HK i retssag om ligeløn mod stat og DA

Af Johannes Krarup, NET-Redaktionen

I morgen tager Østre Landsret hul på HK’s sag mod Beskæftigelsesministeren og DA om kønsopdelt lønstatistik. HK mener, at både den danske lov og EU’s direktiv om ligeløn blev brudt, da statistikken blev opgivet.

Både Beskæftigelsesministeriet og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) bryder den danske ligelønslov og EU's direktiv om ligeløn. Det regner HK med, at Østre Landsret vil slå fast i den retssag, som begynder tirsdag i denne uge.

HK besluttede at sagsøge staten og DA, da beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) droppede en ny lov om kønsopdelte lønstatistikker. Loven var blevet vedtaget i Folketinget før regeringsskiftet i november 2001, og loven ville have givet ansatte i virksomheder med mere end 10 ansatte ret til at få lønstatistikken delt op efter medarbejdernes køn. Med loven kunne tillidsfolk og fagforeninger få et overblik over, hvor meget mindre kvinder får i løn på den enkelte virksomhed.

»Vi er blevet jaget fra Herodes til Pilatus. Nu vil vi ikke finde os i det længere. Nu vil vi have dokumenteret, at regeringen opfører sig i strid med lovgivningen, og at DA har en retlig forpligtelse til at sikre ligeløn,« siger kommitteret i HK, Jens Pors.

Jens Pors har som tidligere sektorformand for HK/Industri (som nu er med i HK/Privat) ført og vundet en stribe ligelønssager. Mest markant var Danfoss-sagen i 1991, hvor det blev slået fast, at ligelønsloven var overtrådt i forbindelse med knap 1.100 HK-medarbejderes aflønning.

Han mener, at beskæftigelsesministeren har saboteret ligelønsloven og opført sig i strid med EU-direktivet ved at ophæve loven om kønsopdelte lønstatistikker.

»Desværre har det vist sig, at arbejdsmarkedets parter ikke kan løse problemet, fordi DA ikke vil rokke sig ud af stedet,« siger Jens Pors.

HK's næstformand, Mette Kindberg, mener, at regeringen optræder helt grotesk.

»Man siger ét og gør noget andet. Ligestilling er noget, som regeringen og arbejdsgiverne holder festtaler om, men reelt modarbejder man aktivt, at kønnene skal behandles ens – og det sker i 2003. Det må vi have sat en stopper for,« siger Mette Kindberg.