Slagsmål

Hvem skal bestemme lediges kurser?

Af | @LaerkeOeland

Jobcentrene aner ikke, hvilke kurser der kan skaffe job til ledige. Så hårdt trækker LO linjerne op mens regeringen overvejer Carsten Koch-udvalgets forslag om at lade jobcentrene styre de lediges kurser.

Slagsmålet om, hvem der skal bestemme de lediges uddannelsesmuligheder er i fuld gang

Slagsmålet om, hvem der skal bestemme de lediges uddannelsesmuligheder er i fuld gang

Foto: Niels Hougaard, Polfoto

De lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelse bliver beskudt fra alle sider. Men hvis de ledige ikke selv skal vælge, hvilke kurser, de må tage, hvem skal så? Står det til Carsten Koch-udvalget, får jobcentret det sidste ord, men de har ikke forstand på det lokale arbejdsmarked, lyder kritikken.

»Medarbejderne på jobcentrene har formodentlig aldrig været ude på en virksomhed. Med deres meget begrænsede kendskab til arbejdsmarkedet har de ingen viden om, hvilken uddannelse, der virker,« siger LO-sekretær Ejner K. Holst.

Han bakkes op af arbejdsmarkedsforsker Thomas Bredgaard fra Aalborg Universitet. Han mener, det kan give problemer i forhold til retssikkerheden, hvis det bliver op til den enkelte medarbejder i jobcentret at vurdere, om et kursus er relevant eller ej.

»Det skal jo helst ikke være sådan, at der bliver al for stor forskel på, hvilke kurser der bliver godkendt, fra medarbejder til medarbejder,« siger han.

Positivlister

For LO er det afgørende, at det er arbejdsmarkedets parter og ikke jobcentrene, der kommer til at definere, hvilke kurser der kan godkendes.

»Jobcentrene kommer aldrig til at kende en branche og vide, hvilke kompetencer der er brug for. Det er arbejdsmarkedets parter, der har kendskabet til arbejdsmarkedet,« siger Ejner K. Holst.

LO foreslår derfor, at arbejdsmarkedets parter laver positivlister over kurser, som de ledige kan vælge imellem. De skal udarbejdes regionalt af de nye Tværgående Arbejdsmarkedsråd, som Carsten Koch-udvalget lægger op til, skal erstatte de nuværende Lokale og Regionale Beskæftigelsesråd.

Thomas Bredgaard hilser ideen om positivlister velkommen, det kunne godt være det redskab, jobcentrene har brug for, mener han.

»Der er i hvert fald behov for, at man i jobcentrene får nogle redskaber, man kan læne sig op ad, når man skal træffe den slags beslutninger,« siger han.

Væk med selvvalgt uddannelse

At det er arbejdsmarkedets parter, der er bedst til at vurdere, hvilke kurser der er relevante for de ledige, er Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, Leif Lahn Jensen, enig i.

»Det er arbejdsgiverne og lønmodtagerne ude i de lokale områder, der er bedst til det. Men om det er de Tværgående Arbejdsmarkedsråd eller en anden model, vil jeg ikke sætte mig fast på,« siger han.

I den borgerlige lejr er der stor tilfredshed med udsigten til at få afskaffet de seks ugers selvvalgt uddannelse, men ideen om i stedet at indføre positivlister falder ikke i god jord. Dansk Folkeparti vil helt af med det selvvalgte element, mens Venstres politiske ordfører, Ellen Trane Nørby, endnu ikke vil lægge sig fast på hverken modellen med positivlister eller andre modeller.

»De tager ikke udgangspunkt i den enkelte ledige, og det må være det udgangspunkt, som der skal bygges videre på,« siger Ellen Trane Nørby.

Arbejdsgiverne vil hverken afvise eller støtte positivlisterne. DA lægger vægt på, at den opkvalificering, der foregår i ledighedsperioden, skal være direkte koblet til et konkret job, og de foreslog derfor allerede i december sidste år at sløjfe de seks ugers selvvalgte uddannelse.

Uenige parterEr du enig eller uenig i, at forsikrede lediges ret til seks ugers selvvalgt uddannelse skal afskaffes, og at de i stedet får ret til jobrettet uddannelse i op til seks uger efter et halvt års ledighed og efter aftale med jobcentret?
Kilde: Ugebrevet A4. Undersøgelsen er gennemført i perioden 23. til 29. januar, 2014. 785 medlemmer af de lokale beskæftigelsesråd har fået et spørgeskema. 251 har svaret på dette spørgsmål, heraf 42 DA-repræsentanter.

Forslaget om at afskaffe de seks ugers selvvalgt uddannelse vækker da også begejstring blandt DA’s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd. I en undersøgelse foretaget af Ugebrevet A4 erklærer 73 procent af de lokale DA-repræsentanter sig enige i, at retten til seks ugers selvvalgt uddannelse skal erstattes med en ret til seks ugers jobrettet uddannelse efter aftale med jobcentret.

Regionalt fokus

Blandt LO’s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd er der til gengæld stor modstand mod at afskaffe retten til selvvalgt uddannelse. Her er 74 procent uenige i ekspertudvalgets forslag. En af dem er Lars Bjørnhard fra Dansk Metal, som er medlem af det lokale beskæftigelsesråd i Esbjerg.

»Vi har i forvejen problemer med at få bevilget kurser til vores ledige, selvom firmaerne råber og skriger på arbejdskraft til offshore-industrien, både inden for olie og vind« siger han.

Det problem vil kun blive større, hvis det bliver op til de kommunale jobcentre at bestemme, hvilke kurser, de ledige kan få, mener 3F’s formand Per Christensen.

»Den kommunalisering, der ligger i forslaget, er uheldig. Det bedste eksempel er Kolding Kommune, der ikke sender folk på offshore-kurser, selvom man ved, at Esbjerg Kommune lige ved siden af står og mangler folk med netop de kurser,« siger han.

Han mener derfor, at den pose penge, der skal bruges på opkvalificering af ledige, skal regionaliseres.

»Så kan arbejdsmarkedets parter på regionalt niveau finde ud af, hvordan man bruger pengene bedst, og så kan jobcentrene holde sig til det,« siger han.

Efter publiceringen af A4’s artikel har Ugebrevet A4 været i kontakt med Arbejdsmarkedschef i Kolding Kommune, Lasse Kamp. Han oplyser, at Kolding Kommune har haft 42 ledige på offshore-kurser de seneste to år, og dertil kommer AMU-kurser inden for offshore.

Per Christensen holder dog fast i sin pointe om, at der med hensyn til opkvalificering af ledige bliver tænkt for lidt hen over kommunegrænser, og at det blandt andet går ud over offshore-branchen i Esbjerg. Men han beklager, at han i artiklen nævner Kolding som et eksempel på en kommune, der ikke sender ledige på offshore-kurser.