Hold den etiske fane højt

Af

Det er ærgerligt, at lønmodtageres pensionspenge investeres i selskaber, der opererer i Burma.

ETIK Burma er kommet på alle læber på grund af militærstyrets brutale behandling af befolkningen. Og nu viser en rundringning foretaget af Danmarks Radio, at fire danske pensionskasser fortsat har store aktieposter i olieselskaber, som har interesser i Burma. En af pensionskasserne er Industriens Pension, der administrerer pensionsopsparingen for 337.000 medlemmer fra blandt andet 3F og Dansk Metal. 158 millioner pensionskroner har Industriens Pension helt præcist investeret i olieselskaber med interesser i Burma.

Og hver en krone er et problem. LO-fagbevægelsen har længe holdt fanen højt i forhold til Burma. Den tidligere forbundsformand for Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet Anton Johannsen er formand for Burma-komiteen. Og fagbevægelsen støtter eksil-burmesere på forskellig vis. Dette internationale engagement, som også gælder andre former for solidaritetsarbejde, klæder fagbevægelsen. Derfor er det ærgerligt, at medlemmers pensionspenge investeres i Burma. Og Industriens Pension er ikke enkeltstående – også ATP har indtil for nylig og Pension Danmark har stadig investeringer i firmaer med interesser i Burma. Hvis den etiske linje skal være umisforståelig, bør man nu lave en grundig analyse af investeringerne i olieselskaberne.

Tidligere på året befandt Lægernes Pensionskasse sig i en rolle, der var komisk, hvis det ikke var fordi, den var tragisk. Det viste sig nemlig, at lægernes egen pensionskasse, som læger deltager i kollektivt og obligatorisk, investerede i tobaksfirmaer. Det blev heldigvis stoppet. Men det viste sig også, at pensionskassen investerede i firmaer, der producerer klyngebomber. Og sådan er det stadig. Den lader vi lige stå et øjeblik: Læger, der bruger deres liv på at redde andres liv, bruger altså deres pensionspenge på klyngebomber, der ødelægger liv! Det giver jo ingen mening.

Pointen er, at det langt fra er ligegyldigt, hvad medlemmers pensionskroner bruges på. I en markedsøkonomi spiller investeringer en nøglerolle, når det handler om at dreje samfundsudviklingen. Det var derfor, at fagbevægelsen i 1970’erne kæmpede for økonomisk demokrati (ØD), som blandt andet handlede om, at lønmodtagerne skulle være med til at styre gennem en bevidst investeringspolitik.

Af mange årsager blev ØD aldrig til noget. Til gengæld fik lønmodtagerne noget andet fra 1990’erne og frem: Arbejdsmarkedspensionsordninger. Resultatet er, at danske lønmodtagere har store pensionsformuer stående i pensionskasser i et omfang, som man ikke ser i andre lande. Det er en stor gevinst for lønmodtagerne. Og et stort ansvar.

Foreløbig har pensionskasserne først og fremmest investeret for at få det største afkast. Det kan der være gode grunde til at gøre i forhold til etisk neutrale investeringer. Men advarselslamperne bør blinke, når pensionspenge investeres uetisk. Som når der investeres i firmaer, der laver tobak, producerer klyngebomber – eller opererer i et militærstyre.

Fagbevægelsen har spillet en vigtig rolle i forhold til det med etikken – blandt andet ved at kritisere ATP’s investeringer i virksomheder, der medvirker til produktion af kernevåben. Men fanen – ikke kun den røde – bør holdes højt hele tiden. Og derfor bør fagbevægelsens repræsentanter insistere på en grundig analyse af Industriens Pensions investeringer i de olieselskaber, der opererer i Burma.