Hver syvende folketingspolitiker på dobbeltarbejde

Af Martin Stokkebro Moestrup

26 medlemmer i det nye folketing har også en stol i enten et byråd eller et regionsråd. Især hos Dansk Folkeparti er det populært med dobbeltmandater. Det viser en kortlægning af samtlige folketingsmedlemmer, som Ugebrevet A4 har foretaget. Flere partier forbyder deres medlemmer at have to mandater, mens andre derimod ser det som en styrke. For det enkelte medlem kan det dog være svært at håndtere to mandater samtidig, og flere overvejer allerede nu at stoppe i byrådet.

Foto: Illustration: Thinkstock

OVERARBEJDE. Når det nye Folketing åbner i morgen vil 26 ud af 179 folketingsmedlemmer have andet at tænke på end folketingsarbejdet. De er nemlig også valgt ind i et byråd eller et regionsråd og skal derfor passe to job samtidig. Det svarer til, at hver syvende folketingspolitiker sidder på dobbeltmandat.

Især den nye opposition gør brug af dobbeltmandater, men også hos det kommende regeringsparti Radikale Venstre accepterer man dobbeltmandater. Til gengæld forbyder både S, SF og Enhedslisten deres folketingsmedlemmer at dobbeltjobbe politisk.

I Dansk Folkepartis gruppe på Christiansborg har 11 ud af partiets 22 mandater også et job at passe i et af landets byråd. Én af dem er det nyslåede folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Alex Ahrendtsen, som også sidder i Odense Byråd. Han mener, at det er en fordel at arbejde begge steder.

»Man er mere opmærksom på lovgivningsarbejdet, hvis man også sidder i et byråd og ved, hvordan den lovgivning, man vedtager i Folketinget, virker ude i kommunerne,« siger han.

Flere politiske pladser giver erfaring

Alex Ahrendtsens holdning deles af de fleste af de kommende folketingsmedlemmer med dobbeltmandat, som Ugebrevet A4 har talt med. Spørger man danskerne, er holdningen dog en ganske anden.   

Således svarede næsten 7 ud af 10 danskere i juni i år, at det efter deres opfattelse er umuligt at passe det politiske arbejde begge steder tilfredsstillende. Det viser en meningsmåling, som Analyse Danmark dengang foretog for Ugebrevet A4. 

Venstres Karsten Nonbo har siden 1998 siddet i Folketinget. Han er samtidig valgt ind i Næstved Byråd og mener, at dobbeltrollen giver en god forståelse, af hvordan lovgivningsarbejdet i Folketinget virker ude i kommunerne.

»Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at der var nogle flere, der havde erfaringer fra det praktiske liv i kommunerne, så man ikke bare er kommet i Folketinget ved at være cand.scient.pol. og have læst sig til alting,« siger han.

Socialdemokraterne siger nej

Socialdemokraterne er et af de partier, der ikke tillader dobbeltmandater. Det skyldes, ifølge Finn Stubtoft, vicepartisekretær for Socialdemokraterne, at man i Socialdemokratiet anser posten som folketingsmedlem som et fuldtidsjob.

»Vi mener ikke, at det giver mening, at man kan passe et fuldtidsjob i Folketinget samtidig med, at man sidder i et byråd. Det har man simpelthen ikke tid til,« siger han.

Arbejdsbyrden i Folketinget er steget år efter år. Alene fra 1974 til 1994 blev mængden af dokumenter tredoblet, siger Tim Knudsen, professor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

Det har blandt andre Helge Adam Møller, der sad i Folketinget for Konservative fra 1984 til 2011, godt bemærket. I de senere år modtog han dagligt 150 mails og 1.800 siders udvalgsbilag og rapporter, som han måtte forsøge at læse sig igennem.

Han mener principielt, at dobbeltmandater kan være gode, men påpeger samtidig, at arbejdsbyrden kan blive for stor, hvis et folketingsmedlem har flere ordførerposter. Derfor er det sværere for små partier at have folketingspolitikere med dobbeltmandater.

»Når man kommer ned på otte mandater, som den konservative gruppe er på nu, så er de fleste ordfører på fem forskellige områder, hvilket efterlader meget lidt tid til eksempelvis byrådsarbejde,« siger han og tilføjer:

»Jeg tror også, at man bliver en bedre politiker, hvis man har et par interesser uden for politik og ikke kun beskæftiger sig med politik 90 timer om ugen.«

Flere overvejer at stoppe i byrådet

Flere af de nyvalgte folketingspolitikere, som Ugebrevet A4 har talt med, overvejer da også, om det er muligt at håndtere to mandater samtidigt.

En af dem er Mai Henriksen, nyvalgt folketingsmedlem for Konservative. Hun sidder i øjeblikket i Odense Byråd, men overvejer, hvorvidt hun kan finde tid til begge opgaver.

»Jeg har fået tre store ordførerskaber, så det kan godt blive rigtigt svært. Men om et par måneder ved jeg, hvordan min arbejdsbalance bliver,« siger hun.

Andre har allerede besluttet sig. Lone Loklindt, nyvalgt folketingsmedlem for Det Radikale Venstre, overlader 1. november sin post i byrådet på Frederiksberg til partifællen Morten Jung.

»Begge opgaver er så vigtige, at de fortjener fuld opmærksomhed,« siger hun.

Selv om Helge Adam Møller er skeptisk overfor dobbeltmandater i de mindre partier, mener han, at et stort parti som Socialdemokratiet kunne få gavn af dobbeltmandater. De ville ifølge ham gøre det lettere for partiet at koble arbejdet i kommunerne med lovgivningsarbejdet i Folketinget.

»Jeg er sikker på, at Socialdemokratiet ville have gavn af, hvis de havde tre eller fire af deres borgmestre siddende i folketingsgruppen. Det ville de ikke have problemer med, når de er en så stor gruppe. Gruppens arbejde ville blive bedre,« siger han.

Den påstand er vicepartisekretær for Socialdemokratiet, Finn Stubtoft, ikke enig i. Han påpeger, at Socialdemokratiets folketingsgruppe løbende holder møder med partiets borgmestre, så politikerne på Christiansborg hele tiden er opdateret om, hvad der sker ude i kommunerne.

Mangel på kandidater

I Dansk Folkeparti har mange af folketingsmedlemmerne ekstra travlt, da halvdelen af dem har en byrådstjans, der skal passes, samtidig med arbejdet på Christiansborg.

En af årsagerne til at netop Dansk Folkeparti har så mange dobbeltmandater er, at partiet mangler gode kandidater, mener Alex Ahrendtsen.

»Det tager tid at opbygge en base med gode kandidater, men vi er jo et ungt parti,« siger han og tilføjer:

»De næste fem til ti år vil vi sikkert stadig have dobbeltmandater, men jeg ville da ønske, at vi kunne undgå dem.«

Manglende talentmasse er dog ikke kun et problem i Dansk Folkeparti, vurderer professor Tim Knudsen.

»Generelt er medlemstallene i partierne faldende, og det er altså svært at rekruttere bredt og samtidig få folk, som kan repræsentere partiet. Men der er selvfølgelig forskel på, hvor stort problemet er fra parti til parti,« siger han.

Gruppeformand hos Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl er enig i, at partiets unge alder kan være skyld i, at det lokalt kan være svært, at finde stærke kandidater. Han mener dog, at det vil ændre sig med tiden.  

»Det er jo klart, at jo ældre partiet er, jo flere medlemmer vil få interesse for at dygtiggøre sig og stille op til tillidsposter,« siger han.

Hos Socialdemokraterne mener man ikke, at man har et problem med talentmassen.

»Vi er så stort et parti, at vi har kandidater nok til, at vi ikke behøver at have vores medlemmer til at sidde to steder på en gang,« siger vicepartisekretær Finn Stubtoft.

Fem af de nyvalgte socialdemokratiske folketingsmedlemmer er ofre for partiets regler om dobbeltmandater. Alle fem er enten trådt ud af deres lokale byråd eller er på vej til at gøre det.