HK trækker regeringen for EF-Domstolen

Af | @GitteRedder

HK vil stævne VK-regeringen, fordi den udskyder kønsopdelt lønstatistik og dermed fratager kvinder på arbejdsmarkedet et vigtigt redskab i kampen for ligeløn.

HK vil i løbet af kort tid stævne regeringen for brud på EU’s ligelønsdirektiv. Det sker, efter at VK-regeringen har udskudt et krav til arbejdsgiverne om at føre kønsopdelte lønstatistikker, som ellers skulle være trådt i kraft 1. juli i år.

»Vores jurister arbejder på højtryk, og det er et spørgsmål om tid, før vi stævner regeringen for at bryde ligebehandlingsdirektivet,« siger næstformand og ligestillingsansvarlig i HK, Mette Kindberg.

Hun kalder det »urimeligt kønsdiskriminerende« af regeringen at fjerne det redskab, der skulle have været med til at udjævne lønforskellen mellem mænd og kvinder. Heller ikke regeringens begrundelse om, at det vil være administrativt belastende for arbejdsgiverne, får pæne ord med på vejen af Mette Kindberg.

»Det er en meget søgt undskyldning. Set i lyset af, at fagfolk vurderer, det vil koste virksomhederne to timers arbejdstid at køre lønstatistik ud på køn, er det rent pladder,« fastslår hun.

Ifølge HK’s beregninger er kvinderne på det private arbejdsmarked på årsbasis cirka 10 milliarder kroner bagud i lønstatitikken i forhold til deres mandlige kolleger.

Kvinders gennemsnitlige timeløn er ni procent lavere i den offentlige sektor, og 16 procent lavere i den private set i forhold til mænd. Det store løngab er baggrunden for LO’s nye ligelønskampagne, som bliver skudt i gang i dag mandag.

Luk lige løngabet
Sammen med de 20 fagforbund vil LO under overskriften »Luk lige løngabet« sætte fokus på de ulige lønvilkår på arbejdspladsen – 25 år efter at ligelønsloven blev vedtaget i 1976.
Kampagnen bygger på flere hovedindsatser:

  • Lokale ligelønsnetværk bliver drivkraften. 
  • En ny hjemmeside – www.lukligeloengabet.dk – skal fortælle alt, hvad der er værd at vide om ligelønslov og sager.
  • En juridisk ambulance-service skal give hurtige svar på akutte spørgsmål.
  • Forskere fra Aalborg Universitets Center skal analysere kønnets betydning ved lønforhandlinger.

Kampagnen løber til oktober næste år, hvor erfaringerne skal præsenteres på LO’s kongres.