke hersker, da vi fra statens side har hjulpet bankerne med fire bankpakker,« siger Kim Andersen.

Vest er bedst

Der er en ret stor forskel mellem landsdelene på, hvor stor en andel af virksomhederne, der er truet af konkurs.

Ifølge analysen fra Kaas & Mulvad dukker fem jyske kommuner op som de bedst stillede. I for eksempel kommunerne Lemvig, Thisted og Frederikshavn er ’kun’ 17-18 procent af virksomhederne truet af konkurs.

I den dårligste ende af ranglisten ligger fem østsjællandske kommuner. For eksempel København og Frederiksberg med 23-24 procent af virksomhederne truet af konkurs.  

»Når man ser på, hvor mange der går neden om hjem, så er andelen større i Østdanmark end i Vestdanmark. Det kan have noget at gøre, hvor villig man er til at løbe risici i de forskellige landsdele,« forklarer René Ostenfeld fra Experian.

Spark til kickstart

Hvis man vil have flere firmaer væk fra fallittens rand, så skal der føres en anden økonomisk politik, mener Kim Andersen fra Venstre.

»Vi skal ikke presse virksomhederne yderligere med flere skatter og afgifter, som øger deres omkostninger ved produktion. Eksempelvis synes jeg, at NOx-afgiften (forurenings-afgift, red.) er helt hen i skoven,« siger Kim Andersen.

Han bryder sig ikke om timingen af regeringens kickstart, som blandt andet medfører fremrykning til 2012 af offentligt byggeri og en bevarelse af fradraget for lønudgifter til at få udført arbejde i hjemmet.

»Regeringens økonomiske politik med flere afgifter svarer over for erhvervslivet til, at man tager en syg mand og giver ham et slag i hovedet med en hammer. Hvis han overlever, forsøger man så bagefter at live ham op med en kickstart. Det virker bagvendt på mig.«

I stedet for »at bruge sin tid på at læse op fra Venstres bog om retorik, så burde Kim Andersen hellere tage at bruge sin tid på at bidrage til at finde løsninger på tidens udfordringer.« Det mener erhvervsordfører Benny Engelbrecht fra Socialdemokraterne.

»Man skal se regeringens politik i sin helhed, og her prøver vi på at forbedre erhvervslivets konkurrenceevne blandt andet via treparts-forhandlinger til foråret. Og når man taler om NOx-afgiften, så giver den på kort sigt nogle ekstra omkostninger, men på længere sigt vil den være en stor gevinst for samfundet,« siger Benny Engelbrecht.

2012 ser mørk ud

Som nævnt er der 21 procent af virksomhederne, der er på vej mod konkurs. Og en hel del af dem vil desværre ende der. Ifølge en tilsvarende opgørelse fra Experian, så er 12 procent af de virksomheder, der for et år siden blev anset for at være truet af konkurs, ude af markedet her et år senere. 

Det faktiske antal konkurser ligger i de her år på et ret højt niveau. Mens det gik godt midt i 00’erne var man helt nede på cirka 200 konkurser om måneden, mens man nu er oppe på, at 500-600 virksomheder drejer nøglen om hver måned. Eksempelvis viser tal fra Danmarks Statistik, at mens der i november 2007 var 288 konkurser, så var der i år i november 631 konkurser.

»Antallet af konkurser i 2012 vil efter alt at dømme fortsætte med at ligge stabilt på det nuværende høje niveau. Måske bliver der lidt færre end i 2010, som var et rædselsår i forhold til konkurser,« siger seniorrådgiver René Ostenfeld.