Højere funktionærer løber med lønstigningerne

Af

Danskernes løn stiger forsat. Men i år er det ikke arbejderne, der er trendsættere.

Når talen falder på lønstigninger, tænker de fleste lønmodtagere nok på det gamle omkvæd: »Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det.« Men selv om det måske ikke føles sådan, har der gennem de seneste år været ganske pæne lønstigninger på DA-området.

De nyeste tal fra LO for lønudviklingen, som bliver offentliggjort i morgen tirsdag, viser, at udviklingen forsatte i sidste kvartal af 2001 med en stigningstakt på 4,4 procent på årsbasis. Det er en anelse lavere end andet kvartal 2001, hvor det tilsvarende tal var 4,9 procent. Borset fra det enkelte kvartal er niveauet stadigvæk højere end på noget andet tidspunkt de seneste år. Således tyder intet på, at terrorangrebene i New York sidste år har lagt en afgørende dæmper på den danske økonomi.

Derimod er der sket en markant udvikling i hvilke grupper på arbejdsmarkedet, der får den største lønstigning. De sidste fem år har arbejderne haft en højere stigningstakt end funktionærerne. Det mønster er blevet brudt. Funktionærerne steg 4,8 procent i løn på årsbasis, mod 4,0 for arbejderne.

Gruppen af højere funktionærer oplevede dog den største stigning, som i sidste kvartal af 2001 var helt oppe på 5,6 procent. Der er ingen enkeltstående forklaring på forandringen, men det kan spille en rolle, at de højere funktionærer får mere ud af lokallønsforhandlinger end arbejdere og de øvrige funktionærer. Det er endnu for tidligt at spå, om tendensen forsætter i løbet af 2002. 

Uanset hvad kan de danske lønmodtagere glæde sig over, at de ikke arbejder i Japan. I sidste kvartal af 2001 faldt de japanske lønninger nemlig med 1,9 procent på årsbasis.