Hurra for Claus Hjort

Af

Selvfølgelig skal vi vide, hvor meget sygefravær en virksomhed har. Det er en tydelig indikator på trivslen og arbejdsmiljøet på en virksomhed. Arbejdsgivernes argument om, at det bremser virksomhedernes sociale ansvar, holder ikke.

Når man køber brød hos bageren eller besøger en shawarma-bar, kan man i dag få ren besked om hygiejneforholdene og risikoen for akut racermave. Vender mundvigene på smiley nedad eller opad? I folkeskolen kan man tjekke karaktergennemsnittet, i banken forlanger vi åbenhed om renterne, og i køledisken med fersk kød fremgår holdbarhed og dyrenes opvækstforhold af indpakningen.

Tendensen går mod større gennemsigtighed og åbenhed. Vi vil vide, hvad vi går ind til, før vi går. Derfor er beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens forslag om at offentliggøre virksomhedernes statistik over sygefravær et stort skridt i den rigtige retning. Adskillige undersøgelser viser en tydelig sammenhæng mellem sygefravær og det psykiske og fysiske miljø på arbejdspladsen. Beskæftigelsesministerens forslag til nedbringelse af sygefraværet er en klar anerkendelse af den sammenhæng. Et behageligt og trygt arbejdsklima, et godt forhold til chefen og kollegerne, et fornuftigt arbejdspres og muligheder for at udvikle sig i jobbet formindsker ganske enkelt sygefraværet.

citationstegnAdskillige undersøgelser viser en tydelig sammenhæng mellem sygefravær og det psykiske og fysiske miljø på arbejdspladsen. Beskæftigelsesministerens forslag til nedbringelse af sygefraværet er en klar anerkendelse af den sammenhæng.

Derfor er antallet af sygedage en ganske god indikator for, hvordan det står til med arbejdsmiljøet på en virksomhed. Det er et nøgletal, som – hvis det ikke i fremtiden fremgår af stillingsopslaget – burde efterspørges af enhver jobansøger. Ligesom hos bageren bør man vide, hvilke helbredsmæssige risici man udsætter sig selv for ved at lade sig ansætte på en bestemt virksomhed. Når konkurrencen om medarbejdere i de kommende år skærpes med den faldende arbejdsstyrke, vil arbejdsmiljøet blive en vigtig konkurrenceparameter, og de virksomheder, der viser sig i stand til at drage omsorg for deres medarbejderes ve og vel, vil komme i høj kurs. Vi ved, at arbejdsbetinget stress i disse år yder et væsentligt bidrag til det stigende sygefravær – og tidlig afgang fra arbejdsmarkedet. Og heldigvis ved man også i dag en hel del om, hvordan det forebygges: En god og åben kommunikation, gensidig respekt, støtte og muligheder for udvikling, er nogle af de forholdsvis simple midler, som arbejdsgiveren kan benytte sig af. Ansvaret ligger hos ledelsen.

En offentlig statistik over sygefraværet burde altså bidrage til at ændre adfærden på den enkelte virksomhed. Når man opdager, at sygefraværet hos konkurrenten kun er det halve, vil det sætte tanker og handlinger i gang. En opgørelse for nylig anslog, at sygefraværet hvert år koster samfundet 27 milliarder kroner og svarer til 140.000 fuldtidsstillinger. Kunne man komme bare en lille del af det til livs, ville der være råd til både skattelettelser og bedre hospitalshandling.
Men arbejdsgiverne er imod Hjort Frederiksens forslag. Først beder de os om at tage et socialt ansvar og ansætte mennesker med dårligt helbred, og bagefter ønsker de at sætte os i gabestok, når deres sygefravær bliver for højt, lyder det forurettede modargument fra DA. Men argumentet holder ikke og dækker snarere over en udbredt ulyst hos arbejdsgiverne mod at blive kigget i kortene. Selvfølgelig kan man skabe et system, så »gabestokken« på internettet tager højde for, hvor mange ansatte i skånejob, fleksjob og andet der er på virksomheden. Det er udelukkende et spørgsmål om statistikkens udformning.

Socialdemokraterne er også imod forslaget, hvilket måske er mere uforståeligt. Men argumenterne er flere. Socialdemokraterne støtter arbejdsgivernes synspunkt om ikke at straffe de virksomheder, der tager et socialt ansvar, og så mener Socialdemokraterne, at der skal mere til: De vil gerne etablere et obligatorisk arbejdsmiljøcertifikat, som den enkelte virksomhed får hæftet på sig. Et temmelig vidtrækkende forslag, som også LO har fremført. Forhåbentlig når vi dertil en dag. Men måske skulle man begynde et sted – med en offentligt tilgængelig statistik over sygefraværet.