Højere uddannelse betyder stort tab af medlemmer

Af | @JanBirkemose

LO-forbundene mistede sidste år 31.000 betalende medlemmer. Det er den hidtil største tilbagegang på et enkelt år. Forbundene er nødt til at spænde livremmen ind, og LO risikerer at miste indflydelse, hvis ikke FTF-forbund lokkes ind i varmen, mener forsker.

PIST VÆK Tilbagegang i medlemstallet har stået på siden 1996. Men sidste år slog forbundene under LO alle rekorder med 31.000 tabte kontingentbetalende medlemmer. I alt er 165.000 betalende medlemmer forsvundet siden 1996. Det fremgår af forbundenes årlige indberetninger om medlemstallet til LO, der netop er offentliggjort.

Opgørelsen peger klart på, at den væsentligste årsag til det store medlemstab er, at de unge uddanner sig væk fra LO-området. Dels har LO-forbundene samlet mistet 175.000 medlemmer blandt de unge under 30 år siden 1993, og dels er hovedorganisationer som Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) og Akademikernes Centralorganisation (AC) vokset med næsten samme antal, som LO er blevet mindre.

Arbejdsmarkedsforsker og professor Steen Scheuer fra Roskilde Universitetscenter ser den nye opgørelse som en bekræftelse på, at tendensen nu for alvor har bidt sig fast. Han fokuserer på, at netop de store forbund med ufaglærte medlemmer som for eksempel Specialarbejderforbundet (SiD) og Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) mister flest medlemmer, mens forbund med meget specialiserede medlemmer som Frisør- og Kosmetikforbundet og Socialpædagogisk Landsforbund har udvidet medlemskartoteket.

»Der er jo en generel tendens til, at de unge uddanner sig til bedre job, og det betyder selvfølgelig, at den potentielle medlemsgruppe skrumper. Det er det, vi ser hos SiD og KAD. Samtidig ser vi, at de faglærte forbund generelt holder sig på gennemsnittet eller under gennemsnittet for den totale medlemstilbagegang,« siger Steen Scheuer.

God grund til at blive overflødig

I KAD giver næstformand Jane Korczak også de unges uddannelsesniveau som forklaring på, at forbundet sidste år mistede næsten seks procent af sine betalende medlemmer. Siden 1996 har KAD sammenlagt mistet mere end hvert femte medlem.

»Vi har ikke noget stort indtag fra de unge, for de hører efter, når deres mødre siger, at de skal uddanne sig. Det er jo en god udvikling, og vi har ikke noget imod at blive overflødige, hvis det er, fordi vores medlemmer er blevet opkvalificeret,« siger Jane Korczak.

Den absolutte topscorer i mistede medlemmer er Dansk Metal, der ellers gennem årene har holdt en nogenlunde stabil medlemsudvikling. Også her peger man på, at det er de unge, der svigter. Årsagen er dog noget anderledes end i de ufaglærte forbund.

»Når de store industriarbejdspladser forsvinder, har de unge ingen steder at blive udlært til vores branche. Så sent som sidste år lukkede  nybygningsværftet Ørskov, og det betyder, at fødekæden af nye medlemmer til branchen bliver skåret over,« siger næstformand i Dansk Metal, Ole Ibsen.

Han oplyser desuden, at antallet af mistede medlemmer efter Dansk Metals mening er lavere end i LO’s opgørelse, og at forskellen sandsynligvis stammer fra fusionen med Telekommunikationsforbundet for godt et år siden.

Milliardtab

For to år siden beregnede Ugebrevet A4, at de tabte medlemmer betød mistede kontingentindtægter på mellem 650 og 700 millioner kroner om året for forbundene under LO.

Regnestykket tog udgangspunkt i de indtægter forbundene, lokalafdelingerne og a-kasserne ville have haft, hvis medlemstallet fra 1996 var blevet bevaret. Siden den artikel er medlemstallet faldet med yderligere 52.000 betalende medlemmer. Det betyder, at organisationerne i år går glip af indtægter for 996 millioner kroner – næsten en milliard kroner.

Den stramme økonomi har allerede fået Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) til afskedige 11 medarbejdere og undlade at genbesætte 10 stillinger. Dennis Kristensen, formand i FOA, forklarede i sidste uges A4, at der ganske enkelt ikke er balance mellem indtægter og udgifter.

Derfor stod valget mellem kontingentstigninger eller afskedigelser.

Ingen andre forbund har indtil videre meldt ud om afskedigelser af personale, men tiltaget indgår i et »worst case-scenario« hos KAD. Her understreger næstformand Jane Korczak, at der ikke er aktuelle planer om fyringer, men peger på, at KAD kommer til at stå i en helt ny situation, hvis fusionsplanerne med SiD ryger i vasken.

»Hvis det bliver et nej til fusionen, er vi i en situation, hvor vi er tvunget til at kigge på ressourcerne og personalesituationen. Men vi håber selvfølgelig, at fusionen lykkes, så vi på den måde kan trimme organisationen og lave et godt fagligt arbejde. Det er trods alt det, der skal til, hvis vi drømmer om medlemsfremgang,« siger Jane Korczak og tilføjer, at livremmen under alle omstændigheder skal strammes.

Hun erkender samtidig, at det store arbejde omkring fusionen med SiD kan have haft en indflydelse på tilbagegangen i medlemmerne.

»Vores organisation har nok i en tid båret præg af, at vi har brugt vældig meget tid på fusionen.

Når det er overstået, vil vi igen have overskud til at komme ud og tale med medlemmerne på arbejdspladserne.«

Også i Dansk Metal har man et vågent øje på udgifterne. Umiddelbart vil der dog ikke blive tale om fyringer af personale, oplyser næstformand Ole Ibsen.

»Jeg mener, at vi altid har været meget omkostningsbevidste. Så det er ikke muligt at skære store klumper af mennesker væk. Men vi kigger på, om der er opgaver, der måske ikke skal laves i fremtiden. Det er vi simpelthen nødt til, og sådan har det i øvrigt været i flere år,« siger Ole Ibsen.

Indflydelsen kan skrumpe

Arbejdsmarkedsforsker Steen Scheuer mener også, at medlemstilbagegangen på længere sigt kan få konsekvenser for LO’s politiske indflydelse.

»LO har behov for at stå som hovedrepræsentanten for de organiserede lønmodtagere, og set fra LO’s side er det ikke rart at se FTF vokse på bekostning af LO. Hvis udviklingen fortsætter, vil det på et eller andet tidspunkt betyde, at LO i mindre grad er enetaler, og det vil helt bestemt påvirke den politiske indflydelse i negativ retning,« siger Steen Scheuer.

Så galt behøver det dog ikke at gå, mener Scheuer og henviser til, at Nyt LO har skabt en strategisk tilnærmelse til FTF ved blandt andet at have fjernet partistøtten til Socialdemokraterne og have indført et mere individorienteret værdigrundlag.

»LO har interesse i at åbne sig over for FTF enten i form af samarbejde eller måske ved at lokke nogle af forbundene til sig. Hvis ikke medlemmerne vender tilbage til LO’s forbund, er det vel nærmest den eneste måde, LO kan fastholde sin position på,« siger Steen Scheuer.