HK: Varedeklarationer på a-kasser

Af

Det bør være et lovkrav for alle a-kasser at offentliggøre en varedeklaration, der fastslår, hvilke ydelser medlemmerne har krav på. Det mener HK-formand John Dahl.

Borgerne skal kunne læse sort på hvidt, hvad de får for pengene, når de melder sig ind i en a-kasse. Det mener HK’s formand John Dahl, som derfor vil gøre det lovpligtigt for alle a-kasser at lave en varedeklaration, som klart fortæller medlemmerne, hvilken service de kan forvente fra a-kassen. Og hvis medlemmerne ikke føler, at varedeklarationen bliver opfyldt, skal de vel at mærke kunne klage.

»Vi konkurrerer gerne, men hvis der skal være konkurrence, må der også være åbenhed om, hvad medlemmerne får for pengene. Så er jeg helt sikker på, at medlemmerne godt kan gennemskue, om de får det, som de er blevet lovet,« siger John Dahl, der forestiller sig, at varedeklarationerne kan administreres af Arbejdsdirektoratet.

På et hovedbestyrelsesmøde 23. oktober skal det besluttes, om HK’s a-kasse skal begynde at optage selvstændige og dermed blandt andet tage kampen op med A-kassen for Selvstændige (ASE), som netop har lukket op for lønmodtagere.

»Vi har besluttet at afdække mulighederne for at optage selvstændige, og jeg vil mene, at vi skal gøre det,« siger John Dahl.

Det betyder dog ikke, at HK vil kaste sig fuldt ud i konkurrencen som en tværfaglig a-kasse, som lovgivningen har åbnet mulighed for fra 1. september. HK vil fortsat kæmpe for, at de resterende LO-forbund holder sig fra at blive tværfaglige og dermed holder liv i resterne af den borgfredsaftale, som Stats- og Teleansattes A-kasse (STA) ellers har brudt, og som FOA’s a-kasse også stærkt overvejer at gøre op med.

»Jeg er stadig modstander af tværfaglige a-kasser, men hvis flere LO-forbund beslutter at blive tværfaglige, opstår der jo en ny situation,« siger John Dahl.

Prismæssigt er det bidraget til administration, a-kasserne kan konkurrere på, og her ligger HK’s a-kasse i dag cirka midt i feltet med et månedligt bidrag på 131 kroner, hvilket er mere end dobbelt så dyrt som de billigste. Og det er da heller ikke pris men først og fremmest service, HK vil konkurrere på.

HK er allerede ved at udarbejde en varedeklaration, som blandt andet indebærer, at HK’s ledige medlemmer er sikret jobsøgningskurser, bliver registreret i en »jobbank« og får særlig vejledning mindst et år, inden den ledige ryger ud af dagpengesystemet. Derudover skal medlemmer i job tilbydes uddannelsesvejledning og jobsøgningskurser i weekenden og om aftenen, hvis de er på udkig efter nyt job.

»Groft sagt kan enhver jo finde ud at udsende et dagpengekort, men servicen afspejler sig jo også i prisen,« siger John Dahl.